• Rozvrh

    •                        Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2021/2022

     Dielňa  - MONTÁŽNA

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    p. Ľudovít Slovík             

     Vyučujúci:    p. Rudolf Kušnier

     Trieda/skupina:  II.D/1

     Trieda/skupina:    I.F/1

     Učebný odbor:    strojný mechanik

     Učebný odbor:    autoopravár

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                            pečiatka                                    Ing. Jozef Kružel ,

                                                                                                                                                    riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2021/2022

     Dielňa - STROJNÝ MECHANIK

     1. týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci:     p. Rudolf Kušnier

     Trieda/skupina:     I.D/2

     Učebný odbor:     strojný mecahnik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 13400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                           pečiatka                                         Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                                            riaditeľ školy

                                                                                                                                                                              

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Dielňa-  Zvarovňa  v ochrannej atmosfére

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    Bc. František Jancek                 

     Vyučujúci:    Bc. František Jancek

     Trieda/skupina:    III.D/1

     Trieda/skupina:    III.F/1,2

     Učebný odbor:    strojný mechanik

     Učebný odbor:   autoopravár  - mechanik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                          pečiatka                                       Ing. Jozef Kružel ,

                                                                                                                                                    riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2021/2022

     Dielňa-   AUTOOPRAVÁR   „A“

     2.týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci:    Mgr. Štefan Trstenský

     Trieda/skupina:     I.F/2

     Učebný odbor:    autoopravár- mechanik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

                                                                                                                     

     v Námestove dňa: 02.09.2021                                      pečiatka                   Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                         riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2021/2022

     Dielňa-   ZVAROVŇA plameňom

     1. týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci:     p. Ľudovít Slovík

     Trieda/skupina:     III.G/1,2

     Učebný odbor:     inštalatér

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                           pečiatka                                         Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                                         riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2021/2022

     Dielňa-   AUTOOPRAVÁR 

     1. týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci:    Mgr. Igor Veselovský

     Trieda/skupina:     III.F/2

     Učebný odbor:    autoopravár

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                                       pečiatka                          Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                                    riaditeľ školy

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2021/2022

     Dielňa C

     1. týždeň

     Vyučujúci: Ing. František Banaš, PhD.  

     Bc. Rudolf Rusina

     Vyučujúci:      p. Ľuboš Staš

     Trieda/skupina:   I.A/2  (Po)   

     II.A/2  (Ut-Pia )

     Trieda/skupina: I.A/1 /(Po), II.A/1  (Ut-Pia )

     Študijný odbor:    mechanik nastavovač  

     Učebný odbor:    mechanik nastavovač

         1.zmena

     I.A/2

     1. zmena

     II.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2. zmena

     I.A/1 , II.A/2 

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

      700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

      1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                    

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     v Námestove dňa: 02.09.2021                           pečiatka                                             Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2021/2022

     Dielňa C

     2. týždeň

     Vyučujúci: Ing. František Banaš,PhD.,  Bc. Rudolf Rusina

     Vyučujúci:      p. Ľuboš Staš

     Trieda/skupina:   I.A/2  (Po) ,III.A/2  (Ut-Pia )

     Trieda/skupina: I.A/1 /(Po), III.A/1  (Ut-Pia )

     Študijný odbor:    mechanik nastavovač  

     Učebný odbor:    mechanik nastavovač

     1.zmena

     I.A/2

     1. zmena

     III.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2. zmena

     I.A/1

     2. zmena

     III.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     v Námestove dňa: 02.09.2021                            pečiatka                                            Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                     riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2021/2022

     Dielňa B

     1. týždeň

     Vyučujúci : Bc. Ľuboš Florek

     Mgr. Igor Veselovský

     Vyučujúci:  p. František Slovík

     Trieda/skupina): II.D/2 (Po-Pi)

     III.D/2 (Po-Pi)*

     Trieda/skupina:    I.D/1  (Po-Pi)

     Študijný odbor:    obrábač kovov

     Učebný odbor:     obrábač kovov  

     1. zmena

     II-D/2

     1.zmena

     III.D/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

         2.zmena

     I.D/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      *   III.D/2 – vysunuté pracoviská (odborný rozvoj)

     v Námestove dňa: 02.09.2021                            pečiatka                                        Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                    riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Dielňa B

     2. týždeň

     Vyučujúci:    Bc. Ľuboš Florek

     Vyučujúci:    p. František Slovík  

     Trieda/skupina:  IV.A/2  (Ut-Pia)*

     Trieda/skupina:  IV.A/1  (Ut-Pia)*

     Študijný odbor:    mechanik nastavovač

     Učebný odbor:     mechanik nastavovač 

     1. zmena

     IV.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2. zmena

     IV.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     *   IV.A/1, 2  – vysunuté pracoviská (odborný rozvoj)

     v Námestove dňa: 02.09.2021                                    pečiatka                                        Ing. Jozef Kružel

        riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

      

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2021/2022

      

     Odborná učebňa

      

     1. týždeň

      

     Vyučujúci:   Ing. F. Banaš, Bc. R. Rusina, Bc. Ľ. Florek,

                          Mgr. I. Veselovský

     Vyučujúci:   p. Ľ. Staš, F. Slovík

      

     Trieda/skupina: I.A/2 (Po), II.A/2 (Ut-Pi), II.D/2(Po-Pi),        

                                  III.D/2 (Po-Pi)        

     Trieda/skupina: I.A/1 (Po ),II.A/1 (Ut-Pi),

                                  I.D/1 (Po-Pi)

