• Výlet v Košiciach – Technické múzeum

      

     

   Tvorivé dielne

    

    

   Budovanie nových kotercov v útulku psov „ŇUFÁČIKU“

     

    

    

   Šach

    

   Ostatky v DSS Námestovo

    

    

   Tvorivé modelovanie

    

    

   Predstavenie žiakov divadelného krúžku v KD Námestovo s hrou „ Jožko Púčik“

   S

    

    

    

    

   HudobnýNEŽNÝ LABYRINT V ZAKOPANOM

    

    

    

   Školská strelecká liga

   Súťaž prebiehala od novembra do marca a zúčastnilo sa jej 20 žiakov našej školy, ktorí bojovali v streľbe zo vzduchovky (ľah). Z našich strelcov sa najlepšie darilo Petrovi Gajdošíkovi (3. miesto), Martinovi Kutlákovi (2. miesto) a napokon Adamovi Belicajovi (1. miesto). Súťažiaci boli odmenení diplomami, vecnými cenami a víťaznými pohármi. Akciu pripravil, viedol a o bezpečnosť sa staral vedúci streleckého krúžku na škole PaedDr. Mariána Slaničan v spolupráci s CVČ pri SOŠt.

   Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme

    

    

   Dňa 02. 02. 2023  navštívili žiaci z III..E, I.D najväčší snežný labyrint na svete v Zakopanom, ktorému Poliaci hovoria: „Hlavné zimné mesto Poľska“. Po prvýkrát ho postavili v roku 2016 a hneď sa zapísal do Guinessovej knihy rekordov. Má rozlohu  viac ako 2 500 metrov štvorcových.

    

    

   KRAKOW - WAVEL

   Žiaci II.A a II.C navštívili 01. 02. 2023 kráľovské mesto Krakow. Hrad Wawel a  Wawelskú katedrálu sv. Václava a Stanislava, v ktorej boli korunovaní takmer všetci poľskí králi. Nachádzajú sa tu aj hrobky korunovaných hláv. V katedrále mali žiaci možnosť vidieť aj Žigmundov zvon, ktorý je najväčším v Poľsku. Pochádza z roku 1520, dosahuje priemer 2 metre a váži až 11 ton.

    

   ČO VŠETKO MÔŽE BYŤ KYBERŠIKANOVANIE?

   V rámci týždňa bezpečnosti na internete sme sa so žiakmi druhých ročníkov rozprávali  o tom, čo všetko môže byť kyberšikana a aké sú jej  následky. Prednášku viedol kapitán Mgr. Tibor Šándor, okr.prevent., kriminálne oddelenie, Dolný Kubín.

    

   FAŠIANGY 2023

   Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov  po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky. Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Na tieto tradície a zvyky sme si boli zaspomínať  21.2.2023 v Dome sociálnych služieb v Námestove. Zaspievali sme si, zatancovali a zaspomínali ako sa fašiangy oslavovali v minulosti.

    

   VÝSTAVA KNIŽNÝCH NOVINIEK V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI

   V školskej knižnici sme zorganizovali výstavu kníh. Jednalo sa hlavne o najnovšie tituly románov, detektívok a detských rozprávok.

   VIANOČNÁ AKADÉMIA

   Najkrajšie, najštedrejšie, najrodinnejšie, najpohodovejšie, naj… Také sú Vianoce! Aj tento rok CVČ pripravilo vianočný program, v ktorom bolo nielen veľa vianočnej hudby, ale aj pestrých scénok, ktorými všetkým spríjemnili predvianočný čas. Program bol už tradične v kultúrnom dome v Námestove.

    

   MIKULÁŠ 2022

   Aj tento rok sme si na začiatku decembra pripomenuli sviatok sv. Mikuláša, ktorý, ako už je zvykom, odmeňuje všetky deti. Neobišiel ani nás.Už tradične ho organizujú naši štvrtáci.

    

   ČERVENÉ STUŽKY

   Prvý decembrový deň je už od r. 1988 na celom svete venovaný boju proti AIDS. Jeho  cieľom  je  upozorňovať  ľudí  na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Na  našej škole sme si tento deň pripomenuli 1.12.2022 besedou a pripnutím červenej stužky.

    

   TVORIVÉ DIELNE 2022

   Aj tento rok v CVČ od septembra vyrábali žiaci krásnych papierových anjelikov, ktorých rozdávali na sviatok sv. Mikuláša.

   IMATRIKULÁCIA 2022

   Žiaden prvák sa nestane riadnym študentom našej školy, ak neprejde tradičným rituálom prijímania do cechu študentov STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY TECHNICKEJ. Naši štvrtáci  zo 4.A a 4.C impripravili  kráľovský program, v rámci ktorého sa prváci ocitli na kráľovskom dvore, kde ich privítal kráľ a kráľovná so svojou družinou. Každá prvácka trieda mala za úlohu pripraviť si program, za ktorý boli štvrtákmi odmenení študentskou dobrotou v podobe piškóty a sladkosťou. Počas akcie prevládala dobrá nálada.

