• Súťaže

    • Žiaci SOŠ technickej Námestovo obsadili na medzinárodnej súťaži“  FOR ARCH – PVA EXPO PRAHA – 2017“  výborné 4. miesto

                 Na medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH 2017, ktorý sa konal v PVA EXPO PRAHA  19. až 22. septembra 2017, sa uskutočnil 21. ročník  medzinárodnej súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO.

     Našu školu reprezentovali v súťažnom odbore murár žiaci tretieho ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby Pavol Garaj a Roman Domin pod vedením majstra OV Mgr. Juraja Kormaňáka. Svoju zručnosť predviedli pri stavbe komína s výrobkami  firiem WIENERBERGER, YTONG, HELUZ, od firmy Schiedel a pri práci s materiálom CEMIX. Žiaci v  medzinárodnej konkurencii obsdili vynikajúce 4. miesto.

     Žiaci do finálového kola súťaže postúpili na základe obsadenia druhého miesta v celoštátnej súťažnej prehliadke  stavebných remesiel SKILLS Slovakia a SUSO, ktorá sa konala  27.4 a 28. 4. 2017   na výstavisku Agrokomplex Nitra.

      

      

     Žiaci našej školy obsadili na celoštátnej súťažnej  prehliadke stavebných remesiel Skills Slovakia 2017 vynikajúce 2. miesto

     Dňa 27.4 a 28. 4. 2017 sa na výstavisku Agrokomplex Nitra konala súťažná prehliadka stavebných remesiel Skills Slovakia 2017. Našu školu reprezentovali v súťažnom odbore murár, žiaci druhého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby  pod vedením majstra OV Mgr. Juraja Kormaňáka, Pavol Garaj a Roman Domin. Svoju zručnosť predviedli v murovaní z materiálu POROTHERM, YTONG, HELUZ a v murovaní komína Schiedel. Žiaci v ťažkej konkurencii obsadili vynikajúce 2. miesto a zabezpečili si postup do finálového kola v Prahe.

      

      

      

      

     SOŠ technická v Námestove opäť potvrdila svoje kvality v príprave budúcich stavbárov na medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH 2016, ktorý sa konal v PVA EXPO PRAHA.  20. - 23. septembra 2016 sa uskutočnil už 20. ročník súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO, ktorého cieľom  bolo zvýšiť záujem mladých o štúdium klasických remeselných profesií v stavebníctve.

     Do finálneho kola postúpili školy na základe víťazstva v súťažnej prehliadke stavebných remesiel SKILLS Slovakia a SUSO, ktorá sa konala 26. 04 a 27. 04 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra.

     V Prahe predviedlo svoju zručnosť v súťažnom odbore murár desať súťažných dvojíc, osem dvojíc z Českej republiky a dve zo Slovenska. Žiaci štvrtého ročníka SOŠt v Námestove odboru operátor stavebnej výroby Jakub Kormančík a Marek Gruchala, pod vedením majstra OV PaedDr. Jozefa Kozoňa, konfrontovali svoje nadobudnuté zručnosti, vedomosti a schopnosti na medzinárodnej úrovni so žiakmi ostatných stredných škôl. Popasovali sa s úlohami v murovaní z materiálu firiem WIENERBERGER, YTONG, v stavbe komína od firmy HELUZ a pri práci s materiálom CEMIX. S teoretickou časťou, v ktorej mali vypracovať vedomostné testy s odbornými otázkami, takisto nezaváhali a nakoniec v ťažkej medzinárodnej konkurencii obsadili vynikajúce 1. miesto.

     Zaslúžený úspech žiakov SOŠ technickej svedčí nielen o dôslednej a svedomitej príprave, ale aj o stále rastúcej kvalite praktického i teoretického vyučovania. Dúfame, že toto ocenenie bude motiváciou aj pre ďalšie ročníky a prispeje k zviditeľneniu Strednej odbornej školy technickej v Námestove.

                                                                                                               

      

     Opätovné víťazstvo našich stavbárov  v 20. ročníku súťažnej  prehliadky stavebných remesiel v Nitre.

          Dňa 26.4 a 27. 4. 2016 sa na výstavisku Agrokomplex Nitra konala súťažná prehliadka stavebných remesiel SKILLS a SUSO. Našu školu reprezentovali v súťažnom odbore murár, študenti tretieho ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby  pod vedením majstra OV PaedDr. Jozefa Kozoňa, Jakub Kormančík a Marek Gruchala. Svoju zručnosť predviedli v murovaní z materiálu POROTHERM, YTONG, v stavbe komína HELUZ a pri práci s materiálom CEMIX. Žiaci v ťažkej medzinárodnej konkurencii opäť obsadili vynikajúce 1. miesto.

          Žiaci do súťaže postúpili na základe umiestnenia v 23. ročníku medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore murár „MURÁR 2016“, ktorá sa konala 30. 3. až 1. 4. 2016 v Strednej odbornej škole - Nitra za účasti 16. družstiev zo Slovenska, Česka a Maďarska.

