• Rozvrh

    • Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2023/2024

     Dielňa  - STROJNÝ MECHANIK

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    p. Rudolf Kušnier

     Vyučujúci:    p. Rudolf Kušnier

     Trieda/skupina:  I.D/1

     Trieda/skupina:    III.D/1

     Učebný odbor:strojný mechanik

     Učebný odbor:   obrábač kovov

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel ,

                                                                                                                                                                   riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2023/2024

     Dielňa - ZVAROVŇA v ochrannej atmosfére CO2

     1. týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci:   p. Ľudovít Slovík

     Trieda/skupina: III.F/1

     Učebný odbor:   autoopravár- mechanik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023               pečiatka                          Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                   riaditeľ školy

                                                                                                                                                                                               

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2023/2024

     Dielňa-   ZVAROVŇA plameňom

     2.týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci: Mgr. Zdeno Kriš

     Trieda/skupina:III.E/3

     Učebný odbor:  inštalatér

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023               pečiatka                          Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                   riaditeľ školy

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola:             Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:             ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                     2023/2024

     Dielňa-   AUTOOPRAVÁR 

     2.     týždeň    (Po až Pi)

     Vyučujúci:    p. Ľudovít Slovík

     Trieda/skupina:     I.F/1

     Učebný odbor:    autoopravár

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

            

      

     v Námestove dňa: 02.09.2021                           pečiatka                          Ing.  Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                   riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2023/2024

     Dielňa  - AUTOOPRAVÁR

     1. týždeň    (Po až Pi)

     2. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    Mgr. Peter Gregorec ml.

     Vyučujúci:    Mgr. Peter Gregorec ml.

     Trieda/skupina:  II.D/1

     Trieda/skupina:    I.F/2

     Učebný odbor:strojný mechanik

     Učebný odbor:   autoopravár

     1.zmena

     2. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     2. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023               pečiatka  Ing. Jozef Kružel ,

                                                                                                                                                                   riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:                               2023/2024

     Dielňa-  Montážna

     1. týždeň    (Po až Pi)
     1. týždeň   (Po až Pi)

     Vyučujúci:    p. Jozef Jagelčák

     Vyučujúci:    p. Henrich Bieň

     Trieda/skupina:    I.E/4

     Trieda/skupina:    III.D/2

     Učebný odbor:   inštalatér

     Učebný odbor:   strojný mechanik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023                  pečiatka                          Ing. Jozef Kružel ,

                                                                                                                                                                  riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

     Dielňa B

     1. týždeň

     Vyučujúci:Bc. Ľuboš Florek

     Mgr. Igor  Veselovský

     Vyučujúci:p. František Slovík

     Trieda/skupina:II.D/2 (Po-Pia)

       III.F/2(Po-Pia ) *

     Trieda/skupina:I.D/2(Po-Pia)

     Študijný odbor:obrábač kovov

     Učebný odbor:obrábač kovov

      1.zmena

     II.D/2

     1. zmena

     III.F/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2. zmena

     I.D/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     910– 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1150– 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                    

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     * III.F/2- vysunuté pracoviská (odborný rozvoj)

     v Námestove dňa: 04.09.2023                         pečiatka                                                 Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                                          riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

      

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

      

     Dielňa B

      

     2. týždeň

      

     Vyučujúci:p. František Slovík

     Vyučujúci:Bc. Ľuboš Florek

      

     Trieda/skupina:IV.A/1(Ut-Pia ) *

     Trieda/skupina:IV.A/2(Ut-Pia ) *

      

     Študijný odbor:mechanik nastavovač

     Učebný odbor:mechanik nastavovač

      

     1. zmena

     IV.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     IV.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                    

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

     * IV.A/1,2 vysunuté pracoviská (odborný rozvoj)

     v Námestove dňa: 04.09.2023                         pečiatka                                                 Ing. Jozef Kružel,

                                                                 riaditeľ školy

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

      

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

      

     Dielňa C

      

     1. týždeň

      

     Vyučujúci:Bc. Ľuboš Staš, MBA

     Vyučujúci:Ing. František Banaš, PhD., Bc. Rudolf Rusina

      

     Trieda/skupina:I.A/1(Po ),II.A/1  (Ut-Pia)

     Trieda/skupina:I.A/2(Po), II.A/2(Ut-Pia)

      

     Študijný odbor:mechanik nastavovač

     Učebný odbor:mechanik nastavovač

      

