• Pracovné ponuky

     •         Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo príjme učiteľa/učiteľku odborných stavebných predmetov.

      Kvalifikačné predpoklady : VŠ 2. stupňa stavebného zamerania

      Nástupný plat :  od 1.160.-€

      Pracovný pomer :  na dobu určitú

      Nástup do zamestnania : 04.09.2023

      Žiadosť a životopis zasielajte na sekretariat@sostno.sk.

      Telefonický kontakt :   0905 694 098

      Možnosť ubytovania.

                   SOŠ technická v Námestovo príjme do pracovného pomeru učiteľa/ku odborných strojárskych predmetov – automobily, diagnostika  a opravy automobilov.

       Kvalifikačné predpoklady : VŠ 2. stupňa

      Nástupný plat : od 1160,00 €

      Pracovný pomer : na dobu určitú

      Nástup do zamestnania :  od 04. 09. 2023

      Žiadosť a životopis zasielajte na sekretariat@sostno.sk

      Telefonický kontakt :    0905 694 098

      Možnosť ubytovania.

     • Aktívna spolupráca medzi generáciami je nevyhnutná.

     • Členovia CVČ pri SOŠt navštívili 20. 06. 2023 dôchodcov v Zariadení pre seniorov v Námestove. Využili slnečné júnové predpoludnie na turnaj v petangu. Petang je ideálna exteriérová hra, ktorú si môžete zahrať kdekoľvek a hrať ju môže doslova každý – deti, dospelí aj starší ľudia.

      Našim cieľom bolo spríjemniť im čas, potešiť ich, priviesť na iné myšlienky a vyčariť úsmev na ich tvárach. Touto akciou sme chceli pripomenúť, že pozornosť je niekedy oveľa vzácnejšia ako drahé darčeky.

     • Túlavé divadlo – Reparát z povinného čítania

     • Trojica hercov sa priamo pred našimi očami pokúsila o nemožné. Len za necelých 80 minút prelúskať látku celého povinného čítania. Je jasné, že klasickým spôsobom to nešlo.

      Hrali, spievali, rapovaliveršovali, varili, hrali hokej, chatovali – to všetko preto, aby nás zoznámili s tým najdôležitejším zo slovenskej klasiky tak, ako to môžu vidieť iba oni.

      Každá téma, a teda aj povinné čítanie, sa dá vnímať z rôznych uhlov pohľadu. A humor je rozhodne jedným z nich.

      Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok

     • Bleskový šach

     • Šachový krúžok sa teší svojej obľube už niekoľko rokov. Jeho členovia sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom zmerali svoje sily. Všetko sa to deje pod vedením Ing. Patrika Staníka.

      Dňa 15. 06. 2023 zorganizovalo CVČ pri SOŠt celoškolské kolo v bleskovom šachu (2x5min.). Žiaci boli rozdelení do 2 skupín, kde hrali systémom každý s každým. Prví dvaja zo skupín postúpili do semifinále, kde hrali play off (1 zo skupiny „A“ z 2 zo skupiny „B“ a 1 zo skupiny „B“ z 2 zo skupiny „A“). Víťazi postúpili do finále a porazení si zahrali o 3. miesto. Žiaci úporne bojovali v tejto „kráľovskej“ hre, pričom využívali pri jednotlivých partiách svoje postupy, vedomosti a taktiky.  Nakoniec vzišlo nasledujúce konečné umiestnenie:

      1.         miesto: Marek RIEGER

      2.         miesto: Lukáš DRÍGEĽ

      3.         miesto: Dávid KOŠÚT

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom  srdečne blahoželáme.

