• Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE     Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily T
    • V budúcom školskom roku ponúkame možnosť pre záujemcov možnosť sa prihlásiť na nadstavbové štúdium v odboroch strojárstvo - podnikanie a služby, stavebníctvo.
     • Pracovné ponuky

      Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo príjme učiteľa/učiteľku odborných stavebných predmetov.

      Kvalifikačné predpoklady : VŠ 2. stupňa stavebného zamerania

      Nástupný plat : od 1.160.-€

      Pracovný pomer : na dobu určitú

      Nástup do zamestnania : 04.09.2023

      Žiadosť a životopis zasielajte na sekretariat@sostno.sk.

     • Aktívna spolupráca medzi generáciami je nevyhnutná.

      Členovia CVČ pri SOŠt navštívili 20. 06. 2023 dôchodcov v Zariadení pre seniorov v Námestove. Využili slnečné júnové predpoludnie na turnaj v petangu. Petang je ideálna exteriérová hra, ktorú si môžete zahrať kdekoľvek a hrať ju môže doslova každý – deti, dospelí aj starší ľudia.

      Našim cieľom bolo spríjemniť im čas, potešiť ich, priviesť na iné myšlienky a vyčariť úsmev na ich tvárach. Touto akciou sme chceli pripomenúť, že pozornosť je niekedy oveľa vzácnejšia ako drahé darčeky.

     • Bleskový šach

      Šachový krúžok sa teší svojej obľube už niekoľko rokov. Jeho členovia sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom zmerali svoje sily. Všetko sa to deje pod vedením Ing. Patrika Staníka.

      Dňa 15. 06. 2023 zorganizovalo CVČ pri SOŠt celoškolské kolo v bleskovom šachu (2x5min.). Žiaci boli rozdelení do 2 skupín, kde hrali systémom každý s každým. Prví dvaja zo skupín postúpili do semifinále, kde hrali play off (1 zo skupiny „A“ z 2 zo skupiny „B“ a 1 zo skupiny „B“ z 2 zo skupiny „A“). Víťazi postúpili do finále a porazení si zahrali o 3. miesto. Žiaci úporne bojovali v tejto „kráľovskej“ hre, pričom využívali pri jednotlivých partiách svoje postupy, vedomosti a taktiky. Nakoniec vzišlo nasledujúce konečné umiestnenie:

     • Umiestnenie žiakov

      Firma HERN oslavuje 70 rokov. Pri tejto príležitosti vyhlásila súťaž pre základné a stredné školy HERN 70. Podmienkou súťaže bolo vyrobiť výrobok, ktorý reprezentuje myšlienku 70 rokov pôsobenia v Námestove. Naša škola sa do tejto súťaže prihlásila. Žiaci 2. D triedy profesie strojný mechanik pod vedením majstra OV Henricha Bieňa vyrobili výrobok, ktorý obsahoval iba jednu súťažnú podmienku. Tá znela:„Aby vaše dielo bolo prenosné a aby jasne a viditeľne obsahovalo logo HERN a číslo 70“. Výrobok našich žiakov splnil danú podmienku a v hodnotení sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Týmto ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy a gratulujeme k umiestneniu.

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

      V stredu 07. 06. 2023 sme sa vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobila vojna. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker.

      Výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.A a II.C triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

     • Certifikáty AutodeskAkademia

      AutodeskAcademia Program je projekt snažiaci sa o skvalitnenie výchovy novej technickej generácie. Program je založený na sústavnej spolupráci medzi spoločnosťou ComputerAgencyo.p.s. firmou Autodesk a strednými školami v Česku a Slovensku.

      Žiaci členských škôl AutodeskAcadémia Program môžu získať medzinárodne platný certifikát od spoločnosti Autodesk – „Certificate of projectcompletion“, pokiaľ v rámci výuky spracujú kvalitný projekt vo vybranom softwarovom prostredí.

     • Certifikát Cenkros 4

      Spoločnosť KROS a.s. ponúkla aj tento rok naším žiakom možnosť zúčastniť sa testovania a získať študentský certifikát Cenkros 4. Testovanie zvládli úspešne deviati žiaci končiacich ročníkov, ktorí preukázali zručnosti v oblasti stavebných rozpočtov a práce s programom Cenkros 4. Veríme, že žiaci získaný certifikát využijú vo svojej pracovnej praxi.

     • Vráťme šport do škôl

      Projekt grantového programu Žilinského samosprávneho kraja

      V školskom roku 2022/2023 sa naša škola zapojila do projektu: „Vráťme šport do škôl“, ktorého výsledkom sa stal externý posilňovací park.

