• S cieľom urobiť si dobré meno

     • Tak a je to tu. Imatrikulácia. 15. 11. 2018 nás oficiálne „pasovali“ za žiakov SOŠ technickej v Námestove. S malými obavami a s otázkou, čo nás to tam čaká, sme sa pustili do programu, ktorý  sa od všetkých prváckych tried očakával. Nápadov bolo veľa. Každá trieda  sa predsa chcela čo najlepšie prezentovať pred staršími ročníkmi a urobiť si dobré meno. V hre bolo ešte jedno eso. Výherca mal nárok na bezplatný výlet. Preto sme povolili uzdu fantázii a na túto udalosť  sa poctivo pripravovali. Čím viac sa však táto udalosť blížila, tým v nás stále viac a viac narastala nervozita a obavy z toho, aby sme svoje vystúpenie odprezentovali čo najlepšie. Prišiel deň D. Deň, kedy sme mali ukázať, čo vieme, aká sme partia, tím, čo  sme si nacvičili. Na javisko sme vyšli s jediným cieľom. Zaujať a vyhrať. Aj keď sme boli  nervózni, vedeli sme jedno: Dáme do toho všetko. Spoliehame na seba, spoliehame  na tých, čo sú na javisku s nami. A podarilo sa.Vyhrali sme. 1.C  a 1.A to dotiahla na víťazov. Tešíme sa na spoločný výlet.

                                                                                               Anton Kutlák, 1.C

     • Literárno-vedná exkurzia Martin

     • Pod vedením pani učiteliek slovenského jazyka a literatúry sa dňa 22.11.2018 žiaci II.A, II.B, II.C a III.A triedy zúčastnili literárno-vednej exkurzie v Martine. Centrom našej pozornosti sa stalo Literárne múzeum, v ktorom na nás čakala „cesta literárnymi a historickými dejinami“. Výklad sprievodkyne začal vo veľkej miestnosti – dvorane, kde sme sa spoločne odfotili, a následne  sme sa presúvali po celom múzeu počúvajúc pútavé informácie o významných  spisovateľoch.

      Celá exkurzia sa žiakom veľmi páčila, pretože si utvrdili svoje poznatky z hodín SJL, a zároveň získali mnoho nových informácií o našej národnej histórii.

     • Beseda s Antonom Laučekom

     • Už po druhýkrát do našej školy zavítal doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.- pedagóg a súčasný slovenský spisovateľ. Tentoraz svojimi poznatkami o literatúre, histórii a „kultúre“ slovenských médií, či „kvalite“ potravín dovezených na Slovensko, obohatil našich tretiakov a štvrtákov. Úsmevné príhody, ktoré dúfam našich žiakov nepovzbudia k ich vyskúšaniu, vyčarili úsmev na všetkých tvárach. Veď koho by nezaujímalo, ako sa dá piť so slnkom, čo všetko sa môže prihodiť biskupovi na potulkách svetom, alebo ako sa dá vystrašiť učiteľov atrapou bomby? No nebolo len veselo. Zamysleli sme sa, a zároveň sa dozvedeli, že naozaj inteligentným človekom je iba človek sčítaný. Pevne verím, že si naši žiaci zobrali tieto slová k srdcu a siahnu po kvalitnej literatúre, ktorej je našťastie ešte dosť. Potrebné sú len chuť a čas. Kto chce, nájde oboje.

       

     • Nebuď otrok drog

     • Každý z nás si veľmi váži svoju slobodu a určite by sa nechcel stať otrokom niekoho alebo niečoho. A nie nadarmo sa hovorí, že: ,, Prevencia je lepšia ako liečba!" Keď sa v rámci projektu ešte aj súťaží o vecné ceny, je to pre žiakov skvelá motivácia. Z uvedených dôvodov sa niektorí žiaci študijných odborov pod vedením Mgr. A. Sendreiovej a Mgr. K. Kurjakovej rozhodli zapojiť do online súťaže s protidrogovou tematikou. Správne vyplnili test, zaregistrovali sa, dozvedeli  sa veľa zaujímavých faktov a v napätí očakávajú vyhlásenie výsledkov. Držíme si prsty!