      

     Študijný odbor:    mechanik nastavovač, obrábač kovov

     Učebný odbor:  mechanik nastavovač,

                                  obrábač kovov

      

     1.zmena

     I.A/1, II.A/1

     II.D/2

     1. zmena

     III.D/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2.zmena

     I.A/1, II.A/1 ,

     I.D/1

      Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     600 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

        vyučovanie 

     výchovno - vyučovacia

      

     900 – 910

     900 – 910

      malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

       malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

       vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1000 – 1030

     1000 – 1030

      veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

      veľká prestávka

     pedagogický dozor

      

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

       vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1150 – 1200

     1150 – 1200

      malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

      malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     1200– 1300

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

        vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                                      pečiatka                                   Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                           riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2021/2022

     Odborná učebňa

     2. týždeň

     Vyučujúci:   Ing. F. Banaš, Bc. R. Rusina, Bc. Ľ. Florek,

     Vyučujúci:   p. Ľ. Staš, F. Slovík

     Trieda/skupina: I.A/2(Po ), III.A/2(Ut-Pi), IV.A/2(Ut-Pi),  

     Trieda/skupina:   I.A/1 (Po), III.A/1 (Ut-Pi), IV.A/1 (Ut-Pi )

     Študijný odbor:    mechanik nastavovač

     Učebný odbor:     mechanik nastavovač

     1.zmena

          I.A/2

     1. zmena

     III.A/2, IV.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2.zmena

     I.A/1

        2.zmena

     III.A/1, IV.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                                         pečiatka                               Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                 riaditeľ školy

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2021/2022

     Dielňa A - Odborná učebňa č.7  (I. poschodie)

     1. týždeň  (Po až Pi)
     1. týždeň(Po až Pi)

     Vyučujúci:  Mgr. Juraj Majdiš

     Mgr.Gregorec Peter

     Vyučujúci:   Mgr. Juraj Majdiš

     Trieda/skupina:  II.E/1

     II.E/2

     Trieda/skupina: II.E/1

     Učebný odbor: murár

        murár

     Učebný odbor: murár

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

      

     1800 – 1900

      

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                                      pečiatka                                      Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

                                       

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2021/2022

     Dielňa A - Odborná učebňa č.3  (prízemie)

     1. týždeň 
     1. týždeň

     Vyučujúci: Bc. Svetlák                      

                               Rastislav

     PaedDr. Jozef Kozoň Pavol Soľava

     Vyučujúci:  Bc. Svetlák

                                Rastislav

     PaedDr. Jozef Kozoň Pavol Soľava

     Trieda/skupina:

     IIIB/2  (Po– Št),

     I.B/2-2. polrok (Pi)

      

     III.B/1  (Po– Št),

     I.B/1  (Pi)

     Trieda/skupina:

      III.E/2  (Po – Št)

      I.B/2-2. polrok Pi)

      

     III.E /1  (Po – Pi)

     I.B/1 ( Pi)

     Študijný odbor: operátor stavebnej výroby, murár

     Študijný/učebný odbor: operátor stavebnej výroby

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800– 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                          

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                            pečiatka                                         Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                            riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                     Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2021/2022

     Odborná učebňa (prízemie školy)

     1. týždeň 
     1. týždeň

     Vyučujúci: p. Žofaj Peter

     Bc. Vendelín Kaukič

      

     Vyučujúci: p. Žofaj Peter

     Bc. Vendelín Kaukič

      

     Trieda/skupina:

     II.B/1  (Po– Št),

      

      

     II.B/2  (Po– Št),

     I.B/2 (Pi) – 1. polrok

     Trieda/skupina:

     IV.B/1  (Po– Pi),

      

     IV.B/1(Po – Št)

     I.B/2 (Pi) – 1. polrok

     Študijný odbor: operátor stavebnej výroby, murár

     Študijný/učebný odbor: operátor stavebnej výroby

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     600 – 900

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

      

     1800 – 1900

      

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

      

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021               pečiatka                                                 Ing. Jozef Kružel,

        riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2021/2022

     Tesárska dielňa

     1. týždeň  (Po až Pi)
     1. týždeň(Po až Pi)

     Vyučujúci: Milan Graňák,

     Vyučujúci: p. Milan Graňák

     Mgr. Peter Gregorec

     Trieda/skupina: II.E/2

     Trieda/skupina: I.E/2

     III.E/3

     Učebný odbor: tesár

     Učebný odbor: tesár

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

      

     1800 – 1900

      

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                               pečiatka                                             Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                     riaditeľ školy

                            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2021/2022

     Dielňa-  INŠTALATÉR

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    Mgr. Zdeno Kriš,

     p. Jozef Jagelčák

     Vyučujúci:    Mgr. Zdeno Kriš, 

     p. Jozef Jagelčák

     Trieda/skupina:   II.D/4

     II.D/3

     Trieda/skupina:    III.G/2

     I.E/3

     Učebný odbor:    inštalatér

     Učebný odbor:    inštalatér

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                          

                 MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                              pečiatka                                              Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                    riaditeľ školy

                                                   

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2021/2022

     Dielňa-  ELEKTROMECHANIK

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    p. Ján Randják                    

     Vyučujúci:    p. Ján Randják                    

     Trieda/skupina:    I.D/3

     Trieda/skupina:    III.G/3

     Učebný odbor:    elektromechanik 

     Učebný odbor:    elektromechanik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                              pečiatka                                              Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                     riaditeľ školy