     • Umiestnenie žiakov

     • Firma HERN oslavuje 70 rokov. Pri tejto príležitosti vyhlásila súťaž pre základné a stredné školy HERN 70. Podmienkou súťaže bolo vyrobiť výrobok, ktorý reprezentuje  myšlienku 70 rokov pôsobenia v Námestove. Naša škola sa do tejto súťaže prihlásila. Žiaci 2. D triedy profesie strojný mechanik pod vedením majstra OV Henricha Bieňa vyrobili výrobok, ktorý obsahoval iba jednu súťažnú podmienku. Tá znela:„Aby vaše dielo bolo prenosné a aby jasne a viditeľne obsahovalo logo HERN a číslo 70“. Výrobok našich žiakov splnil danú podmienku a v hodnotení sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Týmto ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy a gratulujeme k umiestneniu.

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

     • V stredu 07. 06. 2023 sme sa vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobila vojna. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker.

      Výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.A a II.C triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

      Na chvíľu sme sa tak presunuli do čias minulých a pripomenuli sme si trpkú etapu našich dejín. V Oravskej Polhore sa nachádza niekoľko betónových bunkrov, ktoré vytvárajú jednu líniu. Pán Slaničan vysvetlil žiakom ich význam a použitie. V Sihelnom sme okrem bunkrov narazili aj na zákopy. Veľa ľudí prejde popri nich bez toho, aby vedeli, že je to trpká pripomienka 2. sv. vojny.

      Na tieto nenápadné pozostatky vojny sme chceli upozorniť počas nezvyčajnej exkurzie. Súčasná mládež akoby sa pomaly dištancovala od histórie, ktorá ovplyvnila súčasnú podobu našej Oravy. Je dobré, keď sa mládež stretne s konkrétnymi pozostatkami vojny, pretože to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

     • Certifikáty AutodeskAkademia

     • AutodeskAcademia Program je projekt snažiaci sa o skvalitnenie výchovy novej technickej generácie. Program je založený na sústavnej spolupráci medzi spoločnosťou ComputerAgencyo.p.s. firmou Autodesk a strednými školami v Česku a Slovensku.  

      Žiaci členských škôl AutodeskAcadémia Program môžu získať medzinárodne platný certifikát od spoločnosti Autodesk – „Certificate of projectcompletion“, pokiaľ v rámci výuky spracujú kvalitný projekt vo vybranom softwarovom prostredí.

      Testovanie zvládlo úspešne 19 žiakov končiacich  ročníkov a to konkrétne: AutoCAD 2D (13 žiakov), AutoCAD 3D (1 žiak) a Revit (5 žiakov).

       Veríme, že získané certifikáty využijú vo svojej pracovnej praxi.

     • Certifikát Cenkros 4

     • Spoločnosť KROS a.s. ponúkla aj tento rok naším žiakom možnosť zúčastniť sa testovania a získať študentský certifikát Cenkros 4. Testovanie zvládli úspešne deviati žiaci končiacich ročníkov, ktorí preukázali zručnosti v oblasti stavebných rozpočtov a práce s programom Cenkros 4. Veríme, že žiaci získaný certifikát využijú vo svojej pracovnej praxi.

      Aj touto cestou chceme spoločnosti KROS a. s. poďakovať za spoluprácu.

     • Vráťme šport do škôl

     • Projekt grantového programu Žilinského samosprávneho kraja

       

      V školskom roku 2022/2023 sa naša škola zapojila do projektu: „Vráťme šport do škôl“, ktorého výsledkom sa stal externý posilňovací park.

      Projekt bol vypracovaný podľa formulára ŽSK a schválený vedením SOŠ technickej. Po mesačnom čakaní sme boli potešení, pretože náš projekt komisia ŽSK schválila.

      Hneď sme sa pustili do práce, oslovili  a komunikovali sme s externými firmami, ktoré mali zrealizovať náš projektový zámer.

      Po výbere dodávateľa sme v apríli začali s realizáciou a od polovice mája je náš externý posilňovací park plne funkčný a pripravený na používanie.

      Takže, odložte výhovorky, rozhýbte svoje telo a posilníte tak nielen vašu telesnú ale aj duševnú pohodu.

      Tešíme sa na VÁS!

     • Všetkých srdečne pozývame!

