• Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE    Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily T
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • VČELÁR MILAN TOMAŠTÍK

      Dňa 19.2.2019 bola na našej škole beseda s pánom Milanom Tomaštíkom, ktorý sa s nami podelil so svojou záľubou – včelárení. Priniesol nám aj náradie, ktoré pri svojej práci používa. Zaujímavo rozprával o chove včiel, aký má význam pre človeka, a čo musí každý včelár poznať, aby vedel predchádzať prípadným škodlivým vplyvom.

     • Fyzikálna olympiáda

      Tento školský rok sa koná už 60. ročník fyzikálnej olympiády, ktorá sa organizuje v 4. kolách – domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Na našej škole sa uskutoční domáce kolo 4. apríla 2019. A preto pozývame všetkých nadšencov fyziky, aby si navzájom zmerali sily, a tak vybrali spomedzi seba toho najlepšieho, ktorý nás bude reprezentovať v ďalšom kole. Záujemcovia sa nahláste u Ing. Jána Ptáčina, ktorý vám poskytne bližšie informácie.

     • Stavebný maratón kategória Cenkros 4.

      Súčasťou stavebného maratónu bolo aj oceňovanie stavebnej konštrukcie v programe Cenkros 4. Súťažiaci mali za úlohu pripraviť kvalitnú cenovú ponuku, efektívne použiť čerpanie a fakturáciu vykonaných prác. Dôležitá nebola len správnosť, ale aj rýchlosť. Prvé miesto získal Lukáš Madleňák, na druhom mieste sa umiestnil Jaroslav Poláčik a tretí skončil Dávid Brišák. Okrem štvrtákov sa do súťaže zapojil aj jeden prvák Karol Vonšák, ktorému patrí uznanie. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

     • Prepojenie teórie s praxou vo firme Apiagra s.r.o.

      Spoločnosť APIAGRA s.r.o. bola založená v roku 1993. Zameriava sa výlučne na výrobu, montáž a projektovanie vzduchotechnických rozvodov. Dňa 15.02.2019 sa žiaci IV.C a III.C zúčastnili odbornej prezentácie o projektovaní vzduchotechniky v programe Revit a o tom ako sa dá zefektívniť proces od projekcie cez výrobu až po samotnú realizáciu. Odborný výklad na našej škole realizoval Ing. Ľuboš Socha projektový manažér firmy Apiagra s.r.o..

     • Stavebný maratón kategória AutoCAD 3D

      Súťaž sMARATÓN pokračuje v plnom prúde. V utorok 5.2.2019 sa uskutočnilo 3. kolo maratónu v kategórii Autocad 3D. Žiaci si porovnali zručnosť v programe AutoCAD, kde mali vypracovať 3D model garáže, nastaviť textúry, osvetlenie, štýl pohľadu a vytvoriť výstup v podobe rendru. Sily boli vyrovnané a nakoniec rozhodovali detaily. Popredné priečky obsadili žiaci III. ročníka Lukáš Stas, Blažej Luscoň a Patrik Hucík. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a v ďalších kategóriách súťaže prajeme málo stresu, rozvahu v uvažovaní a rýchle „klikanie“.

     • Druhý najlepší angličtinár v okrese

      Dňa 16. januára 2019 obsadil náš žiak Adam Štefaniga druhé miesto vo svojej kategórii na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku. Pozoruhodné na tom je, že ide len o žiaka druhého ročníka a prvé miesto mu ušlo skutočne len o jeden bod.

      Na záver predsedkyňa poroty okresnej olympiády zhrnula: „Keby sme žiakov vyberali len na základe ústnej časti, nevedeli by sme rozhodnúť. Rozhoduje písomná časť, najmä úroveň slovnej zásoby a ovládanie gramatiky a jazykových štruktúr. Žiaci sa v jazykových kompetenciách neustále zlepšujú. Konečné výsledky boli veľmi tesné, často rozhodovali desatiny bodu.”