     1. zmena

     I.A/1

     1.zmena

     II.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2.zmena

     I.A/2

          2.zmena

     II.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     910– 1000

     910– 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600– 1630

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

      

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1150– 1200

     1150– 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750– 1800

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     1200– 1300

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023                         pečiatka                                                 Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                                          riaditeľ školy

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

      

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

      

     Dielňa C

      

     2. týždeň

      

     Vyučujúci:Bc. Ľuboš Staš, MBA

     Vyučujúci:Ing. František Banaš, PhD., Bc. Rudolf Rusina

      

     Trieda/skupina:I.A/1(Po ), III.A/1  (Ut-Pia)

     Trieda/skupina:I.A/2(Po), III.A/2(Ut-Pia)

      

     Študijný odbor:mechanik nastavovač

     Učebný odbor:mechanik nastavovač

      

     1. zmena

     I.A/1

     1. zmena

     III.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2. zmena

     I.A/2

     2. zmena

     III.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     910– 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600– 1630

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1150– 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750– 1800

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200– 1300

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023                                                            pečiatka                                                 Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                                          riaditeľ školy

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

      

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

      

     Odborná učebňa

      

     1. týždeň

      

     Vyučujúci:p. F. Slovík, p. Ľ. Staš

     Vyučujúci:Ing. F. Banaš, Bc. Ľuboš Florek, Bc. R. Rusina

      

     Trieda/skupina:I.A/1(Po ),II.A/1(Ut-Pia), I.D/2 (Po-Pia)

     Trieda/skupina:I.A/2(Po), II.A/2(Ut-Pia), II.D/2(Po-Pia)

      

     Študijný odbor:    mechanik nastavovač, obrábač kovov

     Učebný odbor:mechanik nastavovač, obrábač kovov

      

     1.zmena

     I.A/1, II.A/1

     1. zmena

     I.D/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

         2.zmena

       I.A/2, II.A/2

        2.zmena

           II.D/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

        vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     910– 1000

     910– 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600– 1630

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

      

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1150– 1200

     1150– 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750– 1800

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     1200– 1300

     1200– 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023                         pečiatka                                                 Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                                          riaditeľ školy

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

      

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

      

     Odborná učebňa

      

     2. týždeň

      

     Vyučujúci:Ing. F. Banaš, PhD., Bc. R. Rusina,Bc. Ľ. Florek

     Vyučujúci: Bc. Ľuboš Staš, MBA, p. F. Slovík,

      

     Trieda/skupina:I.A/2(Po ), III.A/2 (Ut-Pia), IV.A/2 (Ut-Pia),

     Trieda/skupina:I.A/1(Po), III.A/1(Ut-Pia),IV.A/1 (Ut-Pia )

      

     Študijný odbor:mechanik nastavovač

     Učebný odbor:mechanik nastavovač

      

     1.zmena

     I.A/2

     1. zmena

     III.A/2

     1.zmena

     IV.A/2

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     2.zmena

     I.A/1

        2.zmena

     III.A/1

     2.zmena

     IV.A/1

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     700 – 900

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     900 – 910

     900 – 910

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     910– 1000

     910– 1000

     910– 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1600– 1630

     1600– 1630

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

      

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     1150– 1200

     1150– 1200

     1150– 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1750– 1800

     1750– 1800

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

      

     1200– 1300

     1200– 1400

     1200– 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1800– 1900

     1800– 2000

     1800– 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

                            

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023                                                            pečiatka                                                 Ing. Jozef Kružel,

                                                                                                                                                                                          riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

     Dielňa A - Odborná učebňa č.7  (I. poschodie)

     1. týždeň
     1. týždeň

     Vyučujúci:  Mgr. Juraj Majdiš

     Vyučujúci:   Mgr. Juraj Majdiš

     Trieda/skupina: I.E/1(Po - Pi)

     Trieda/skupina: III.E/1(Po - Pi)

     Učebný odbor: murár

     Učebný odbor: murár

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000–1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

                                       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

     Dielňa A - Odborná učebňa č.3  (prízemie)

     1. týždeň
     1. týždeň

     Vyučujúci:

     Bc. Svetlák  Rastislav

      

     PaedDr. Kozoň Jozef

     Vyučujúci: 

     Bc. Svetlák Rastislav

      

     PaedDr. Kozoň Jozef

     Trieda/skupina:

     II.B/2 (Po–Št)    

      

     II.B/1  (Po– Št)

