• Strelecká muška

     • V stredu, 12. 12. 2018 sa v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy technickej v Námestove konala "Strelecká muška". Tejto obľúbenej súťaže sa zúčastnili stredné školy, ktoré súperili v nasledujúcich kategóriách: chlapci, dievčatá - jednotlivci a družstvá.

      V kategórii dievčať (jednotlivci) sa umiestnila Lívia Mikosová na peknom 2. mieste. V kategórii dievčat (družstvá) skončilo na 1. mieste družstvo SOŠt v zložení Lívia Mikosová, Dudová Alexandra, Monika Klinovská.

      V kategórii chlapci (jednotlivci) sa umiestnil na 3. mieste Večerek Dávid. V kategórii chlapcov (družstvá) skončilo na 2. mieste družstvo SOŠt A v zložení Jurášek Michal, Somsedík Marek, Večerek Dávid.

      Blahoželáme všetkým víťazom a ostatným prajeme viac šťastia a presných zásahov na budúci rok.

      Výsledky: strelecka_muska_2018.xlsx​​​​​​​

     • Návšteva Krakova

     • Dňa 13.12. 2018 sme navštívili druhé najväčšie mesto Poľska – Krakov. Pozreli sme si kráľovský hrad Wawel, historické centrum - námestie „Rynek Glówny“ - jedno z najväčších európskych stredovekých štvorcov o rozmeroch 200 x 200 metrov a keďže je čas vianočný – navštívili sme „Vianočné trhy“. Námestie zdobil vianočný stromček venovaný obyvateľom mesta pri príležitosti slovenského predsedníctva vo vyšehradskej skupine. Najkrajší symbol Vianoc – voňajúci a večne zelený stromček – vystupuje v Krakove po prvýkrát aj ako symbol priateľstva a pripomína aj priateľské a živé vzťahy, ktoré spájajú Krakov so Slovenskom.

     • Vianočná akadémia 2018

     • Vianoce – sviatky pokoja a pohody. Všetci sa už tešia nielen na najkrajšie sviatky v roku, aleaj na prázdniny s nimi spojené.Aj tento rok predvianočná atmosféra v našej škole vyvrcholila  celoškolským podujatím pod názvom Vianočná akadémia.

      CVČ v spolupráci s talentovanými žiakmi pripravili dňa 11.12.2018 hudobno-tanečný program. Vystúpenia žiakov zaujali svojou tvorivosťou a nápaditosťou.

     • iBobor

     • V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa zapojilo 88 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Lukáš Madleňák, Daniel Večerek, Patrik Masničák, Lukáš Stas, Jakub Holubjak, Dávid Gurka, Maroš Holubčík, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne vyhlasuje Olympiádu v anglickom jazyku. V predposledný novembrový týždeň si na našej škole tí najlepší z najlepších zmerali sily v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Svoje vedomosti si otestovali v písomnej a ústnej časti, v ktorých zároveň preukázali aj svoj záujem a chuť o štúdium anglického jazyka. Na základe výsledkov boli určené prvé tri miesta:

       

      1. miesto: Adam Štefaniga

      2. miesto:Viliam Močárnik

      3. miesto:Benjamín Veselovský

       

      Víťaz školského kola Adam Štefanigabude reprezentovať našu školu na okresnom kole OAJ, kde mu budeme držať palce.

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov pri zdolávaní nástrah  a objavovaní krás anglického jazyka, aby ho v budúcnosti čo najlepšie dokázali využiť vo svojom osobnom a pracovnom živote.

     • Staroslovenská škola hlaholiky 2018

     • Spoznávanie slovenských dejín a pestovanie hrdosti na našu starobylú písomnú kultúru je veľmi dôležité, a preto sa radi a pravidelne zúčastňujeme odborného workshopu Staroslovenská škola hlaholiky. Každoročne ho organizuje Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja.V stredu 28. 11. 2018 sme preto spolu so žiakmi zamierili do Žiliny, kde sa konal už jeho tretí ročník. Záštitu nad akciou mal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ladislav Gabčo, CSc., ktorý privítal všetkých účastníkov.

      Workshop pozostával z dvoch častí. Odbornú časť viedla Mgr. Elena Šubjaková z Domu Matice slovenskej v Bratislave. V rámci svojej prednášky hovorila o činnosti Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy v 9. storočí a o počiatkoch našej národnej vzdelanosti a kultúry. Oboznámila prítomných s prvou básnickou skladbou Slovákov v jazyku našich predkov – Proglasom. Potom si prítomní vypočuli jeho recitáciu v originálnom staroslovienskom znení a vzápätí aj v súčasnom spisovnom slovenskom jazyku v podaní p. Jozefa Šimonoviča, bývalého podpredsedu Matice slovenskej.

      Druhou časťou programu boli tvorivé dielne spojené so súťažami pre žiakov zúčastnených stredných škôl z celého Žilinského kraja. Naši žiaci – Martin Lukáš, BiankaOndrigová a Eva Slovíková sa zapojili do výtvarnej súťaže, v ktorej sa hodnotili kresby a maľby s motívom veľkomoravskej misie a hlaholiky. Ďalšia súťaž spočívala v recitácii časti básne Proglas.

      Aj keď sme nevyhrali, odniesli sme si odtiaľ veľa cenných informácií, skúseností a zážitkov, ktoré v budúcnosti isto zužitkujeme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.