• Rozvrh

    • Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2022/2023

     Dielňa  - STROJNÝ MECHANIK

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    p. Rudolf Kušnier

     Vyučujúci:    p. Rudolf Kušnier

     Trieda/skupina:  I.D/1

     Trieda/skupina:    III.D/1

     Učebný odbor:strojný mechanik

     Učebný odbor:   strojný mechanik

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 05.09.2022               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel ,

                                                                                                                                                   riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2022/2023

     Dielňa - ZVAROVŇA v ochrannej atmosfére CO2

     2. týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci:   Mgr. Zdeno Kriš

     Trieda/skupina: III.F/2

     Učebný odbor:   autoopravár- mechanik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 05.09.2022               pečiatka                          Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                   riaditeľ školy

                                                                                                                                                                                                

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2022/2023

     Dielňa-  Montážna

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    Bc. František Jancek

     Vyučujúci:    Bc. František Jancek

     Trieda/skupina:    II.D/2

     Trieda/skupina:    III.D/3

     Učebný odbor:   strojný mechanik

     Učebný odbor:   inštalatér

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 05.09.2022   pečiatka                          Ing. Jozef Kružel

                                                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2022/2023

     Dielňa – AUTOOPRAVÁR „A“

     1. týždeň  (Po až Pi)

     1. týždeň(Po až Pi)

     Vyučujúci: . p. H. Bieň

     Mgr. P. Gregorec,ml.

     Vyučujúci: p. H. Bieň

     Trieda/skupina: II.D/2

     I.F/1

     Trieda/skupina: III.D/3

     Učebný odbor: strojný mechanik, autoopravár

     Učebný odbor: inštalatér

     1.mena

     2.zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     2. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

      

     1800 – 1900

      

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1200 – 1400

      

      

     1800 – 2000

      

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 03.10.2022               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                        riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2022/2023

     Dielňa-   ZVAROVŇA plameňom

     2.týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci: p. Ľudovít Slovík

     Trieda/skupina:III.D/4

     Učebný odbor:  inštalatér

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 05.09.2022               pečiatka                          Ing.  Jozef Kružel

                                                                                                                                                                   riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2022/2023

     Dielňa-   AUTOOPRAVÁR 

     1. týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci:    p. Ľudovít Slovík

     Trieda/skupina:     I.F/2

     Učebný odbor:    autoopravár

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 05.09.2021                           pečiatka                          Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                   riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2022/2023

     Dielňa C

     1. týždeň

     Vyučujúci: p. Ľuboš Staš

     Mgr. Igor  Veselovský

     Vyučujúci: Bc. Rudolf Rusina

     Trieda/skupina: II.D/1(Po-Pia)

       II.F/1,2(Po-Pia ) *

     Trieda/skupina: I.D/2(Po-Pia)

     Študijný odbor: obrábač kovov

     Učebný odbor: obrábač kovov

      1.zmena

     II.D/1

     1. zmena

     II.F/1,2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2. zmena

     I.D/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                    

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     * II.F/1,2- vysunuté pracoviská (odborný rozvoj)

     v Námestove dňa: 05.09.2022                                  pečiatka                                      Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                          riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2022/2023

     Dielňa C

     2. týždeň

     Vyučujúci: p. Ľuboš Staš

     Vyučujúci: Bc. Rudolf Rusina

     Trieda/skupina: IV.A/1(Ut-Pia ) *

     Trieda/skupina: IV.A/2 (Ut-Pia ) *

     Študijný odbor: mechanik nastavovač

     Učebný odbor: mechanik nastavovač

     1. zmena

     IV.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     IV.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                  

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     * IV.A/1,2 vysunuté pracoviská (odborný rozvoj)

     v Námestove dňa: 05.09.2022                                  pečiatka                      Ing. Jozef Kružel,

                                                                 riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2022/2023

     Dielňa B

     1. týždeň

     Vyučujúci: Ing. František Banaš, PhD., p. František Slovík

     Vyučujúci: Bc. Ľuboš Florek

     Trieda/skupina: I.A/1(Po ),II.A/1  (Ut-Pia)

     Trieda/skupina: I.A/2(Po), II.A/2(Ut-Pia)

     Študijný odbor: mechanik nastavovač

     Učebný odbor: mechanik nastavovač

     1. zmena

     I.A/1

     II.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2.zmena

     I.A/2

      

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600– 1630

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750– 1800

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                    

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     v Námestove dňa: 05.09.2022                                  pečiatka            Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                          riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2022/2023

     Dielňa B

     2. týždeň

     Vyučujúci: Ing. František Banaš, PhD., p. František Slovík  

     Vyučujúci: Bc. Ľuboš Florek

     Trieda/skupina:I.A/1(Po ), III.A/1  (Ut-Pia)

     Trieda/skupina: I.A/2(Po), III.A/2(Ut-Pia)

     Študijný odbor:mechanik nastavovač

     Učebný odbor: mechanik nastavovač

     1. zmena

     I.A/1

     1. zmena

     III.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2. zmena

     I.A/2

     2. zmena

     III.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     910– 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600– 1630

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1150– 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750– 1800

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 05.09.2022                                  pečiatka  Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                       riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

      

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2022/2023

      

     Odborná učebňa

      

     1. týždeň

      

     Vyučujúci: Ing. F. Banaš,p. F. Slovík, p. Ľ. Staš, Mgr. I. Veselovský

     Vyučujúci: Bc. Ľuboš Florek, Bc. R. Rusina

      

