• Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE     Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily T
    • V budúcom školskom roku ponúkame možnosť pre záujemcov možnosť sa prihlásiť na nadstavbové štúdium v odboroch strojárstvo - podnikanie a služby, stavebníctvo.
     • EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov koná každoročne 26. septembra od roku 2001 s cieľom poukázať na dôležitosť viacjazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia, bohatú jazykovú a kultúrnu rôznorodosť Európy a podporiť celoživotné jazykové vzdelávanie.

      Aj žiaci našej školy sa pod vedením p. uč. Kotúľovej do tohto dňa zapojili rôznymi aktivitami, v rámci ktorých dostali príležitosť oboznámiť sa aj s inými jazykmi okrem anglického. „As many languages you know as many times you are a human being.“(T.G.Masaryk). Znalosť cudzieho jazyka nám otvára dvere nielen do sveta pracovných príležitostí, získavaniu nových životných skúseností, ale aj k porozumeniu iných kultúr, tradícií, histórie a politiky. Jazyk a porozumenie sú neoddeliteľné.

     • Erasmus + „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“

      Stredná odborná škola technická v Námestove sa v spolupráci s organizáciami a podnikmi z rôznych európskych krajín snaží zabezpečiť vysokú kvalitnú odbornú prípravu svojich žiakov.

      V rámci projektu „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“ spolupracujeme s českou firmou VOP CZ sp. Šenov u Nového Jičína. Je to podnik, ktorý sa profiluje v oblasti vojenskej techniky, strojárskej výroby a vývoja. 20 žiakov III. a IV. ročníka študijného odboru Mechanik nastavovač sa zúčastní odbornej pracovnej stáže v dvoch turnusoch, a to: 07. 10. 2019 – 18. 10. 2019 a 09. 03. 2020 – 20. 03. 2020

     • erasmusdays

      Stredná odborná škola technická organizuje v rámci Erasmusdays a v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu a názvom: Darovanie krvi – mobilita tým správnym smerom, ktorá sa uskutoční 10.10.2019 v priestoroch budovy školy.

      Akcia je určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chcú spolu s nami pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť a podporiť Erasmusdays 2019.

     • Autodesk Certificate of Completion

      Autodesk Academia Program je forma spolupráce softwarovej firmy Autodesk so strednými a vysokými školami. Stredná odborná škola technická v Námestove je členom programu od roku 2009.

      Aj tento rok získali naši žiaci certifikát s medzinárodnou platnosťou Autodesk Certificate of Completion. Žiaci počas štúdia získavajú teoretické vedomosti i praktické zručnosti spracovávaním konkrétnych zadaní, ročníkových prác/projektov, ktoré sú podkladom pre získanie certifikátu.

     • Turnaj vo florbale

      Dňa 24.6.2019 sa na našej škole uskutočnil turnaj tried vo florbale, kde zvíťazila trieda 1.A, na druhom mieste 1.H, a tretia skončila 1.E trieda. Blahoželáme. Nové florbalové vybavenie, s ktorým sa súťažilo, a s ktorým trénujeme sa zakúpilo z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja – Vráťme šport do škôl 2019. Vedúci turnaja- Mgr. Mikuška Ľuboš

     • Triedna grilovačka

      Prichádza letný čas a s ním i čas grilovačiek. Dňa 26.06.2019 spojila I.C grilovačku s kolkárňou v Trstenej. Pri hre sme zistili, že je dôležité, aby sa guľa na dráhe kotúľala už z rozbehového priestoru. Počet hodov je obmedzený na 120. Hrá sa na 4 dráhach a vyhráva ten, kto zhodí najvyšší počet kolkov s najmenším počtom záhodov. Okrem kolkov sme si zahrali malý futbal, bedminton a pochutili na grilovačke.

     • Súťaž Rodinný dom VELUX – Bratislava

      Počas horúceho dňa, 19. júna 2019, sa odborníci z praxe, architekti a zástupcovia spoločnosti Velux a ŠIOV stretli so študentami v Twin City Tower v Bratislave, aby slávnostne vyhlásili výsledky 11. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX.

      Žiaci našej školy: Jakub Holubjak, Blažej Luscoň, Michal Odumorek a Anton Kutlák sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov celoslovenskej súťaže. V ťažkej konkurencii sa im síce nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu využili rady do praxe a odbornú kritiku poroty. Okrem toho získal každý zúčastnený poukážku v hodnote 40€, nové skúsenosti, spoznali nových ľudí a zažili neopakovateľný zážitok.

     • „Classbuilding“

      Po náročnom školskom roku sme sa rozhodli trochu „vypnúť“ a utužiť vzťahy v triednych kolektívoch. V horúci utorok, 25. 06. 2019 sme zorganizovali špeciálny „teembuilding“, ktorý mal naše triedy I.C a III.C otestovať ako kolektív.

      Aktivity boli zamerané na socializáciu kolektívu a kvalitný zážitok, pretože jadrom silnej triedy je silný kolektívny duch. Úlohy boli zostavené tak, aby rozvíjali kooperačné zručnosti, zlepšili spoločenské vzťahy, podporili kreativitu, a tým z našich tried vytvorili funkčný a efektívne fungujúci tím.

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

      V stredu 21. 06. 2019 sme sa vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobila vojna. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker.

      Výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.A a I.C triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

     • Milionár – divadelné predstavenie

      Kultúrnemu životu sa v našom CVČ venuje Mgr. Daniela Plaváková aj so svojím divadelným krúžkom. Pre žiakov Strednej odbornej školy technickej si pripravili divadelné predstavenie pod názvom: Milionár. Inšpiráciou im bola reality šou, v rámci ktorej sa hľadala vhodná nevesta pre milionára.

      Hra plná vtipných situácií zaujala všetkých divákov. Upozorňovala na aktuálne nedostatky v spoločnosti a upriamila pozornosť na to, že láska je viac ako peniaze.

     • Strelecký viacboj

      CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo dňa 30.5.2019 v spolupráci so ZOTŠ Hruštín a športovým klubom polície Martin streleckú súťaž, ktorá sa už tradične konala na Strelnici v Hruštíne. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy, ktorí bojovali v streľbe z malorážky (ľah, stoj) a z pištole 9 mm. Okrem toho mali možnosť skúsiť vystreliť z luku a zo samonabíjacej guľovnice vz.58.

     • Deň aktivít

      V maturitný týždeň sme strávili utorok plný zábavy, športu, hier a súťaženia. Pozostával z množstva aktivít, ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií, a to pohybové a oddychové.

      V pohybových aktivitách sa žiaci snažili trafiť šípky do terča, navigovať spolužiaka cez prekážkovú dráhu, zvládnuť hru Twister, či bežať štafetu s bremenom. K oddychovým aktivitám sme zaradili fúkanie balónov na čas, hlavolam so zápalkami, zbieranie vecí a rozväzovanie uzlov.

  • Partneri

   • Cech strechárov Slovenska
  • Partneri

  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Sobota 23. 9. 2023
   •  

   • Dotazník spokojnosti