      

      

      

      

     Úspešný mladý autoopravár z našej školy

     Dňa 10. marca 2016 sa v Strednej odbornej škole dopravnej Martin uskutočnilo oblastné kolo súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2016, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

           Žiak tretieho ročníka učebného odboru autoopravár – mechanik Milan Madleňák obsadil v silnej konkurencii výborné 9. miesto, čím si zabezpečil postup do celoslovenského finále súťaže. Celoslovenské finále sa uskutoční v dňoch 20. – 21. apríla 2016 v Školiacom stredisku ŠKODA Auto Slovensko Nitra.

      

     Žiaci SOŠ technickej Námestovo obsadili na súťažnej  prehliadke stavebných remesiel SUSO v Prahe vynikajúce 3. miesto .

                 Na medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH v Prahe sa 15. až 18. septembra 2015  uskutočnil 19. ročník súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO (súťaž učňov stavebných odborov).

     Súťaže sa zúčastnili aj žiaci Strednej odbornej školy technickej Námestovo. Školu reprezentovali študenti tretieho ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby  pod vedením majstra OV Mgr. Jozefa Kozoňa, Marek Gruchala a Jakub Kormančík, ktorí  sa umiestnili na vynikajúcom treťom mieste. Žiaci sa na súťaž pripravili zodpovedne  a svojím umiestnením preukázali výbornú úroveň odborných zručností a teoretických vedomostí získaných v SOŠt Námestovo.

     Žiaci do súťaže postúpili na základe víťazstva v súťažnej prehliadke stavebných remesiel „SUSO“ Skills Slovakia, ktorá sa uskutočnila 17 a 18. apríla 2015 na výstavisku Agrokomplex Nitra.

      

      

     Žiaci našej školy zvíťazili na súťažnej  prehliadke stavebných remesiel v Nitre

     Na výstavisku Agrokomplex Nitra sa 17. a 18. 4. 2015  uskutočnil 19. ročník súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia.

                 Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Školu reprezentovali študenti druhého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby  pod vedením majstra OV Mgr. Jozefa Kozoňa, Marek Gruchala a Jakub Kormančík, ktorí  sa stali víťazmi súťaže. Žiaci sa na súťaž zodpovedne pripravili a svojím víťazstvom preukázali výbornú úroveň odborných zručností a teoretických vedomostí získaných v SOŠt Námestovo.

                 Žiaci do súťaže postúpili na základe postupového umiestnenia v 22. ročníku Medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore murár „MURÁR 2015“, ktorá sa konala 30. 3. až 1. 4. 2015 v Strednej odbornej škole – Nitra za účasti 12. družstiev zo Slovenska, Česka a Maďarska.     

                 Víťazi súťaže stavebných remesiel SUSO Skills Slovakia postupujú  do súťaže, ktorá sa uskutoční  15. 9. až 18. 9. 2015 na 26. Medzinárodnom stavebnom veľtrhu v Prahe – FOR ARCH PRAHA

     MURÁR 2015“

           

     SUSO Skills Slovakia

           

      

     „Mladý remeselník 2014"

     Šiesty ročník   medzinárodnej súťaže žiakov v praktických zručnostiach a  odborných vedomostiach „Mladý remeselník 2014" sa konal dňa 14. októbra 2014 v priestoroch SOŠ stavebnej v Žiline. Súťaže sa zúčastnili aj študenti SOŠ technickej Námestovo a opätovne dosiahli vynikajúce výsledky.  

      Študenti tretích ročníkov získali pod vedením majstrov OV Bc. Vendelínom Kaukičom a Mgr. Zdenom Krišom v súťažnej kategórii murár - Erik SvetlákTomáš Bystričan   2. miesto a  v súťažnej kategórii inštalatér - Roman Finik Tomáš Vrbinčík  1. miesto.

     Študenti pristupovali k súťaži zodpovedne a svedomito. V súťaži preukázali svoje remeselné zručnosti a praktické vedomosti, čím dokázali, že v našej škole vyrastajú vynikajúci odborníci v uvedených profesiách.

           

     Úspešní mladí elektromechanici z SOŠ technickej

      

     Dňa 2. až 3. decembra 2014 sa v Spojenej škole NIŽNÁ uskutočnil X. ročník  súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných skôl, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

                 Žiaci tretieho ročníka učebného odboru ELEKTROMECHANIK – silnoprúdová technika pod vedením majstra OV  Jána Randjáka, Ján Tarčák a Kamil Polťák získali v súťaži jednotlivcov 1. a 2. miesto. V súťaži družstiev sa umiestnili na výbornom 1. mieste.

     Žiaci pristupovali k súťaži zodpovedne a svedomito. V súťaži preukázali svoje remeselné zručnosti a praktické vedomosti, čím dokázali, že v našej škole vyrastajú vynikajúci odborníci aj v tomto učebnom odbore.

          

     Úspešní mladí remeselníci z našej školy

      

                 Medzinárodná súťaž Mladý remeselník 2013 sa uskutočnila dňa 14. októbra 2013 v areáli praktického vyučovania Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline. Tento rok sa konal už 5. ročník súťaže. Súťažilo sa v učebných a študijných odboroch murár, operátor stavebnej výroby a inštalatér. Súťaž sa uskutočnila v  spolupráci s  firmou WIENERBERGER a.s. a Alca PLAST za účasti zástupcov ŽSK, SOPK Žilina, Váhostav  –  SK a.s. Žilina a SŽK v Žiline.          

