• Prváci stredoškolákmi - IMATRIKULÁCIA

     • Aj tento rok dňa 08.11.2019 prebehli na našej škole „Imatrikulačky“ prvákov v réžii IV.C triedy.

      Žiaden prvák sa nestane riadnym študentom našej školy, ak neprejde tradičným rituálom prijímania do cechu stavbárskeho a strojárskeho SOŠ technickej Námestovo. Žiaci IV.C si pripravili zopár pekných a trochu i problematických úloh pre tých prvákov, ktorí si nepripravili nič. Našťastie všetci prváci bez problémov prešli zadanými úlohami.

      Prvým krokom bola prísaha vernosti a poslušnosti našej škole.

      Druhým krokom bola prezentácia jednotlivých kolektívov tried tak, aby ukázali svoju šikovnosť, kreativitu a schopnosť spolupráce.

      Tretím krokom boli špeciálne úlohy, ktoré preverili ich odvahu, priebojnosť a schopnosť nebrať sa príliš vážne.

      Nad jednotlivými úlohami dohliadali žiaci IV.C triedy.

      Najzábavnejší program mala I.D trieda, najlepšiu scénku zahrali žiaci z I.A triedy a najlepší kolektív predviedli žiaci z I.C triedy, kde sa do programu zapojila celá trieda.

      Za najlepší program vyhrali žiaci I.A a I.C triedy výlet a nakoľko sa imatrikulácia niesla v znamení Ocsarov, dostali aj sošku Oscara spolu s I.D triedou. 

     • Prvá fáza mobility je úspešne za nami

     • Prvá fáza mobility je úspešne za nami

      Erasmus+ CNC technológie v Európe – cesta k úspechu

       

      Začiatkom októbra sa desať žiakov našej školy zúčastnilo v rámci Erasmus+ odbornej praxe v Novom Jičíne v Českej republike. Mnohí z nich sa takto po prvýkrát dostali do zahraničnej firmy a získavali pozitívne skúsenosti. Zamestnávatelia firmy VOP sa veľmi pozitívne vyjadrovali na odborné znalosti našich žiakov, čo nás veľmi teší.

      Počas mobility mali žiaci pripravený bohatý voľnočasový program a aktivity, vďaka ktorým nadviazali nové priateľstvá a spoznali kultúru mesta.

      Erasmus+ je skvelá príprava na život po škole – čo sa týka cestovania, osamostatnenia sa, tolerancie. V cudzej krajine človek zistí, kto vlastne je, zistí svoje silné a slabé stránky. Naši žiaci tak mali príležitosť vyskúšať si niečo nové. Erasmus+ bola skvelá príležitosť zistiť, ako to vyzerá v iných zahraničných podnikoch.

      Všetci účastníci mobility dostali za účasť certifikát, ktorý si môžu priložiť k svojim  žiadostiam o zamestnanie a prihláškam na vysoké školy, pretože potvrdzuje získané zručnosti a skúsenosti.

     • „DESIVO ŠTEKAJÚCA KRIMINÁLNA KOMÉDIA“

     • Dňa 17.10.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili v kultúrnom dome v Námestove divadelnej scény SCHERLOCK HOLMES A ZÁHADA RODU BASKERVILLE.

      „DESIVO ŠTEKAJÚCA KRIMINÁLNA KOMÉDIA“

      Išlo o hru prevlekov, naplnenú rôznymi humornými situáciami, ktoré doprevádzal legendárny detektívny príbeh o psovi z Baskerville.  Pes Baskervillský je Holmesov najznámejší a najzáhadnejší prípad. Autor románu Sir Arthur Conan Doyle postupne vykresľuje desivú atmosféru slatín a oboznamuje nás s legendou rodu Baskerville, ktorý je prenasledovaný pekelným psom. Vyšetrovatelia sa snažili odhaliť klamstvá a uniknúť tak zavádzajúcim sieťam stôp. Hra prevlekov a nasadzovania si masiek naznačuje, že i „desivo – štekajúce“ môže byť komické. Žiaci sledovali, ako sa neohrabaní vyšetrovatelia snažia uniknúť závratným sieťam stôp, odhaľovaniu masiek i klamstiev ! Traja herci stvárňovali viac ako tucet postáv. Našli hrdinovia pravdu ? Kto je vrahom ?

