• zloženie RŠ

    • RADA ŠKOLY

     pri Strednej odbornej škole technickej

     Komenského 496/37

      029 01 N á m e s t o v o

      

     Predseda RŠ :        

      

     Pavol Soľava                        (za pedagogických zamestnancov školy)

      

     Členovia RŠ :

      

     Ing. Ján Kozák                      (za pedagogických zamestnancov školy)

     Marta Kubíková                    (za nepedagogických zamestnancov školy)

     Ing. Albín Maslaňák            (zástupca zriaďovateľa VÚC)

     Ing. Július Piták                    (zástupca zriaďovateľa VÚC)

     Marián Tarčák                      (zástupca zriaďovateľa VÚC)

     Bc. Marcela Adamková       (zástupca zriaďovateľa VÚC)

     p. Monika Čeľadinská         (za rodičov študentov školy)

     Ing. Karol Sahúľ                  (za rodičov študentov školy)

     Agnesa Mokošáková           (za rodičov študentov školy)

     Jozef Mikos                          (zástupca študentov školy)