                 Po víťazných pozíciách v predošlých ročníkoch súťaže sa v tohoročnej súťaži  Mladý remeselník 2013 naši žiaci umiestnili  na popredných miestach.

                 Žiaci tretieho ročníka pod vedením majstra OV Mgr. Zdena Kriša -  Matúš Miklušák a Maroš Kazík  získali v súťažnej kategórii inštalatér  3. miesto a žiaci tretieho ročníka pod vedením majstra OV Bc. Vendelína  Kaukiča -  Jozef Berdis a Dávid Piták v súťažnej kategórii murár  vynikajúce 1. miesto

      

       

      


      

      

     Dňa 24. až 26. apríla 2013 sa v  Strednej odbornej škole - Nitra uskutočnila medzinárodná súťaž praktických zručností a odborných vedomostí „ Murár 2013 “, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo 22  dvojčlenných družstiev zo Slovenska, Česka a Maďarska.

                 Žiaci tretieho ročníka študijného odboru OSV pod vedením majstra OV Bc. Jozefa Kozoňa, Dominik Bugaj  a Ladislav Kovaľ získali v silnej konkurencii 5. miesto. O vyrovnanosti a kvalite súťaže svedčí aj malý bodový rozdiel medzi súťažiacimi. Nášmu družstvu chýbali len tri body do umiestnenia sa na treťom mieste.

     vysledkova_listina-1.xls

       
      

      

      


      

      

      

                 V štvrtom ročníku medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore murár a inštalatér „ Mladý remeselník 2012 “, ktorá sa uskutočnila 18. októbra 2012 v  Strednej odbornej škole stavebnej Žilina, naši žiaci opätovne dosiahli očakávané výsledky.

                 Po víťazných pozíciách v predošlých ročníkoch súťaže  Mladý murár, sa v tohoročnej súťaži „ Mladý remeselník 2012 “ umiestnili  na popredných miestach.

                 Žiaci tretieho ročníka Filip Šturek a Tomáš Pisarčík získali v súťažnej kategórii inštalatér  2. miesto a žiaci druhého ročníka Jozef Berdis a Dávid Piták v súťažnej kategórii murár taktiež 2. miesto.

                 Súťaže sa zúčastnilo 6 súťažných družstiev v odbore murár (operátor stavebnej výroby) a 5 súťažných družstiev v odbore inštalatér. Súťaž sa uskutočnila v  spolupráci s  firmou WIENERBERGER a.s., BASF Slovensko, spol. s r.o., GEBERIT SLOVENSKO s.r.o., za účasti zástupcov SOPK Žilina, Váhostav – SK a.s. Žilina a  SŽK v Žiline.

       

      


      

      

      

      Úspešní mladí remeselníci zo SOŠ technickej - Námestovo.

      

      

        V treťom ročníku  medzinárodnej súťaže žiakov v odborných vedomostiach a praktických zručnostiach "Mladý remeselník 2011", ktorý sa konal dňa 18. októbra 2011 v priestoroch SOŠ stavebnej v Žiline, študenti SOŠ technickej Námestovo opätovne dosiahli očakávané výsledky.

        Po víťazných pozíciach v prvom a druhom ročníku súťaže "Mladý murár" v roku 2009 a 2010, ktoré získali študenti našej školy, v tohoročnej  súťaži "Mladý remeselník 2011" sa do súťaženia s rovesníkmi, žiakmi iných odborných stredných škôl, zapojili spolu s mladými murármi aj mladí inštalatéri.

        Za účasti zástupcov firiem WIENERBERGER a GIACOMINI, odborníkov v teoretickom a praktickom vyučovaní a za hodnotenia odbornej poroty súťažiaci zo Strednej odbornej školy technickej Námestovo, žiaci tretieho ročníka  Ľubomír Vanek a Timotej Frankovič získali v súťažnej kategórii murár zaslúžené 2. miesto a žiaci druhého ročníka Tomáš Pisarčík a Michal Parigal v súťažnej kategórii inštalatér taktiež 2. miesto.

           

                                   Ľubomír Vanek a Timotej Frankovič                                                                              Michal Parigal a Tomáš Pisarčík 

      

           


      

     Mladý murár 2010

      

          V Žiline sa 21. októbra 2010 konal druhý ročník medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí "Mladý murár" 2010, na ktorej žiaci stredných odborných škôl v odboroch murár a operátor stavebnej výroby preukázali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti. 

          Súťaže sa zúčastnili aj žiaci Strednej odbornej školy technickej Námestovo. Školu reprezentovali žiaci druhého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby Jozef  Šurinčík a Timotej Frankovič, ktorí  sa stali víťazmi tejto súťaže. Žiaci SOŠ technickej zopakovali svoj úspech z roku 2009.

          Žiaci pristupovali k súťaži zodpovedne a svedomito a preukázali svoje remeselnícke zručnosti čím dokázali, že v škole vyrastajú vynikajúci odborníci v uvedenej profesii.