• odbor: 3650 M staviteľstvo

    • Výsledky príjimacieho konania pre šk. r.2022/2023
     3650 M  staviteľstvo                                                                                                   príloha č. 2  
     KOD pridelený počet bodov podľa kritérií poradie
     STA4261 prijatý bez prijímacej skúšky 1
     STA9033 prijatý bez prijímacej skúšky 2
     STA2886 158 3
     STA5363 157 4
     STA1619 157 5
     STA0532 148 6
     STA0915 147 7
     STA8994 147 8
     STA2451 142 9
     STA6200 142 10
     OSV5434 140 11
     STA5485 140 12
     STA5653 133 13
     STA8017 130 14
     STA5672 128 15
     STA1108 128 16
     STA1805 126 17
     OSV4917 125 18
     OSV4833 125 19
     STA4783 125 20
          
     OSV6310 125 21
     STA7380 116 22
     STA6416 114 23
     STA3910 113,5 24
     STA6740 113 25
     STA6577 111 26
     STA8695 106 27
     STA5595 105 28
     STA6110 103 29
     STA6881 102 30
     STA7562 98 31
     OSV7681 90,5 32
     OSV6816 90 33
     STA6492 90 34
     STA1024 79 35
     Neúspešne vykonali prijímaciu skúšku  
     STA2449