• Heading

    • Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2020/2021

     Dielňa C

     1. týždeň

     Vyučujúci:   Bc.František Banaš

     p. Ľuboš Staš

     Vyučujúci:     Bc. Rudolf Rusina

     Trieda/skupina:IV.A/1  (Ut-Pia) *

       IV.A/2(Ut-Pia ) *

     Trieda/skupina:    II.D/2  (Po-Pia)

     Študijný odbor:    mechanik nastavovač  

     Učebný odbor:    obrábač kovov

     1 .zmena

     IV.A/1

     1. zmena

     IV.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2. zmena

     II.D/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     600 – 900

     600 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     * IV.A/1,2- vysunuté pracoviská (odborný rozvoj)

     v Námestove dňa: 02.09.2020                                  pečiatka                          Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                           riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Dielňa C

     2. týždeň

     Vyučujúci:    p. Ľuboš Staš

     Vyučujúci:    Bc. Rudolf Rusina

     Trieda/skupina: I.D/2 (Po-Pia),

     Trieda/skupina:   III.D/1 (Po-Pia ) *

     Študijný odbor:    obrábač kovov

     Učebný odbor:    obrábač kovov

     1. zmena

     I.D/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     III.D/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     * III.D/1 vysunuté pracoviská (odborný rozvoj)

     v Námestove dňa: 02.09.2020                          pečiatka                          Ing. Jozef Kružel,

                                                                     riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Dielňa B

     1. týždeň

     Vyučujúci:     p. František Slovík

     Vyučujúci: Bc. Ľuboš Florek

     Trieda/skupina:    I.A/1(Po ),II.A/1  (Ut-Pia)

     Trieda/skupina:I.A/2(Po), II.A/2 (Ut-Pia)

     Študijný odbor: mechanik nastavovač

     Učebný odbor: mechanik nastavovač

     1. zmena

     I.A/1

     1.zmena

     II.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

        2.zmena

     I.A/2

          2.zmena

     II.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020                                  pečiatka                          Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                           riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Dielňa B

     2. týždeň

     Vyučujúci:    p. František Slovík

     Vyučujúci:Bc. Ľuboš Florek

     Trieda/skupina:I.A/1(Po ), III.A/1  (Ut-Pia)

     Trieda/skupina:  I.A/2(Po), III.A/2(Ut-Pia)

     Študijný odbor:    mechanik nastavovač

     Učebný odbor:     mechanik nastavovač

     1. zmena

     I.A/1

     1. zmena

     III.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2. zmena

     I.A/2

     2. zmena

     III.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020                           pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel

      riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Odborná učebňa

     1. týždeň

     Vyučujúci: p. František Slovík,  Bc. František Banaš, Ľuboš Staš

     Vyučujúci:   Bc. Ľuboš Florek, Bc. Rudolf Rusina ,

     Trieda/skupina: I.A/1(Po ),II.A/1 (Ut-Pia),

     IV.A/1,2 (Ut-Pia)

     Trieda/skupina: I.A/2(Po), II.A/2 (Ut-Pia), II.D/2(Po-Pia)

     Študijný odbor:    mechanik nastavovač

     Učebný odbor:  mechanik nastavovač, obrábač kovov

     1.zmena

     I.A/1, II.A/1

     1. zmena

     IV.A/1,2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2.zmena

     I.A/2, II.A/2

     2.zmena

     II.D/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     600 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

      1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

      1600 – 1630

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

      

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

      1750 – 1800

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     1200– 1300

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      1800– 1900

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

                          

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020                           pečiatka                          Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

      

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

      

     Odborná učebňa

      

     2. týždeň

      

     Vyučujúci:p. František Slovík, p. Ľuboš Staš

     Vyučujúci: Bc. Rudolf Rusina , Bc. Ľuboš Florek

      

     Trieda/skupina:I.A/1(Po ), III.A/1 (Ut-Pia), I.D/2 (Po-Pia),

     Trieda/skupina: I.A/2(Po), III.A/2(Ut-Pia),III.D/1 (Po-Pia )

      

     Študijný odbor:   mechanik nastavovač, obrábač kovov

     Učebný odbor:     mechanik nastavovač, obrábač kovov

      

     1.zmena

     I.A/1

     1. zmena

     III.A/1

     1.zmena

     I.D/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2.zmena

     I.A/2

        2.zmena

     III.A/2

     2.zmena

     III.D/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     910 – 1000

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600 – 1630

     1600 – 1630

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750 – 1800

     1750 – 1800

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1400

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 2000

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                            

      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020                           pečiatka                          Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet: ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok: 2020/2021

     Dielňa-  INŠTALATÉR

     1. týždeň(Po až Pi)
     1. týždeň(Po až Pi)

     Vyučujúci:Mgr. Zdeno Kriš, p. Miloš Kapjor

     Vyučujúci:Mgr. Zdeno Kriš, p. Ľudovít Slovík

     Trieda/skupina:II.G/1,2

     Trieda/skupina:III.G/1,2

     Učebný odbor:inštalatér

     Učebný odbor:inštalatér

     1.zmena

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020                           pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Dielňa-  INŠTALATÉR, AUTOOPRAVÁR

