• História školy

     • Počiatky Strednej odbornej školy technickej siahajú do roku 1965, kedy vzniklo v Námestove učňovské stredisko pri Vodohospodárskych stavbách Žilina.

      V priebehu rokov 1966 – 1967 došlo k premenovaniu podniku  na Stredoslovenské stavby Žilina a učňovské stredisko už v tomto období  prijímalo ročne 100 žiakov so zameraním na profesie murár, stolár, vodoinštalatér a stavebný zámočník.

      V roku 1971 z pôvodného učňovského strediska vzniklo odborné učilište a od 1.9.1979 došlo k premenovaniu na stredné odborné učilište stavebné.

      V školskom roku 1984/89 bolo SOU stavebné delimitované do štátneho podniku ZŤS Martin a premenované na SOU strojárske.  Prestavbou a dobudovaním vznikla komplexná a jediná škola Hornej Oravy so zameraním na strojárske a stavebné odbory.

      Po roku 1985 sa okrem učebných odborov otvorili aj študijné odbory. Od 1.9.2008 bolo Stredné odborné učilište premenované na Strednú odborná školu technickú. Naša škola, ktorá svojim vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti strojárstva a stavebníctva, ktorých je na trhu práce nedostatok, má v tomto regióne svoje opodstatnenie.