• Exkurzia do útrob priehradného múru.

     • Dňa 28. 06. 2022 sme sa zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie do útrob priehradného múru Oravskej priehrady. Dozvedeli sme sa niečo o histórii a vzniku vodného diela, ako aj o jeho energetickom úžitku a technických záležitostiach. V samotnom priehradnom múre sme mohli obdivovať 2 kaplánové turbíny s prietokom 50 m3/s. Tiež sme sa dostali aj do najhlbšieho miesta, kde sa nachádzala 3 m studňa. Voda presakuje zo škár 26 blokov. Od studne sme prešli chodbou priamo pod hladinu nádrže. Najväčšia hĺbka dosahuje pri priehradnom múre okolo 29 m..

      Chceli by sme veľmi pekne poďakovať p. Ing. Okalovi, ktorý nás previedol priehradným múrom a poskytol pútavý a odborný výklad  o najväčšom vodnom diele na Slovensku.

     • Poďakovanie

     • Aj touto cestou sa chceme poďakovať firme STAVOTECH SK, s.r.o. za sponzorský dar: 10 ks ochranných pracovných prilieb.

      ĎAKUJEME

     • Župná Kalokagátia- regionálne kolo

     • Dňa  23. júna  2022  sa  družstvo našej  školy  v zložení:  Ján  Vargončík,  Jakub Ožvalda, Peter Mazurák, Matej Kojs, Adam  Belicaj, sa  zúčastnili regionálneho  kola Župnej  Kalokagátie v Žiline. V tvrdej  konkurencii dvadsiatich  škôl z regiónov Liptova, Turca a Oravy si  naši  chlapci  počínali veľmi  dobre, keď  konkurencii nedali šancu a na  krajské  kolo postúpili   z  I. miesta.

      K víťazstvu  nášho družstva  blahoželáme.

     • Súťaž zručnosti

     • V školskom roku 2021/22 ako každoročne sa uskutočnili školské kolá  súťaže zručnosti v 2 študijných  a 7 učebných odboroch.  Prví traja žiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré zakúpilo CVČ pri SOŠ technickej.

     • Prefainvest, a.s. Sučany

     • Dňa 21.6.2022 sme s triedami I.C, II. C a III.C navštívili Prefainvest, a.s. v Sučanoch. Spoločnosť sa zaoberá ťažbou kameniva, výrobou a predajom transportbetónu, prefabrikovanými stavebnými konštrukciami na zákazku, rúrovým a šachtovým programom, betónovými dlažbami a tvárnicami. V jej priestoroch sme mali možnosť oboznámiť sa s  priebehom ich výroby od návrhu, vystužovania, debnenia až po expedíciu. Osobne nás predviedli výrobou zámkovej dlažby, kanalizačným programom ako aj výrobou tyčových a plošných prvkov.

      Touto cestou sa chceme spoločnosti Prefainvest, a.s. veľmi pekne poďakovať za cenné informácie, ktoré naši žiaci určite využijú v ďalšom štúdiu.

     • BESEDA S MEDARDOM SLOVÍKOM V MESTSKEJ KNIŽNICI

     • Dom kultúry v Námestove organizoval dňa 21. 06. 2022 besedu so spisovateľom Medardom Slovíkom. V priestoroch mestskej knižnice čítal zo svojej tvorby a tak propagoval slovenskú literatúru medzi stredoškolskými študentami. Žiaci I.A, ktorí sa podujatia zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky a dozvedeli sa niečo zo života súčasných spisovateľov. Cieľom autorského čítania bolo popularizovať čítanie súčasnej slovenskej literatúry a inšpirovať  k písaniu vlastnej tvorby.

     • NÁVŠTEVA V DOME SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NÁMESTOVO

     • Aktívna spolupráca medzi generáciami je nevyhnutná.

      Členovia CVČ pri SOŠt opäť po dvoch rokoch navštívili dôchodcov v Zariadení pre seniorov v Námestove. Našim cieľom bolo spríjemniť im predpoludnie, potešiť ich, priviesť na iné myšlienky a vyčariť úsmev na ich tvárach.