    

   TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 2022

   Dňa 24.11.2022 CVČ organizovalo technickú olympiádu. Technická olympiáda (TO) je súťaž, ktorá je určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ a 1. až 4. ročníku osemročných gymnázií v Slovenskej republike, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter teoretickú a praktickú časť. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 48 žiakov z okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.

   COSMOS DISCOVERY

   Svetovú výstavu CosmosDiscovery, ktorú zorganizovalo CVČ, mohli vidieť naši žiaci 3.A, a 2.H v Incheba Expo Bratislava. Výstava  bola zameraná na históriou pilotovaných letov do vesmíru od ich začiatkov až po súčasné a plánované misie. Výstava obsahovala stovky originálnych artefaktov z USA a Ruska, ktoré boli vo vesmíre, jedinečnú zbierku skafandrov a skutočné modely vesmírnych lodí, raketoplánov či rakiet.

   SVET OKOLO NÁS

   Dňa 12.10.2022 sme sa zúčastnili projekcie jedinečného vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, konkrétne na programe Čína – ríša za Veľkým múrom. Touto projekciou sme mali možnosť si uvedomiť,  aký pestrý a rozličný je náš svet.

    

   NÁVŠTEVA ORAVSKÉHO HRADU

   Aj tento rok CVČ zorganizovalo návštevu Oravského hradu. Oravský hrad je jednou z najväčších turistických atrakcií Slovenska, vybudovaný na skale nad riekou Orava v Oravskom Podzámku ako „orlie hniezdo“. Počasie sa vydarilo, takže nálada bola výborná.

    

    

   NÁVŠTEVA V DOME SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

   Je nám veľmi ľúto, že sme  tento rok nemohli pri príležitosti  „Október – mesiac úcty k starším“ zorganizovať spoločné posedenie a tak vyjadriť úctu a uznanie seniorom v DSS Námestovo, kde chodíme každý rok.

   Do Vianoc ostáva len niekoľko dní a tak sme  napiekli oblátky, voňavé medovníky  a za prísnych bezpečnostných opatrení sme ich boli zaniesť našim seniorom, ktoré sme odovzdali  riaditeľke DSS v Námestove, Ing. Márii Kondelovej. Stislo nám srdiečkami, keď sme videli starkých, ako nám kývali z okien.

    

   5. DECEMBER „MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA“

   ČVČ a odborný výcvik pri príležitosti „Medzinárodného  dňa dobrovoľníctva“ zorganizovali pomoc miestnemu OZ Oravský NUFÁČIK. Jednalo sa o maľovanie, a rekonštrukciu  kotercov. Naši žiaci sa zapojili aj do poobedného venčenia psíkov. Pomoc týmto nekončí, na ďalšiu spoluprácu sme sa dohodli po zimnom období.

    

   TVORIVÉ DIELNE 2021

   Aj takéto výrobky vychádzajú z CVČ -  tvorivej dielne. Od septembra vyrábali žiaci takéto krásne mydielka, sviečky a vianočné ozdoby. Aby mali výrobky pekný dizajn, peknú farbu, príťažlivú vôňu a boli kvalitne vyrobené….nie je vôbec jednoduché. Osobitne chválime Rebeku a Líviu zo IV.C, ktoré týmto výrobkom venovali najviac svojho voľného času.

    

    

   COVID -  IMATRIKULÁCIA 2021

   Žiaden prvák sa nestane riadnym študentom našej školy ak neprejde tradičným rituálom prijímania do cechu študentov SOŠ technickej v Námestove.  Naši štvrtáci si pripravili zopár pekných a trochu i problematických úloh, aby sa mohli prejaviť ako zrelý jednotlivec, aj ako zdravý kolektív triedy. Takých študentov totiž na našej škole potrebujeme a našťastie všetci prváci bez problémov prešli zadanými úlohami. Najlepšie si svoju splnili žiaci z I.D.

    

   ZASAĎ STROM A STARAJ SA OŇ

   CVČ PRI  PRÍLEŽITOSTI   „MEDZINÁRODNÉHO DŇA STROMOV“  ZAČÍNA NOVÚ TRADÍCIU... ZASAĎ STROM A STARAJ SA OŇ! KAŽDÁ PRVÁCKA TRIEDA SI ZASADILA OVOCNÝ STROM, KTORÝ SI OZNAČILA A BUDE SA OŇ STARAŤ POČAS CELÉHO ŠTÚDIA.