• 2016/2017

   • Certifikácia študentov Autodesk 

    Piati naši študenti aj tento rok získali medzinárodne platný certifikát Autodesku.

         

        

     

    Status Autodesk Académia

    V tomto školskom roku 2016/2017 naša škola už po 8-krát získala štatút Autodesk Academia ako jedna z 8 škôl v SR.

    Tento štatút umožňuje certifikovať vybraných študentov v ovládaní grafických programov AutoCAD, Autodesk Revit, resp. Autodesk Inventor. Tieto certifikáty majú celosvetovú platnosť, sú centrálne vydávané, registrované a archivované spoločnosťou Autodesk prostredníctvom Computer agency o.p.s.

    Autodesk Academia Program vytvára predpoklady rozvíjať spolu s učiteľmi a ich študentmi komunitu, ktorá zaistí integráciu najmodernejších technológií do výučby na škole a podporí realizáciu kreatívnych a inovatívnych nápadov v technickej praxi.

    Výhody certifikátu:

    • Preukazuje systematickú dlhodobú prácu so softvérom na projektoch spracovávaných v rámci projektov v škole,
    • Pravosť certifikátu a jeho vlastnenie sa  preukazuje  registráciou v celosvetovej databáze, ktorú  firma udržuje,
    • Získanie certifikátu je prvým stupienkom k vlastnému uplatneniu  na trhu práce
    • Niektoré vysoké školy študentom, ktorí vlastnia certifikát firmy Autodesk, udeľujú zápočet z výuky AutoCAD, Revit alebo Inventor, bez toho aby sa aktívne zúčastnili daného predmetu.

     

    Status Autodesk Académia - certifikát školy: