• Voľné miesta na našej škole

  • SOŠt  PRÍJME UČITEĽA / UČITEĽKU

                  

   Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo príjme učiteľa/učiteľku odborných stavebných predmetov.

   Kvalifikačné predpoklady : VŠ 2. stupňa stavebného zamerania

   Nástupný plat :  od 915 €

   Pracovný pomer na dobu určitú.

   Nástup do zamestnania : 8/2020

   Žiadosť a životopis zasielajte na evernickova@gmail.com

   Telefonický kontakt :    0905 694 098

    

    

   SOŠt  PRÍJME UČITEĽA / UČITEĽKU

                  

   Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo príjme učiteľa/učiteľku všeobecnovzdelávacích predmetov fyzika - matematika.

   Kvalifikačné predpoklady : VŠ 2. stupňa

   Nástupný plat : od 915 €

   Pracovný pomer na dobu určitú.

   Nástup do zamestnania : 8/2020

   Žiadosť a životopis zasielajte na evernickova@gmail.com

   Telefonický kontakt :    0905 694 098

    

    

   SOŠt  PRÍJME majstra OV

    

   SOŠ technická v Námestovo príjme od 08/2020 do pracovného pomeru :

   1.  majstra odborného výcviku pre učebný odbor obrábač kovov
   2. majstra odborného výcviku pre učebný odbor murár

   Kvalifikačné predpoklady : ÚSO, vyučený v odbore.

   Nástupný plat : od 738,50 €

   Žiadosť spolu so životopisom a kontaktnými údajmi zasielajte na e-mail :  sekretariat@sostno.sk

   Telefonický kontakt : 0905 694 316

    

    

  • zatiaľ žiadne údaje