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    p. Ľudovít Slovík

     Vyučujúci:    p. Miloš Kapjor

     Trieda/skupina:   I.F/1

     Trieda/skupina:    I.D/3

     Učebný odbor:autoopravár - mechanik

     Učebný odbor:   inštalatér

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020                           pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                   riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Dielňa-  STROJNÝ MECHANIK

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci: p. Rudolf Kušnier

     Vyučujúci:p. Rudolf Kušnier

     Trieda/skupina: II.D/1

     Trieda/skupina:I. D/1

     Učebný odbor:strojný mechanik 

     Učebný odbor: strojný mechanik 

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020                          pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Dielňa-  STROJNÝ MECHANIK

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci: p. Rudolf Kušnier

     Vyučujúci:p. Rudolf Kušnier

     Trieda/skupina: II.D/1

     Trieda/skupina:I. D/1

     Učebný odbor:strojný mechanik 

     Učebný odbor: strojný mechanik 

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020                          pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Dielňa-  ELEKTROMECHANIK

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:p. Ján Randják

     Vyučujúci:p. Ján Randják

     Trieda/skupina:II.G/3

     Trieda/skupina: III.G/3

     Učebný odbor: elektromechanik 

     Učebný odbor: elektromechanik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020                               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2020/2021

     Dielňa-  Zvarovňa  v ochrannej atmosfére

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:  Bc. František  Jancek,

                         Ing. František Banaš, PhD.

     Vyučujúci:    Bc. František Jancek

     Trieda/skupina:    III.F/1,2

     Trieda/skupina:    III.D/2

     Učebný odbor:   autoopravár  - mechanik

     Učebný odbor:    strojný mechanik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020               pečiatka                          Ing. Jozef Kružel ,

                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2020/2021

     Dielňa-  ZÁMOČNÍCKA

     1. týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci: Mgr. Štefan Trstenský

     Trieda/skupina: I.F/2

     Učebný odbor:autoopravár- mechanik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

                                                                                                                                  

     v Námestove dňa: 02.09.2020                           pečiatka              Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                   riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2020/2021

     Dielňa-   ZVAROVŇA plameňom

     1. týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci: p. Ľudovít Slovík

     Trieda/skupina:III.G/2,3

     Učebný odbor:  inštalatér

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020               pečiatka                          Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                   riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2020/2021

     Dielňa-   AUTOOPRAVÁR 

     1. týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci:    p. Ľudovít Slovík

     Trieda/skupina:     I.F/1

     Učebný odbor:  autoopravár

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020                           pečiatka                          Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2020/2021

     Dielňa A - Odborná učebňa č.7  (I. poschodie)

     1. týždeň  (Po až Pi)
     1. týždeň(Po až Pi)

     Vyučujúci:Mgr. Juraj Majdiš

     Mgr.Gregorec Peter

     Vyučujúci:Mgr. Juraj Majdiš

     Trieda/skupina:I.E/1

     I.E/2

     Trieda/skupina: III.E/1

     Učebný odbor: murár

     murár

     Učebný odbor: murár

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

                                       

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2020/2021

     Dielňa A - Odborná učebňa č.3  (prízemie)

     1. týždeň 
     1. týždeň

     Vyučujúci:p.Žofaj Peter

     PaedDr. Jozef Kozoň Pavol Soľava

     Vyučujúci:p.Žofaj Peter

     PaedDr. Jozef Kozoň

     Pavol Soľava

     Trieda/skupina:

     IV.B/1  (Po– Št),

     I.B/2 - 2. polrok (Pi)

     II.B/1  (Po– Št),

     I.B/1(Pi)

     Trieda/skupina:

     III.B/1  (Po – Št)

      I.B/2- 2. polrok (Pi)

     II.E/1  (Po – Pi)

     I.B/1 (Pi)

     Študijný odbor:operátor stavebnej výroby, murár

     Študijný/učebný odbor:operátor stavebnej výroby

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     600 – 900

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800– 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2020/2021

     Odborná učebňa (prízemie školy)

     1. týždeň 
     1. týždeň

     Vyučujúci:Bc.Rastislav Svetlák

     Bc. Vendelín Kaukič

      

     Vyučujúci:Bc.Rastislav Svetlák

     Bc. Vendelín Kaukič

      

     Trieda/skupina:

     II.B/2  (Po– Št),

      

      

     IV.B/2  (Po– Št),

     I.B/2 (Pi) – 1. polrok

     Trieda/skupina:

     II.E/2  (Po– Pi),

      

     III.B/2(Po – Št)

     I.B/2 (Pi) – 1. polrok

     Študijný odbor:operátor stavebnej výroby, murár

     Študijný/učebný odbor:operátor stavebnej výroby

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     600 – 900

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020              pečiatka                          Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2020/2021

     Tesárska dielňa

     1. týždeň  (Po až Pi)
     1. týždeň(Po až Pi)

     Vyučujúci: Milan Graňák

     Vyučujúci:p.Milan Graňák

     Mgr. Peter Gregorec

     Trieda/skupina:I.E/3

     Trieda/skupina:III.E/2

     II.E/2

     Učebný odbor:tesár

     Učebný odbor:tesár

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 02.09.2020               pečiatka                                                 Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy