• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná odborná škola technická Námestovo na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Stredná odborná škola technická Námestovo
   • Telefón
   • 043 552 40 38 sekretariát R SOŠt
    0948 984 746 zást. pre odborný výcvik
    0905 694 098 zást. pre teoret. vyučovanie
    0905 548 459 zástupca centrum voľného času
    0905 694 002 potvrdenia pre žiakov
    0918 167 261 vrátnica
    043 552 26 94, 0905 548 465 ekonomický úsek
   • Adresa školy
   • Komenského 496/37, 029 01 Námestovo
    Námestovo
    Slovakia
   • Riaditeľ
   • Ing. Jozef Kružel, riaditeľ 0903 492 482