     • OZ ORAVSKÝ ŇUFÁČIK

     • Pomohli sme opraviť koterce pre psíkov v útulku psov -  OZ Oravský Ňufáčik Zubrohlava. O útulok sa starajú dobrovoľníci, ktorí sa snažia pomáhať túlavým, týraným a opusteným psíkom na Hornej Orave. Sme radi, že aj my sme mohli pomôcť.Aj my sme priložili ruku k dielu a pomohli namaľovať koterec, ktorý potom zabezpečili ochranným pletivom. Okrem toho počas prestávky zobrali týchto „chlpatých miláčikov“ na prechádzku.

     • NETRADIČNÁ EXKURZIA DO ZAKOPANÉHO DOM NAOPAK

     • CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo pre žiakov III.A netradičnú exkurziu  k našim susedom do Poľska. Konkrétne do Zakopaného, kde sme upriamili pozornosť hneď na Dom naopak. Drobnosť, ale dobrý nápad, ktorý Zakopanému pridáva niečo na originálnosti. Všetko tu stojí „na hlave“ a gravitácia získava úplne nový rozmer. Zvonku sa nám môže zdať, akoby ho nejaký obor vytrhol zo zeme a len tak obrátil na komín. Naopak je postavený nielen dom, ilúziu dotvárajú dokonca aj obrázky pribité na stenách opačne a nábytok pripevnený na strope. Zažili sme veľa zábavy a odniesli sme si skvelý zážitok.

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

     • Zaujíma Vás história 2. svetovej vojny? Od jej skončenia uplynulo už viac ako 75 rokov. Človek by povedal, že všetko, čo by nám ju malo pripomínať, odvial čas. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker. V pondelok 20. 06. 2022 sme sa preto vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobil fašizmus.  

      Výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.H a II.B triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

      Na chvíľu sme sa tak presunuli do čias minulých a pripomenuli sme si trpkú etapu našich dejín. V Oravskej Polhore sa nachádza niekoľko betónových bunkrov, ktoré vytvárajú jednu líniu. Pán Slaničan vysvetlil žiakom ich význam a použitie. V Sihelnom sme okrem bunkrov narazili aj na zákopy. Veľa ľudí prejde popri nich bez toho, aby vedeli, že je to trpká pripomienka 2. sv. vojny.

      Na tieto nenápadné pozostatky vojny sme chceli upozorniť počas nezvyčajnej exkurzie. Súčasná mládež akoby sa pomaly dištancovala od histórie, ktorá ovplyvnila súčasnú podobu našej Oravy. Je dobré, keď sa mládež stretne s konkrétnymi pozostatkami vojny, pretože to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

     • Návšteva z katedry geotechniky SvF UNIZA

     • Dňa 08. 06. 2022 sa žiaci II.C a III.C zúčastnili prednášky v rámci projektu: „Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest“, ktorú k nám prišli predniesť zástupcovia Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity z katedry geotechniky Ing. Soňa Masarovičová, PhD. a doc. Ing. Nguyen Giang, PhD..

      Prednáška sa týkala problematiky zosuvov na Slovensku a v zahraničí, a možný spôsob sanácie svahov. Predstavili nám dendrochronologický spôsob určovania veku stromov pomocou analýzy letokruhov viditeľných na priečnom reze daného stromu, na pni. Nová, patentovaná, unikátna technológia využívania dendrochronológie na identifikáciu zosuvu, povodní, znečistenia, a vypracovanie mapy hrozieb. Systém včasného varovania pred pohybom zeminy v zosuvných oblastiach a tiež systém pre rýchlu detekciu povodní na základe snímačov novej generácie inštalovaných v oblasti hrozieb.

      Projekt je založený na cezhraničnom transfere kompetencií (Interreg Poľsko - Slovensko)  a zavádzaní moderných environmentálnych technológií pre environmentálne hrozby do odborného vzdelávania v podpornej oblasti.

     • MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 2022

     • Dňa 26.5.2022 zorganizovalo CVČ exkurziu na Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre. Žiaci mali tu možnosť obdivovať všetko od moderných strojov, nástrojov, zariadení až po najmodernejšie technológie.

