• Plán práce ŠP

    • Plán práce ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU Strednej odbornej školy technickej v Námestove v školskom roku 2023/2024

      

     September

     - voľba ŠP, predsedníctva a zoznam členov

     - oboznámenie sa so štatútom a plánom práce ŠP v šk.r. 2023/2024 a jeho schválenie

     - rozbehnutie spolupráce ŠP s vedením školy a s triedami

     -  vyhlásenie súťaže: O najlepšiu dochádzku tried

     - zapojenie sa do programu: Škola priateľská deťom (vzdelávacia aktivita z Unicefu, fundraisingova aktivita Modrý gombík, evaluačný formulár)

     - Burza stredných škôl

      

     Október

     - úprava priestorov kabinetu/sídla ŠP

     - vytvorenie hlavnej nástenky ŠP

     - Študentská kvapka krvi (19.10.2023), Erasmusdays

     - vydanie prvého čísla školského časopisu Strojárnik

     - zapojenie sa do programu Festival ľudskosti pre seniorov

      

     November

     - pomoc CVČ pri organizácii imatrikulácie

     - príprava experimentálneho podujatia Deň otvorených dverí na škole

     - Halloween na škole – deň v maskách

     - účasť lídra alebo členov ŠP na vzdelávaní (Školenie pre nových členov –Terchová)

     - zapojenie sa do programu Svetový deň detí  - vytvoriť majstrovské dielo (20.11.2023)

     December

     - zimná a vianočná výzdoba tried, jedálne, vianočný stromček

     - Mikulášska pošta

     - spolupráca CVČ s prípravou Mikuláša na školeVianočnej akadémie

      

     Január

     - vydanie druhého čísla školského časopisu Strojárnik

     - vyhodnotenie súťaže O najlepšiu dochádzku

     - vyhlásenie Dňa dvojčiat- obleč sa ako tvoje dvojča (19.1.2023)

      

     Február

     - Valentínska kvapka krvi

     - Valentínsky semafor na škole

      

     Marec

     - mesiac kníh – literárna súťaž

     - Deň učiteľov – Súťaž o najlepšieho učiteľa

     - pripraviť pre žiakov Deň bez tašiek

     - zapojenie sa do zbierky Modrý gombík v rámci programu Škola priateľská deťom- Unicef

      

     Apríl

     - Deň narcisov – zapojenie sa do zbierky Ligy proti rakovine

     - Deň Zeme (22.4.2024)

      

     Máj

     - spolupráca s CVČ pri stavaní mája v areáli školy

     - vydanie tretieho čísla školského časopisu Strojárnik

      

     Jún

     - vypracovanie záverečnej správy ŠP