• Erasmus + „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“

     • Stredná odborná škola technická v Námestove sa v spolupráci s organizáciami a podnikmi z rôznych európskych krajín snaží zabezpečiť vysokú kvalitnú odbornú prípravu svojich žiakov.  

      V rámci projektu „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“ spolupracujeme s českou firmou VOP CZ sp. Šenov u Nového Jičína.  Je to podnik, ktorý sa profiluje v oblasti vojenskej techniky, strojárskej výroby a vývoja. 20 žiakov III. a IV. ročníka študijného odboru Mechanik nastavovač sa zúčastní odbornej pracovnej stáže v dvoch turnusoch, a to: 07. 10. 2019 – 18. 10. 2019 a 09. 03. 2020 – 20. 03. 2020

       

      Hlavné kľúčové aktivity projektu:

      1. Mobilita do zahraničia v rámci EU;
      2. Modernizácia odbornej prípravy a podpora inovácií, technických schopností;
      3. Podpora partnerstiev a spolupráce so vzdelávacími zariadeniami, podnikmi a inými organizáciami.

       

      Samotnej stáži predchádza ešte dôkladná príprava na mobilitu, ktorá pozostáva z odbornej časti (Ing. Ľubomír Dendis), základných technických informácií (PaedDr. Eva Verníčková) a kultúrnej prípravy (Mgr. Júlia Časová)

       

      Realizácia projektu prepája a otvára našu školu európskemu vzdelaniu, rozširuje pracovné skúsenosti a znalosti našich žiakov. Takisto prispieva k posilneniu sociálnej integrácie, k porozumeniami medzi rôznymi kultúrami, k rozvoju sociálneho potenciálu žiakov a k ich aktívnemu zapojeniu sa do života.

     • História bližšie k nám – Návšteva Oravského hradu

     • Spolu so štvrtákmi našej školy sa každoročne vydávame po stopách histórie Oravy.  Tak tomu bolo aj 24. septembra 2019. Navštívili sme jej dominantu, Oravský hrad, jeden z najnavštevovanejších hradov. Je to miesto, kde sme sa preniesli v čase o niekoľko storočí späť. Umožnilo nám pozastaviť sa, zamyslieť sa a v neposlednom rade oddýchnuť si. Aj to sú dôvody, prečo sa tu tak radi vraciame.

      Sprievodkyňa Katka nám priblížila, ako prebiehal život na hrade v minulosti. Previedla nás hradom a ukázala  miestnosť, kde sa uzatvárali rôzne dohody. Pozornosť pútali spoločenské miestnosti zdobené portrétmi vlastníkov hradu Thurzovcov, spálne šľachty i slúžok, zbrane a v neposlednom rade aj hradná studňa, ktorej voda, ako sa neskôr zistilo, bola kontaminovaná. Ľudia žijúci na hrade boli preto istý čas nútení piť pivo či víno.

      Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Po prekonaní viac ako 600 schodov sa nám z hradu naskytol krásny pohľad na okolité kopce. Okrem týchto úchvatných výhľadov ponúka  hrad omnoho viac. Presvedčili sme sa o tom aj my.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU NA ŠKOLÁCH

     • Všetky školy na Slovensku majú aj tento rok opäť možnosť sa aktívne zapojiť do Európskeho týždňa športu jednoduchou formou zorganizovania športového podujatia pre svojich žiakov a učiteľov v termíne od 23. do 30. septembra 2019. Preto aj naša škola sa zapája 27.9.2019 formou turistického výstupu na Vahanov.

      Všetky registrované podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive budú zároveň súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu 2019. Takto aj naša škola sa zapojí do boja proti civilizačným ochoreniam, obezite srdcovocievnym chorobam... Športom za zdravím.

      Ďalšie informácie na stránke: https://www.tyzdensportu.sk/

     • erasmusdays

     • Stredná odborná škola technická organizuje v rámci Erasmusdays a v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu a názvom: Darovanie krvi – mobilita tým správnym smerom, ktorá sa uskutoční 10.10.2019 v priestoroch budovy školy.

      Akcia je určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chcú spolu s nami pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť a podporiť Erasmusdays 2019.

     • Autodesk Certificate of Completion

     • Autodesk Academia Program je forma spolupráce softwarovej firmy Autodesk so strednými a vysokými školami. Stredná odborná škola technická v Námestove je členom programu od roku 2009.

      Aj tento rok získali naši žiaci certifikát s medzinárodnou platnosťou Autodesk Certificate of Completion. Žiaci počas štúdia získavajú teoretické vedomosti i praktické zručnosti spracovávaním konkrétnych zadaní, ročníkových prác/projektov, ktoré sú podkladom pre získanie certifikátu.

     • Turnaj vo florbale

     • Dňa 24.6.2019 sa na našej škole uskutočnil turnaj tried vo florbale, kde zvíťazila trieda 1.A, na druhom mieste 1.H, a tretia skončila 1.E trieda. Blahoželáme. Nové florbalové vybavenie, s ktorým sa súťažilo, a s ktorým trénujeme sa zakúpilo z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja – Vráťme šport do škôl 2019. Vedúci turnaja- Mgr. Mikuška Ľuboš