•  

      

     Zváračská škola

      

                     Pri SOŠ technickej v Námestove je zriadená Zváračská škola č. 197, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s vydaným Osvedčením o spôsobilosti a Registračným listom. Naša zváračská škola spolupracuje s Prvou zváračskou a. s. Bratislava, ktorá je akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou.

                                                                                                   

      

      

     Zváračská škola ponuka pre žiakov a širokú verejnosť :

     1. Základné kurzy zváračov a zaškolenia podľa STN 050705
      • Z – E 1  kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou nelegované a nízkolegované ocele
      • Z – M 1kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou nelegované a nízkolegované ocele
      • Z – G 1  kurz zvárania plameňom nelegované a nízkolegované ocele
      • D – M 1doplnkový kurz zvárania v ochr. atmosfére taviacou sa elektr. pre absolventov kurzu Z – E 1
      • D – G 2zaškolenie na rezanie a drážkovanie kyslíkom

      

          2. Periodické školenie a preskúšanie zváračov za účelom predĺženia platnosti základných kurzov zvárania

      

     Bližšie informácie Vám podajú :

     • o jednotlivých zváračských kurzoch Ing. František Banaš, PhD., vedúci zváračskej školy, 0904 598 497
     • o predlžovaní  platnosti základných kurzov zvárania Ing. Emanuel Piták, zváračský technológ,  tel. kontakt 0907 304 661