     Trieda/skupina:

     II.E/2(Po– Pi)

      

     II.E /1  (Po – Pi)

     Študijný odbor: operátor stavebnej výroby

     Učebný odbor: murár

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800– 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023               pečiatka                          Ing. Jozef Kružel,

      riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

     Odborná učebňa (prízemie školy)

     1. týždeň
     1. týždeň

     Vyučujúci:p. Žofaj Peter

     p. Soľava Pavol

     Bc. Vendelín Kaukič

      

     Vyučujúci:p. Žofaj Peter

     p. Soľava Pavol

     Bc. VendelínKaukič

      

     Trieda/skupina:

     III.B/1  (Po– Št),

     I.B/2(Pi) v 2. polroku

     I.B/1 (Pi)

      

     III.B/2  (Po– Št),

     I.B/2 (Pi) v 1. polroku

     Trieda/skupina:

     IV.B/1  (Po– Št),

     I.B/2(Pi) v 2. polroku

     I.B/1 (Pi)

      

     IV.B/2(Po – Št)

     I.B/2 (Pi) v 1. polroku

     Študijný odbor:operátor stavebnej výroby

     Študijnýodbor:operátor stavebnej výroby

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 –1300

     1200 – 1400

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023              pečiatka                                                 Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

     Tesárska dielňa

     1. týždeň
     1. týždeň

     Vyučujúci:p. Milan Graňák,

     Vyučujúci: p. Milan Graňák

     Mgr.Gregorec Peter

     Trieda/skupina:I.E/2(Po – Pi)

     Trieda/skupina: III.E/2(Po-Pi)

     II.E/3(Po-Pi)

     Učebný odbor:tesár

     Učebný odbor:tesár

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600– 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     1750– 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1300

     1200 – 1400

     1800 – 1900

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                      

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                            

      

     Rozvrh hodín

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:        ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:  2023/2024

     Dielňa-  Odborná učebňa č.8  (I. poschodie)

     1. týždeň
     1. týždeň

     Vyučujúci:    p. Henrich Bieň

     Mgr. Zdeno Kriš

     Vyučujúci: p. Jozef Jagelčák

     Mgr. Zdeno Kriš

     Trieda/skupina: II.D/4(Po- Pi)

     II.D/3(Po- Pi)

     Trieda/skupina: III.E/4(Po- Pi)

     III.E/3(Po- Pi)

     Učebný odbor: inštalatér

     Učebný odbor:  inštalatér

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena
     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     1300 – 1500

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     1500 – 1510

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910 – 1000

     1510 – 1600

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     1600 – 1630

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     1630 – 1750

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150 – 1200

     1750 – 1800

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     1800 – 1900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     1800 – 2000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

                        

     MOV sa v dielňach s dvojzmennou prevádzkou striedajú pravidelne každé dva týždne.

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

                

      

      

     R o z v r h   h o d í n

     Škola:                       Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:  2023/2024

     Dielňa-   Odborná učebňa č.6  (I. poschodie)

     1. týždeň 

     Vyučujúci: Mgr. Gregorec Peter

     Trieda/skupina: I.E/3(Po - Pi)

     Učebný odbor:  maliar

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910 – 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150 – 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     V Námestove dňa: 04.09.2023 pečiatka                                   Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy

      

      

     Rozvrh hodín

     Škola: Stredná odborná škola technická Námestovo

     Predmet:                      ODBORNÝ  VÝCVIK

     Školský rok:2023/2024

     Dielňa A - Odborná učebňa č.5  (I. poschodie)

     1. týždeň
     1. týždeň

     Vyučujúci: p. Randjak Ján

     Vyučujúci:  p. Randjak Ján

     Trieda/skupina: I.D/3(Po - Pi)

     Trieda/skupina: III.D/3(Po -  Pi)

     Učebný odbor: elektromechanik

     Učebný odbor: elektromechanik

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     1. zmena

     Činnosť žiakov

     Činnosť MOV

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     700 – 900

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     900 – 910

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     910– 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     910– 1000

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1000 – 1030

     veľká prestávka

     pedagogický dozor

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1030 – 1150

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1150– 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1150– 1200

     malá prestávka

     pedagogický dozor

     1200 – 1300

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

     1200 – 1400

     vyučovanie

     výchovno - vyučovacia

      

      

     v Námestove dňa: 04.09.2023               pečiatka                                     Ing. Jozef Kružel,

     riaditeľ školy