      Projekt bol vypracovaný podľa formulára ŽSK a schválený vedením SOŠ technickej. Po mesačnom čakaní sme boli potešení, pretože náš projekt komisia ŽSK schválila.

     • Všetkých srdečne pozývame!

      ČO? –výstava prác šikovných žiakov Strednej odbornej školy technickej

      KDE? – Kultúrny dom v Námestove

      Od piatku – 26. 5. 2023 si môžete prezrieť modely rodinných domov v mierke – výsledky polročného snaženia sa našich „staviteľov“. Výstava je finálnou fázou projektu: „Keď sa fantázia zhmotní“.

     • Najvyšší mrakodrap Európy ... bude z Námestova?

      Šikovní stavbári z našej Strednej odbornej školy technickej sa predstavili v 15. ročníku medzinárodnej súťaže HSF SystemModelium. So svojou verziou najvyššieho mrakodrapu Európy zabojovali o postup do národného finále, a aj sa im to podarilo!!!

      Odborná porota súťaže 24. mája rozhodla, že náš model postúpi do finálovej šestky Slovenska. Na stavbách z vlnitej lepenky zvolenej kvôli jej udržateľnosti a tvárnosti posudzovali predovšetkým originálny nápad, nevšednú myšlienku, invenciu a moderný prístup.

     • Jožko Púčik v podaní našich žiakov

      K najúspešnejším veselohrám Ivana Stodolu (medzivojnové obdobie) patrí veselohra Jožko Púčik a jeho kariéra s podtitulom Satira na falošne chápaný humanizmus.

      V tomto diele vystupujú dve hlavné postavy. Jožko Púčik, 35-ročný úradník v dobročinnom spolku Humanitas. Je prehnane dôverčivý, skromný, poctivý, statočný a stáva sa tak obeťou podvodníka Rohatého.

     • Keď sa fantázia zhmotní

      Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE

      Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily Turčinovej.

     • 20. 04. 2023 sme oslávili DEŇ ZEME !!!

      Dnešný deň sme opustili školské lavice a strávili čas vonku zmysluplne. Vzali sme vrecia a rukavice, priložili ruky k dielu a pomohli spraviť z Námestova zase o trochu krajšie a zdravšie miesto pre život.

      Rozdelili sme sa na skupiny a vyčistiliokolie našej školy, náučný chodník pri Oravskej priehrade, časť pri židovskom cintoríne a ďalšie – pre nás obľúbené časti mesta.

     • Školská strelecká liga

      Súťaž prebiehala od novembra do marca a zúčastnilo sa jej 20 žiakov našej školy, ktorí bojovali v streľbe zo vzduchovky (ľah). Z našich strelcov sa najlepšie darilo Petrovi Gajdošíkovi (3. miesto), Martinovi Kutlákovi (2. miesto) a napokon Adamovi Belicajovi (1. miesto). Súťažiaci boli odmenení diplomami, vecnými cenami a víťaznými pohármi. Akciu pripravil, viedol a o bezpečnosť sa staral vedúci streleckého krúžku na škole PaedDr. Mariána Slaničan v spolupráci s CVČ pri SOŠt.

     • DEŇ NARCISOV – 20.04.2023

      Na Slovensku je veľa ušľachtilých zbierok, avšak pre ľudí s rakovinou je zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

      K tejto zbierke sa pripojila aj naša SOŠ technická v Námestove. Zbierka sa uskutočnila nielen v škole, ale aj v blízkom okolí školy v Námestove. Tešili sa na Vás naši dobrovoľníci zo Školského parlamentu, oblečení v bielych tričkách s identifikačným číslom a s označenou pokladničkou.Smeradi, že ste sa pri nich zastavili, podporili túto zbierku DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM a pripli si malý KVIETOK na znak podpory onkologických pacientov.

     • Výberové konanie

      Názov pozície: riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

      Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/13/2023

      Názov organizácie: Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

      Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

     • Spolupracujeme so strednými školami...

      Najstarší žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove, deviataci, navštívili aj tento školský rok v marci Strednú odbornú školu technickú v Námestove. Dôvodom ich návštevy bola praktická činnosť – práca v školských dielňach. Žiaci sa učili pracovať s drevom, pílili, vymeriavali, brúsili.... V minulom školskom roku výsledkom tejto ich práce bolo zhotovenie pekného dreveného svietnika. Čo ich čaká tento rok?

  • Partneri

   • Cech strechárov Slovenska
  • Partneri

  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Štvrtok 5. 10. 2023
   •  

   • Dotazník spokojnosti