• konzultačné hodiny

    •  

     Výchovný poradca : Mgr. Jozef Ferneza

     ---------------------------------------------------------------------------------

     Konzultačné hodiny : streda 

     príp. podľa dohody

     Konzultačný deň pre žiakov : utorok