     • PREDVIANOČNÁ PREDAJNÁ VÝSTAVA KNÍH

     • Jednou z  našich tradičných predvianočných aktivít je aj predajná výstava kníh v školskej knižnici.
      Žiaci mali možnosť si rôzne typy kníh poprezerať, prípadne aj tie, ktoré sa im páčili si mohli zakúpiť pre seba alebo už aj ako vianočný darček pre svojich blízkych.

     • Súťaživosť a odhodlanosť našich žiakov

     • Dňa22. októbra 2019sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v Piškvorkách. Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov, a to z I.C, III.C a I.H tried. 10 minútové duely preverili nielen logické myslenie žiakov, ale aj ich schopnosť zachovať si chladnú hlavu, či rozmýšľať niekoľko ťahov dopredu.

      Súťažiaci si zmerali sily v niekoľkých kolách, pričom postupujúci bol vždy ten z dvojice, kto nahral v dueli viac bodov. V poslednom, treťom kolesa proti sebe postavili 3 dvojice, z ktorých nakoniec

      1. miesto získala Petra Lachová,

      2. miesto Martin Bachňák

      3. miesto MilošVečerek.

      Napriek zdravej súťaživosti a odhodlaniu podať čonajlepší výkon, duely prebehli v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom ešte raz srdečne blahoželáme. 

     • Záložka spája slovenské školy

     • 8. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému – Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Takmer 80 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí. Z veľkého množstva sme vybrali a odmenili práve tie, ktoré vytvorili: Anton Kutlák, Peter Bomba a Lívia Mikosová.

      Po vyhodnotení projektu sme všetky záložky aj s propagačným materiálom našej školy odoslali partnerskej škole. Sme radi, že sme mohli cez tento projekt nadviazať kontakt s Obchodnou akadémiou Humenné. Veríme, že sa naše záložky stanú pomôckou v knihách ich žiakov.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu na podporu čítania a na novú, určite zaujímavú, tému.

       

     • • Divadelné predstavenie Smrť sa volá Engelchen

     •  Žiaci tretích ročníkov v sprievode pani učiteliek SJL zavítali 24.10.2019 do Mestského divadla v Žiline, kde cieľom nášho záujmu bola divadelná adaptácia románovej predlohy Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen. Román sa považuje za jednu z najsilnejších a najvydarenejších próz o druhej svetovej vojne v slovenskej literatúre. 

       Počas druhej svetovej vojny vypálilo komando SS moravskú obec Ploština. Ladislav Mňačko bol ako mladý partizán svedkom týchto udalostí. V jeho najznámejšom protivojnovom románe Smrť a volá Engelchen autor znovu rozpráva svoj príbeh prostredníctvom mladého partizána Voloďu. Spočiatku dobrodružný partizánsky život je osudovo pretkaný láskou k záhadnej Marte. Táto žena prinesie do drsného partizánskeho prostredia spaľujúcu túžbu aj smrteľné nebezpečenstvo. Začína boj o holý život a záchranu ľudskosti. Po vojne treba chytiť vinníkov, lenže vojna nemá víťazov a porazených. Čo nakoniec spasí zranené duše?

     • • THE ONLINES - anglické divadelné predstavenie

     •   Výsadou štvrtákov študijných odborov je každoročná návšteva anglického divadelného predstavenia v Dome kultúry v Námestove, ktoré Divadelné centrum z Martina koncipuje ako učebnú pomôcku pre žiakov i pedagógov. Inak tomu nebolo ani v októbri 2019. Divadelné centrum z Martina nám zahralo činohernú inscenáciu v anglickom jazyku s aktuálnym názvom The Onlines.

          Príbeh sa týkal všetkých nás, lebo je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore nie je také jednoduché a vhodné. Predstavenie maximálne využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci stretávajú v reálnom živote. Mali sme príjemný divadelný zážitok, a zároveň sme si precvičili počúvanie s porozumením v autentických dialógoch hercov. Hra mala edukatívny charakter a hlavnou myšlienkou bolo zamyslenie sa nad svetom virtuálnej reality, kde je všetko prikrášlené a častokrát aj vymyslené. Ľudia by sa mali viac sústrediť na vzťahy v “offline” priestore.