     • ČO?  –výstava prác šikovných žiakov Strednej odbornej školy technickej

      KDE? – Kultúrny dom v Námestove

      Od piatku –  26. 5. 2023 si môžete prezrieť modely rodinných domov v mierke – výsledky polročného snaženia sa našich „staviteľov“. Výstava je finálnou fázou projektu: „Keď sa fantázia zhmotní“.

     • Najvyšší mrakodrap Európy ... bude z Námestova?

     • Šikovní stavbári z našej Strednej odbornej školy technickej sa predstavili v 15. ročníku medzinárodnej súťaže HSF SystemModelium. So svojou verziou najvyššieho mrakodrapu Európy zabojovali o postup do národného finále, a aj sa im to podarilo!!!

      Odborná porota súťaže 24. mája rozhodla, že náš model postúpi do finálovej šestky Slovenska. Na stavbách z vlnitej lepenky zvolenej kvôli jej udržateľnosti a tvárnosti posudzovali predovšetkým originálny nápad, nevšednú myšlienku, invenciu a moderný prístup.

      5. a 7. júna zabojujeme v národnom kole. Do národných finálových kôl na Slovensku a v Českej republike postúpilo šesť najlepších budov z každej krajiny. Z nich potom vzíde osem súťažných tímov, ktoré sa stretnú v medzinárodnom superfinále v Ostrave.

      Usporiadateľom  a generálnym partnerom súťaže je medzinárodná stavebná skupina HSF System v spolupráci s developérskou skupinou antracitproperty a Zväz výrobcov vlnitých lepeniek.

     • Súťaž zručnosti murárov Považia s firmou HELUZ

     • Dňa 11.05.2023 sa v Považskej Bystrici uskutočnila   „ Súťaž zručnosti murárov Považia s firmou HELUZ“, ktorej sa zúčastnili žiaci Ján Košút a Matej Klinovský pod vedením majstra OV Bc. Kaukiča. Žiaci sa umiestnili na 2. mieste.  Týmto sa chceme poďakovať MOV za prácu, ktorú vykonal pri ich príprave na súťaž a zároveň gratulujeme žiakom k ich umiestneniu.

     • Jožko Púčik v podaní našich žiakov

     • K najúspešnejším veselohrám Ivana Stodolu (medzivojnové obdobie) patrí veselohra Jožko Púčik a jeho kariéra s podtitulom Satira na falošne chápaný humanizmus.

      V tomto diele vystupujú dve hlavné postavy. Jožko Púčik, 35-ročný úradník v dobročinnom spolku Humanitas. Je prehnane dôverčivý, skromný, poctivý, statočný a stáva sa tak obeťou podvodníka Rohatého.

      Žiaci nášho divadelného krúžku sa chytili príležitosti a nacvičili pod režisérskou taktovkou Mgr. Daniely Plavákovej (vedúca divadelného krúžku, CVČ pri SOŠt) divadelné predstavenie, ktoré svojim spolužiakom predstavili 11. 5. 2023 v kultúrnom dome v Námestove.

      V hlavných úlohách sa predstavili – Jozef Mikos, Tobiáš Mikunda, Kristína Rypáková a Silvia Huceľová. Bolo sa veru na čo pozerať.

       

      Ďakujeme za neobyčajný umelecký zážitok.

     • Keď sa fantázia zhmotní

     • Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE

       

      Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily Turčinovej.

      Vďaka ich zodpovednému prístupu môžeme teraz obdivovať výsledky ich práce.   Z vytvorených prác bude zostavená vernisáž. Reálne si budete môcť pozrieť modely v Kultúrnom dome v Námestove od 30. mája.

      Na FB profile našej školy sme spustili hlasovanie. Do konca mája môžete dať hlas (like, komentár pod fotku) modelu, ktorý vás najviac zaujal. Tri práce, ktoré získajú najviac hlasov, budú ocenené.

      Všetkým žiakom sa chceme poďakovať za účasť a zodpovedný prístup.

     • SÚŤAŽ – MODELOVANIE PROTOTYPOV STROJNÝCH SÚČIASTOK (Celoškolské kolo)

     • Cieľ súťaže: prezentácia schopností žiakov v modelovaní súčiastok v programe AutodeskInventor.

