• Stavebný maratón kategória AutoCAD 2D

     • Máme za sebou prvú kategóriu súťaže sMARATÓN, do ktorej sa prihlásilo 23 žiakov. Žiaci si porovnali zručnosť v programe AutoCAD 2D, kde mali nastaviť štýly kótovania, textu, hladiny, tabuľky, či zhotoviť bloky, či zakresliť pôdorys RD s časovým obmedzením. Všetkým sa darilo výborne a pri hodnotení zadaní boli rozdiely minimálne. Na prvom mieste sa umiestnil žiak II. ročníka Dávid Gurka, na druhom mieste sa umiestnili Jakub Holubjak Lukáš Stas, na treťom mieste sa umiestnil Dávid Brišák. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a v ďalších kategóriách súťaže prajeme málo stresu, rozvahu v uvažovaní a rýchle „klikanie“.

     • Stavebný maratón

     • Centrum voľného času pri SOŠt v spolupráci s SOŠt organizuje prvý ročník stavebnej súťaže sMARATÓN. Poslanie súťaže je podporiť tvorivosť mladých ľudí formou nadobudnutia zručností v stavebných softvéroch a ich využívaním pri riešení problémov v stavebnej projekcii a architektonickom navrhovaní.

      Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci I. až IV. ročníka SOŠt vyplnením prihlášky do 21.01.2019. Prihlasujú sa vyplnením mena a priezviska, triedy a zaškrtnutím účasti v jednotlivých kategóriách súťaže. Prihlášky po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.

      Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenujú vyhlasovatelia súťaže. Hodnotiť sa bude splnenie úloh, grafická časť a čas prevedenia úloh. Udelené budú tri ceny v každej kategórii a cena za celkové umiestnenie v rámci súťaže sMARATÓNu. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční vo februári 2019. Súťažiaci budú odmenení zaujímavými cenami. Tak neváhaj a zapoj sa aspoň do jednej kategórie.

       

     • Súťaž v Counter strike

     • V prvom polroku sa uskutočnila v priestoroch klubovne súťaž v hraní Counter Strike, ktorej sa zúčastnilo 23 žiakov. Najlepší jednotlivci Tadeáš Grobarčík, Dávid Šturek, Tibor Kolčák boli odmenení diplomami a slúchadlami, ktoré zabezpečilo CVČ pri SOŠt.