• Názov programu aktualizačného vzdelávania:

    Digitalizácia výchovy a vzdelávania na Strednej odbornej škole technickej

    Kurikulum - premena tradičnej školy a inkluzívne vzdelávanie v praxi - 20 hod

    Vyhodnotenie_aktualizacneho_vzdelavania.pdf