      Kritériá hodnotenia: dizajn, funkčnosť, grafické spracovanie, reálny prototyp pre prax

       

      Žiaci mali možnosť získať body za celkové hodnotenie svojej práce 3 vybraných strojových súčiastok – frézovačka, manipulátor a prevodovka.

       

      Pri riešení zadanej úlohy museli žiaci preukázať tieto teoretické vedomosti:

      - základná znalosť grafického programu AutodeskInventor;

      - práca so strojníckymi tabuľkami;

      - interpretácia, používanie a čítanie technických výkresov;

      - poznatky o používaných materiáloch a ich využití.

       

      Víťazi:

      • Frézovačka – Dominik JURÍČEK 
      • Manipulátor – Filip NÁKAČKA 
      • Prevodovka – Marek HOCSÁK
     • 20. 04. 2023 sme oslávili DEŇ ZEME !!!

     • Dnešný deň sme opustili školské lavice a strávili čas vonku zmysluplne. Vzali sme vrecia a rukavice, priložili ruky k dielu a pomohli spraviť z Námestova zase o trochu krajšie a zdravšie miesto pre život.

      Rozdelili sme sa na skupiny a vyčistiliokolie našej školy,  náučný chodník pri Oravskej priehrade, časť pri židovskom cintoríne a ďalšie – pre nás obľúbené časti mesta. 

      Do zbierania odpadkov sa zapojili nielen žiaci, ale aj učitelia, a tým prispeli k „zdravšiemu Námestovu“.

     • Školská strelecká liga

     • Súťaž prebiehala od novembra do marca a zúčastnilo sa jej 20 žiakov našej školy, ktorí bojovali v streľbe zo vzduchovky (ľah). Z našich strelcov sa najlepšie darilo Petrovi Gajdošíkovi (3. miesto), Martinovi Kutlákovi (2. miesto) a napokon Adamovi Belicajovi (1. miesto). Súťažiaci boli odmenení diplomami, vecnými cenami a víťaznými pohármi. Akciu pripravil, viedol a o bezpečnosť sa staral vedúci streleckého krúžku na škole PaedDr. Mariána Slaničan v spolupráci s CVČ pri SOŠt.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

     • DEŇ NARCISOV – 20.04.2023

     • Na Slovensku je veľa ušľachtilých zbierok, avšak pre ľudí s rakovinou je zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

      K tejto zbierke sa pripojila aj naša SOŠ technická v Námestove. Zbierka sa uskutočnila nielen v škole, ale aj v blízkom okolí školy v Námestove. Tešili sa na Vás naši dobrovoľníci zo Školského parlamentu, oblečení v bielych tričkách s identifikačným číslom a s označenou pokladničkou.Smeradi, že ste sa pri nich zastavili, podporili túto zbierku DOBROVOĽNÝM PRÍSPEVKOM a pripli si malý KVIETOK na znak podpory onkologických pacientov.

      ĎAKUJEME 

     • Výberové konanie

     • Názov pozície: riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

       

      Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/13/2023

       

      Názov organizácie: Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

       

      Pracovná oblasť: štátna správa, verejná správa, samospráva

       

      Miesto výkonu práce: Komenského 469/37, 029 01 Námestovo

       

      Počet obsadzovaných miest: 1

       

      Pracovný pomer: TPP

       

      Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

       

      Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

       

      Dátum nástupu: 01. 07. 2023

       

      Platové podmienky: od 1 300,- € brutto/mesačne  (v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmene a dopĺňaní v znení neskorších predpisov )

       

      Zamestnanecké výhody, benefity: stabilná verejná inštitúcia s možnosťou dlhodobého uplatnenia, výhody plynúce z kolektívnej zmluvy

       

      Popis činnosti pracovného miesta:

      komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činností školy,
      zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom školy,

       

      POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

       

      • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca v súlade s § 10 ods. 1, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
      • splnenie podmienok podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
      • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti            v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ku dňu uskutočnenia výberového konania),
      • bezúhonnosť,
      • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
      • ovládanie štátneho jazyka.

