• Aktívna spolupráca medzi generáciami je nevyhnutná.

     • Členovia CVČ pri SOŠt navštívili 20. 06. 2023 dôchodcov v Zariadení pre seniorov v Námestove. Využili slnečné júnové predpoludnie na turnaj v petangu. Petang je ideálna exteriérová hra, ktorú si môžete zahrať kdekoľvek a hrať ju môže doslova každý – deti, dospelí aj starší ľudia.

      Našim cieľom bolo spríjemniť im čas, potešiť ich, priviesť na iné myšlienky a vyčariť úsmev na ich tvárach. Touto akciou sme chceli pripomenúť, že pozornosť je niekedy oveľa vzácnejšia ako drahé darčeky.

     • Túlavé divadlo – Reparát z povinného čítania

     • Trojica hercov sa priamo pred našimi očami pokúsila o nemožné. Len za necelých 80 minút prelúskať látku celého povinného čítania. Je jasné, že klasickým spôsobom to nešlo.

      Hrali, spievali, rapovaliveršovali, varili, hrali hokej, chatovali – to všetko preto, aby nás zoznámili s tým najdôležitejším zo slovenskej klasiky tak, ako to môžu vidieť iba oni.

      Každá téma, a teda aj povinné čítanie, sa dá vnímať z rôznych uhlov pohľadu. A humor je rozhodne jedným z nich.

      Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok

     • Bleskový šach

     • Šachový krúžok sa teší svojej obľube už niekoľko rokov. Jeho členovia sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom zmerali svoje sily. Všetko sa to deje pod vedením Ing. Patrika Staníka.

      Dňa 15. 06. 2023 zorganizovalo CVČ pri SOŠt celoškolské kolo v bleskovom šachu (2x5min.). Žiaci boli rozdelení do 2 skupín, kde hrali systémom každý s každým. Prví dvaja zo skupín postúpili do semifinále, kde hrali play off (1 zo skupiny „A“ z 2 zo skupiny „B“ a 1 zo skupiny „B“ z 2 zo skupiny „A“). Víťazi postúpili do finále a porazení si zahrali o 3. miesto. Žiaci úporne bojovali v tejto „kráľovskej“ hre, pričom využívali pri jednotlivých partiách svoje postupy, vedomosti a taktiky.  Nakoniec vzišlo nasledujúce konečné umiestnenie:

      1.         miesto: Marek RIEGER

      2.         miesto: Lukáš DRÍGEĽ

      3.         miesto: Dávid KOŠÚT

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom  srdečne blahoželáme.

     • Umiestnenie žiakov

     • Firma HERN oslavuje 70 rokov. Pri tejto príležitosti vyhlásila súťaž pre základné a stredné školy HERN 70. Podmienkou súťaže bolo vyrobiť výrobok, ktorý reprezentuje  myšlienku 70 rokov pôsobenia v Námestove. Naša škola sa do tejto súťaže prihlásila. Žiaci 2. D triedy profesie strojný mechanik pod vedením majstra OV Henricha Bieňa vyrobili výrobok, ktorý obsahoval iba jednu súťažnú podmienku. Tá znela:„Aby vaše dielo bolo prenosné a aby jasne a viditeľne obsahovalo logo HERN a číslo 70“. Výrobok našich žiakov splnil danú podmienku a v hodnotení sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Týmto ďakujeme žiakom za reprezentáciu našej školy a gratulujeme k umiestneniu.

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

     • V stredu 07. 06. 2023 sme sa vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobila vojna. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker.

      Výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.A a II.C triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

      Na chvíľu sme sa tak presunuli do čias minulých a pripomenuli sme si trpkú etapu našich dejín. V Oravskej Polhore sa nachádza niekoľko betónových bunkrov, ktoré vytvárajú jednu líniu. Pán Slaničan vysvetlil žiakom ich význam a použitie. V Sihelnom sme okrem bunkrov narazili aj na zákopy. Veľa ľudí prejde popri nich bez toho, aby vedeli, že je to trpká pripomienka 2. sv. vojny.

      Na tieto nenápadné pozostatky vojny sme chceli upozorniť počas nezvyčajnej exkurzie. Súčasná mládež akoby sa pomaly dištancovala od histórie, ktorá ovplyvnila súčasnú podobu našej Oravy. Je dobré, keď sa mládež stretne s konkrétnymi pozostatkami vojny, pretože to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

     • Certifikáty AutodeskAkademia

     • AutodeskAcademia Program je projekt snažiaci sa o skvalitnenie výchovy novej technickej generácie. Program je založený na sústavnej spolupráci medzi spoločnosťou ComputerAgencyo.p.s. firmou Autodesk a strednými školami v Česku a Slovensku.  

      Žiaci členských škôl AutodeskAcadémia Program môžu získať medzinárodne platný certifikát od spoločnosti Autodesk – „Certificate of projectcompletion“, pokiaľ v rámci výuky spracujú kvalitný projekt vo vybranom softwarovom prostredí.

      Testovanie zvládlo úspešne 19 žiakov končiacich  ročníkov a to konkrétne: AutoCAD 2D (13 žiakov), AutoCAD 3D (1 žiak) a Revit (5 žiakov).

       Veríme, že získané certifikáty využijú vo svojej pracovnej praxi.

     • Certifikát Cenkros 4

     • Spoločnosť KROS a.s. ponúkla aj tento rok naším žiakom možnosť zúčastniť sa testovania a získať študentský certifikát Cenkros 4. Testovanie zvládli úspešne deviati žiaci končiacich ročníkov, ktorí preukázali zručnosti v oblasti stavebných rozpočtov a práce s programom Cenkros 4. Veríme, že žiaci získaný certifikát využijú vo svojej pracovnej praxi.

      Aj touto cestou chceme spoločnosti KROS a. s. poďakovať za spoluprácu.