     • Záložka spája slovenské školy

     • 7. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému – Milan Rastislav Štefánik alebo iné osobnosti, ktoré spájajú Slovákov a Čechov. Takmer 100 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí.

      Po vyhodnotení projektu sme všetky záložky aj s propagačným materiálom našej školy odoslali partnerskej škole SOŠ –Moldava nad Bodvou. Veríme, že sa naše záložky stanú ich pomôckou v knihách ich žiakov.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu na podporu čítania a na novú, určite zaujímavú, tému.

     • SILNÁ RUKA S ÚSPECHOM

     • Dňa 8.11.2018 sa konalo v Tvrdošíne stredoslovenské kolo súťaže Silná ruka stredoškolákov- armwrestling. Našu školu reprezentovali  štyria žiaci, ešte len prváci, a napriek tomu sme mali dve  umiestnenia v prvej desiatke. Matúš Hanuliak sa  umiestnil na piatom mieste. Chlapci riadne zabojovali a milo prekvapili.

     • Krajská Kalokagátia ŽSK

     • Po  minuloročnom  víťazstve  na  okresnom kole,  naši  žiaci postúpili  na krajské  kolo,  kde  v tvrdej  konkurencii obsadili  pekné  druhé  miesto.

     • Veľký futbal

     • V tomto  školskom  roku   nám naše predsavzatia väčšinou  vychádzajú,  dokazujú  to  výsledky  vo  všetkých  športoch. Aj  vo  veľkom  futbale  sme  obsadili   bronzovú  medailovú  priečku. Hoci  možno  sme  mierili  trochu  vyššie, možno  nabudúce to  vyjde.  

     • Okresné kolo v bedmintone

     • Našu  školu    tradične  reprezentovali v tomto  športe  dve  družstvá. Chlapci  po  súboji  si  vybojovali I. miesto  a postup  na  krajské  kolo  a dievčatá  obsadili  po  peknom  výkone  II. miesto.  Chlapci  na  krajskom  kole  obsadili V. miesto v skupine.

     • Krajské kolo vo futsale, Martin 8.11.2018

     • Po  víťazstve  v okresnom  kole / Námestovo/ a víťazstve  nad  Dolným  Kubínom  a Nižnou v regionálnom  kole  naše  družstvo /viď foto/ si  úspešne  počínalo  aj  v rámci  krajského  kola,  kde  obsadilo z piatich  družstiev  pekné  tretie miesto. Blahoželáme.

     • Okresné a krajské kolo v cezpoľnom behu

     • Na  okresnom  kole  nás  reprezentovali  družstvá  chlapcov  a dievčat. Naše  družstvo  chlapcov  obsadilo  I. miesto a postúpilo  na  krajské  kolo. Družstvo  dievčat  obsadilo  pekné  tretie  miesto  a víťazom  jednotlivcov  sa  stala  Janka  Kavoňová, ktorá  taktiež  postúpila  na  krajské  kolo. Na krajskom  kole  v tvrdej  konkurencii chlapci obsadili   6. miesto a v rámci  jednotlivcov 16 .miesto.

                                                                                                 Mgr. František  Marčok

     • Okresné kolo v stolnom tenise a Zober raketu nie drogy.

     • To  sú  akcie,  kde  si  naše  družstvo zabojovalo  vo  finále. V Nižnej  obsadilo  v tvrdej  konkurencii pekné  II.  miesto  a v rámci  okresu  nemali  premožiteľov, získali  I.  miesto a postup  na   krajské  kolo.

     • Veľká bojovnosť našich žiakov

     • Dňa 9.11.2018 sme sa zúčastnili okresnej súťaže vo florbale. Náš tím obsadil pekné druhé miesto pred gymnáziom. Gymnázium malo vo svojej zostave až deviatich ligistov, tak bolo jasným favoritom. Napriek tomu sme ho riadne potrápili. Našim chlapcom ďakujeme za predvedenú hru a bojovnosť.