      Študijný odbor:

      kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

       

       

      Pozícia vhodná pre absolventa: nie

       

      Znalosť štátneho jazyka: áno

       

      Vodičský preukaz: sk. B

       

      Osobnostné predpoklady:

      • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
      • znalosť pracovnoprávnych vzťahov, 
      • riadiace schopnosti a skúsenosti,
      • ochota vysokého pracovného nasadenia,
      • samostatnosť,
      • dobré vyjadrovacie schopnosti,
      • analytické myslenie,
      • presnosť a zodpovednosť;

       

      Ďalšie požiadavky:

      • predloženie „Návrhu koncepcie rozvoja školy“ – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medzi znakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:
        

      Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:
      a) úvod,
      b) zameranie koncepcie rozvoja školy,
      c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
      d) východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
      e) ciele koncepcie rozvoja školy,
      f) akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
      g) spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, 
      h) očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
      i) záver.
      Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

       

      Zoznam požadovaných dokumentov:

      • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
      • profesijný štruktúrovaný životopis,
      • overené fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie (v prípade, že požadované vzdelanie bolo získané v inom ako štátnom jazyku),
      • odpis z registra trestov, prípadne čestné vyhlásenie o bezúhonnosti do doby preukázania sa odpisom z registra trestov (podľa § 15 ods. 1 a §15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o  pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
      • potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, resp. iný doklad, ktorým uchádzač preukáže požadovanú dĺžku pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti so stručným popisom pracovných činností v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
      • potvrdenie o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec (v prípade ak je uchádzač zamestnaný ako pedagogický alebo odborný zamestnanec),
      • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
      • návrh koncepcie rozvoja školy (viď ďalšie požiadavky).

      INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

       

      Dátum vyhlásenia výberového konania:

      17. 04. 2023 (Profesia.sk)

      17. 04. 2023 (webové sídlo zriaďovateľa)

      17. 04. 2023 (webová stránka školy)

       

      Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:         do 02. 05. 2023 (vrátane)

       

      Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ Názov školy a adresa“ najneskôr do 02. 05. 2023 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, oddelenie ľudských zdrojov, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

      Kontaktný telefón: 041/5032415, 041/5032251. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. 
      Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

       

       

      Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Stredná odborná škola technická, Komenského 469/37, 029 01 Námestovo

       

      Spôsob vykonania výberového konania: ústne

       

      Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Tvrdá, t. č. 041/5032 415, e-mail zuzana.tvrda@zilinskazupa.sk

       

      S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       

       

     • Spolupracujeme so strednými školami...

     •      Najstarší  žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda v Námestove, deviataci, navštívili  aj tento školský rok v marci Strednú odbornú školu technickú  v Námestove. Dôvodom ich návštevy bola praktická činnosť – práca v školských dielňach. Žiaci sa učili pracovať s drevom, pílili, vymeriavali, brúsili.... V minulom školskom roku výsledkom tejto ich práce bolo zhotovenie pekného  dreveného svietnika. Čo ich čaká tento rok?

           Deviataci priamo navštívili dielne strednej školy, pracovali pod vedením majstra priamo počas výučby stredoškolákov. Takáto aktivita určite podporí význam remesiel a praktických zručností. Vo vzájomnej spolupráci budeme aj naďalej pokračovať.

      Ďakujeme pracovníkom Strednej odbornej školy technickej v Námestove za ich ochotu podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Ďakujeme aj za pekné lavičky, ktoré nám urobili pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením, aby počas vyučovania vonku mali vhodný priestor pre seba.

      Vedeniu a pedagogickým i odborným zamestnancom Strednej odbornej školy technickej v Námestove prajeme veľa záujemcov o štúdium. Už teraz vieme, že aj z našej školy niektorí žiaci  majú záujem študovať odbory ponúkané danou strednou školou.

      pôvodný text.pdf