• konzultačné hodiny

    •  

     Výchovný poradca : Mgr. Ladislav Hricík

     ---------------------------------------------------------------------------------

     Konzultačné hodiny : utorok 10:15 – 11:15,

     príp. podľa dohody

     Konzultačný deň pre žiakov : utorok