•  

     Zváračská škola           

     Pri SOŠ technickej v Námestove je zriadená Zváračská škola č. 197, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s vydaným Osvedčením o spôsobilosti a Registračným listom. Naša zváračská škola spolupracuje s Prvou zváračskou a. s., Kopčianska 14, 851 01, Bratislava, ktorá je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou.

     Zváračská škola ponuka pre žiakov a širokú verejnosť :

     1) Základné kurzy zváračov a zaškolenia podľa STN 050705

     ZK 111-1 (Z-E 1) – Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predhrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou

     ZK 135-1 (Z-M 1) -  Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predhrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

     ZK 311-1 (Z-G 1) – Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

     • o jednotlivých zváračských kurzoch Vám bližšie informácie podá Ing. František Banaš, PhD., vedúci zváračskej školy, tel. kontakt: 0904 598 497

      

     2) Periodické školenie a preskúšanie zváračov za účelom predĺženia platnosti zváračského preukazu na ďalšie dva roky

     Ing. František Banaš, PhD., vedúci zváračskej školy, tel. kontakt: 0904 598 497, alebo

     Ing. Emanuel Piták, zváračský technológ,  tel. kontakt 0907 304 661,

     Vám podajú bližšie informácie o preskúšaní zváračov z legislatívy pri zváraní podľa rady noriem STN 05 06xx v zmysle STN 05 0705 a predĺženia platnosti zváračského preukazu na ďalšie dva roky.