     • Strelecký viacboj

     • CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo dňa 12. mája 2022 v spolupráci so Slovenským zväzom vojakov v zálohe streleckú súťaž, ktorá sa už tradične konala na Strelnici v Hruštíne. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov našej školy, ktorí bojovali v streľbe z malorážky (ľah, stoj), v streľbe z veľkokalibrovej pištole a revolvera. Nesúťažne si mohli vyskúšať aj vojenský samopal SA 58. Najviac sa darilo Adamovi Belicajovi, ktorý získal 1. miesto. Na druhom mieste sa umiestil Adam Mrekaj a na treťom Martin Kutlák.

      Akciu pripravil, viedol a o bezpečnosť sa staral vedúci streleckého krúžku na škole PaedDr. Marián Slaničan v spolupráci s Mgr. Františkom Marčokom a Mgr. Dušanom Baľákom. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

     • Young car mechanic súťaž

     • Vo štvrtok 5. 5. 2022 sa žiaci Dudášik Štefan a Grobarčík Dávid zúčastnili regionálneho kola súťaže pre automechanikov s názvom Young car mechanic. Táto medzinárodná súťaž je určená pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu vozidiel motorových vozidiel.

     • SMARATÓN – vytrvalosť, ktorá prináša výsledky!

     • Predchádzajúci týždeň sa pre našu školu niesol v znamení získavania bodov v súťaží SMARATÓN.  Súťažiaci sa od pondelka 25. 4. 2022 do piatku 29.4.2022 pasovali s úlohami v programoch Autocad 2D aj 3D, Revit, Alfa + a Cenkros, kde hlavnú úlohu hrala rýchlosť a správnosť.

      Najlepšie umiestnení žiaci v jednotlivých etapách sú: Lukáš Lepáček, Šimon Polťák, Karol Vonšák, Anton Kutlák a Sebastián Pilarčík. Absolútnym tohtoročným šampiónom sa stal Karol Vonšák.

      Výhercom blahoželáme a veríme, že výhry využijú na ich ďalšie vzdelávanie v oblasti stavebníctva.

      Za spoluprácu ďakujeme CVČ pri SOŠT Námestovo.

     • HISTORICKÝ ÚSPECH SOŠt V ARMWRESTLINGU

     • SILNÁ RUKA STREDNÝCH ŠKÔL - FINÁLE

      Celoslovenské finále súťaže silnej ruky stredoškolákov sa uskutočnilo 29. 04. 2022, kde o celkových víťazov bojovalo viac ako 100 stredoškolákov.  Celoslovenské finále tých najlepších z najlepších dopadlo pre našu školu veľmi úspešne.

      V kategórii do 65 kg sa JOZEF ŠULC umiestnil na 1. mieste, čím sa stal MAJSTROM SLOVENSKA.

      V kategórii do 70 kg sa Sebastián Chromek umiestnil na 4. mieste.

      Chlapcom srdečne gratulujeme, prajeme veľa ďalších úspechov a v budúcom roku ďalšie medaily.

     • MURÁR 2022

     • V dňoch 26.4.2022-28.4.2022 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže praktických zručností MURÁR 2022 v Nitre. Našu školu reprezentovali 2 žiaci, Ján Košút a Matej Klinovský, ktorí obsadili krásne druhé miesto a týmto postúpili do celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl, Skills Slovakia, v odbore murár. K postupu im srdečne gratulujeme!

     • Eko akcia SOŠ technickej

     • Dňa  02.05.2022 sa  naša  škola  zapojila  do ekologickej  akcie  v spolupráci s CHKO  Horná  Orava  a MO SRZ v Námestove. Naše  aktivity  smerovali  hlavne  na  „Oravské  more“, rieky  Biela  Orava  a potok  Michaľovka. Hlavnou činnosťou  bolo   čistenie  brehov  od  komunálneho  odpadu. Na  vlastné  oči  sme sa  mohli  presvedčiť  my a  aj naši  žiaci  o ľahostajnosti  niektorých  ľudí,  ktorí neváhajú namiesto zberných  dvorov prírodu  využívať  ako  smetisko. Je  nám  ľúto  tejto devastačnej  činnosti niektorých  ľudí  v prírode,  ale veríme, že  tých  ktorým  záleží  na  prírode  bude  pribúdať a svojimi  aktivitami, motivovaním a svojim  vzorom presvedčia o správnosti tejto  činnosti aj tých, ktorým  to ešte  „nedošlo“,  že  bez  prírody  nebude môcť  existovať  ani  človek.

                                                                                                                                                         Marčok František