     Trieda/skupina:I.A/1(Po ),II.A/1(Ut-Pia), II.D/1(Po-Pia),

     II.F/1,2(Po-Pia),

     Trieda/skupina:I.A/2(Po), II.A/2(Ut-Pia),

      I.D/2(Po-Pia)

      

     Študijný odbor: mechanik nastavovač, obrábač kovov,

                                  autoopravár - mechanik

     Učebný odbor:mechanik nastavovač, obrábač

     kovov

      

     1.zmena

     I.A/1, II.A/1,

            II.D/1

     1. zmena

     II.F/1,2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

         2.zmena

     I.A/2, II.A/2,

           I.D/2

      Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

        vyučovanie 

     výchovno - vyučovacia

      

     900 – 910

     900 – 910

      malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

       malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     910– 1000

     910– 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

       vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1000 – 1030

     1000 – 1030

      veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

      veľká prestávka

     pedagogický dozor

      

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

       vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1150– 1200

     1150– 1200

      malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

      malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     1200– 1300

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

        vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 05.09.2022                           pečiatka                          Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2022/2023

     Odborná učebňa

     2. týždeň

     Vyučujúci: Bc. Ľ. Florek, Bc. R. Rusina ,

     Vyučujúci: Ing. F. Banaš, p. F. Slovík, p. Ľuboš Staš,

     Mgr. I. Veselovský

     Trieda/skupina:I.A/2(Po ),

      III.A/2 , IV.A/2 (Ut-Pia),

     Trieda/skupina:I.A/1(Po),

     III.A/1(Ut-Pia),IV.A/1 (Ut-Pia ),

      III.D/2(Po-Pia)

     Študijný odbor: mechanik nastavovač

     Učebný odbor :mechanik nastavovač, obrábač kovov

     1.zmena

          I.A/2

     1. zmena

     III.A/2, IV.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2.zmena

     I.A/1

        2.zmena

     III.A/1, IV.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 05.09.2021                                  pečiatka                          Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                           riaditeľ školy

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2022/2023

     Dielňa A - Odborná učebňa č.7  (I. poschodie)

     1. týždeň  (Po až Pi)
     1. týždeň(Po až Pi)

     Vyučujúci:Mgr. Juraj Majdiš

     Mgr.Gregorec Peter

     Vyučujúci:Mgr. Juraj Majdiš

     Trieda/skupina:III.E/1

     III.E/2

     Trieda/skupina: II.E/1

     Učebný odbor: murár

     murár

     Učebný odbor: murár

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1400

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

      

     1800 – 1900

      

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 05.09.2022               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

                                       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2022/2023

     Dielňa A - Odborná učebňa č.3  (prízemie)

     1. týždeň 
     1. týždeň

     Vyučujúci:Bc. Svetlák

     Rastislav

     PaedDr. Jozef

     Kozoň

     Vyučujúci:Bc. Svetlák

     Rastislav

     PaedDr. Jozef

     Kozoň

     Trieda/skupina:I.E/2  (Po– Pi),

      

     I.E/1  (Po– Pi

      

     Trieda/skupina:IV.B/2(Po – Śt)

      

     IV.B/1  (Po – Śt)

      

     Študijný odbor:murár

     Študijný/učebný odbor:operátor stavebnej výroby

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

      

     1800– 1900

      

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 05.09.2022               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

      riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2022/2023

     Odborná učebňa (prízemie školy)

     1. týždeň 
     1. týždeň

     Vyučujúci:p. Žofaj Peter

     p. Solava Pavol

     Bc. Vendelín   

     Kaukič

      

     Vyučujúci:p. Žofaj Peter

     p. Solava Pavol

     Bc. Vendelín

     Kaukič

      

     Trieda/skupina:II.B/1  (Po– Št),

     I.B/2(Pi)

     II.B/2  (Po– Št),

     I.B/1 (Pi)

     Trieda/skupinaIII.B/1  (Po– Śt),

     I.B/1(Po)

     III.B/1(Po – Št)

     I.B/2 (Pi)

     Študijný odbor:operátor stavebnej výroby

     Študijný/učebný odbor:operátor stavebnej výroby

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

      

     1800 – 1900

      

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     1200 – 1300

      

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     v Námestove dňa: 05.09.2022              pečiatka                                                             Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2022/2023

     Tesárska dielňa

     1. týždeň  (Po až Pi)
     1. týždeň(Po až Pi)

     Vyučujúci:p. Milan Graňák,

     p. Jozef Jagelčák

     Vyučujúci: p. Milan Graňák

     Trieda/skupina: III.E/3

     I.E/3

     Trieda/skupina: II.E/2

     Učebný odbor:tesár

     Učebný odbor:tesár

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1200 – 1300

      

      

     1800 – 1900

      

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 05.09.2022               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                            

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:        ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:  2022/2023

     Dielňa-  INŠTALATÉR

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    Mgr. Zdeno Kriš

     Vyučujúci:    p.Randjak Ján

     p. Jozef Jagelčák

     Trieda/skupina:  I.D/3

     Trieda/skupina:   II.E/4

     II.E/3

     Učebný odbor:    inštalatér

     Učebný odbor:    inštalatér

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 05.09.2022               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

                

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     R o z v r h   h o d í n

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2022/2023

     Dielňa-  ELEKTROMECHANIK

     1. týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci:    p. Ján Randják

     Trieda/skupina:    II.D/3

     Učebný odbor:    elektromechanik 

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     V Námestove dňa: 05.09.2022                             pečiatka                                   Ing. Jozef Kružel,

     iaditeľ školy