     • Sladká odmena

      Tradične po piatich mesiacoch získavania vedomosti a zručnosti nastalo 31. januára zhodnotenie práce a snahy. Sladkú odmenu a príspevok na exkurziu, výlet získala trieda III.C, ktorá vyhrala súťaž ,,Najlepšia dochádzka“. Naopak najhoršiu dochádzku mala trieda I.H. Najlepší prospech mala trieda I.C, najhorší III.B. Najlepší priemer z odborného výcviku mala trieda III.A, najhorší trieda I.F. Najlepším blahoželáme a všetkým prajeme, aby druhý polrok bol úspešnejší.

     • Polročný volejbalový turnaj

      Všetci žiaci našej školy mali možnosť prihlásiť sa do 1. ročníka polročného volejbalového turnaja, ktorý zorganizovala SOŠt v spolupráci s CVČ. Tí, ktorí tak urobili, zostavili svoje tímy a v stredu 30. 01. 2019 si navzájom zmerali svoje sily. Bolo sa veru na čo pozerať. Každý chcel byť víťazom, a tak sa úplne prejavila súťaživosť našich žiakov. Motiváciou neboli len vecné ceny, ale aj fakt, že absolútny víťaz si zahral s tímom, ktorý vytvorili učitelia. Víťazom sa napokon (aj po neskutočne napínavom súboji proti IV.C) stal tím z III.C, ktorým sa podarilo zdolať aj učiteľov, aj keď zápas bol veľmi vyrovnaný - 25:23.

     • Stavebný maratón kategória REVIT

      Dňa 29.01.2019 sa konala kategória Revit súťaže sMARATÓN. Žiaci mali na základe podkladov zhotoviť 3d dom, nadefinovať podlahy, stropy, steny, strechy, okná, či urobiť render. Na prvom mieste sa umiestnil Dávid Brišák, na druhom mieste sa umiestnili Blažej Luscoň a na treťom mieste sa umiestnil Patrik Hucík. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalších výhercov.

     • NETRADIČNÁ EXKURZIA DO ZAKOPANÉHO ĽADOVÝ LABYRINT

      CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo 23. 01. 2019 netradičnú exkurziu k našim susedom do Poľska. Konkrétne do Zakopaného, kde sme upriamili pozornosť na netradičnú atrakciu. Neďaleko, len pár kilometrov od našich hraníc sa nachádza najväčší ľadový labyrint na celom svete. Rozprestiera sav areáli Zimowego Parku Rozrywki na viac ako 2500 m2. Museli sme využiť svoj orientačný zmysel, aby sme našli východ. Steny labyrintu majútotiž viac než dva metre a bludisko sa môže pochváliť snehovými tunelmi, múrmi či chodbami, ktoré sú dlhé viac než jeden kilometer.

     • Stavebný maratón kategória AutoCAD 2D

      Máme za sebou prvú kategóriu súťaže sMARATÓN, do ktorej sa prihlásilo 23 žiakov. Žiaci si porovnali zručnosť v programe AutoCAD 2D, kde mali nastaviť štýly kótovania, textu, hladiny, tabuľky, či zhotoviť bloky, či zakresliť pôdorys RD s časovým obmedzením. Všetkým sa darilo výborne a pri hodnotení zadaní boli rozdiely minimálne. Na prvom mieste sa umiestnil žiak II. ročníka Dávid Gurka, na druhom mieste sa umiestnili Jakub Holubjak a Lukáš Stas, na treťom mieste sa umiestnil Dávid Brišák. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a v ďalších kategóriách súťaže prajeme málo stresu, rozvahu v uvažovaní a rýchle „klikanie“.

     • Stavebný maratón

      Centrum voľného času pri SOŠt v spolupráci s SOŠt organizuje prvý ročník stavebnej súťaže sMARATÓN. Poslanie súťaže je podporiť tvorivosť mladých ľudí formou nadobudnutia zručností v stavebných softvéroch a ich využívaním pri riešení problémov v stavebnej projekcii a architektonickom navrhovaní.

      Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci I. až IV. ročníka SOŠt vyplnením prihlášky do 21.01.2019. Prihlasujú sa vyplnením mena a priezviska, triedy a zaškrtnutím účasti v jednotlivých kategóriách súťaže. Prihlášky po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.

     • Súťaž v Counter strike

      V prvom polroku sa uskutočnila v priestoroch klubovne súťaž v hraní Counter Strike, ktorej sa zúčastnilo 23 žiakov. Najlepší jednotlivci Tadeáš Grobarčík, Dávid Šturek, Tibor Kolčák boli odmenení diplomami a slúchadlami, ktoré zabezpečilo CVČ pri SOŠt.

     • Strelecká muška

      V stredu, 12. 12. 2018 sa v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy technickej v Námestove konala "Strelecká muška". Tejto obľúbenej súťaže sa zúčastnili stredné školy, ktoré súperili v nasledujúcich kategóriách: chlapci, dievčatá - jednotlivci a družstvá.

      V kategórii dievčať (jednotlivci) sa umiestnila Lívia Mikosová na peknom 2. mieste. V kategórii dievčat (družstvá) skončilo na 1. mieste družstvo SOŠt v zložení Lívia Mikosová, Dudová Alexandra, Monika Klinovská.

     • Návšteva Krakova

      Dňa 13.12. 2018 sme navštívili druhé najväčšie mesto Poľska – Krakov. Pozreli sme si kráľovský hrad Wawel, historické centrum - námestie „Rynek Glówny“ - jedno z najväčších európskych stredovekých štvorcov o rozmeroch 200 x 200 metrov a keďže je čas vianočný – navštívili sme „Vianočné trhy“. Námestie zdobil vianočný stromček venovaný obyvateľom mesta pri príležitosti slovenského predsedníctva vo vyšehradskej skupine. Najkrajší symbol Vianoc – voňajúci a večne zelený stromček – vystupuje v Krakove po prvýkrát aj ako symbol priateľstva a pripomína aj priateľské a živé vzťahy, ktoré spájajú Krakov so Slovenskom.

     • Vianočná akadémia 2018

      Vianoce – sviatky pokoja a pohody. Všetci sa už tešia nielen na najkrajšie sviatky v roku, aleaj na prázdniny s nimi spojené.Aj tento rok predvianočná atmosféra v našej škole vyvrcholila celoškolským podujatím pod názvom Vianočná akadémia.

      CVČ v spolupráci s talentovanými žiakmi pripravili dňa 11.12.2018 hudobno-tanečný program. Vystúpenia žiakov zaujali svojou tvorivosťou a nápaditosťou.

     • iBobor

      V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa zapojilo 88 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Lukáš Madleňák, Daniel Večerek, Patrik Masničák, Lukáš Stas, Jakub Holubjak, Dávid Gurka, Maroš Holubčík, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne vyhlasuje Olympiádu v anglickom jazyku. V predposledný novembrový týždeň si na našej škole tí najlepší z najlepších zmerali sily v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Svoje vedomosti si otestovali v písomnej a ústnej časti, v ktorých zároveň preukázali aj svoj záujem a chuť o štúdium anglického jazyka. Na základe výsledkov boli určené prvé tri miesta:

     • Staroslovenská škola hlaholiky 2018

      Spoznávanie slovenských dejín a pestovanie hrdosti na našu starobylú písomnú kultúru je veľmi dôležité, a preto sa radi a pravidelne zúčastňujeme odborného workshopu Staroslovenská škola hlaholiky. Každoročne ho organizuje Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja.V stredu 28. 11. 2018 sme preto spolu so žiakmi zamierili do Žiliny, kde sa konal už jeho tretí ročník. Záštitu nad akciou mal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Ladislav Gabčo, CSc., ktorý privítal všetkých účastníkov.

  • Partneri

   • Cech strechárov Slovenska
  • Jedálny lístok

   • Streda06. 12.
   • Polievka kuracia (250/250)
    Cestovina (20/20)
    Bravčový rezeň vyprážaný * (115/133)
    Zemiaky varené s maslom (250/250)
    Šalát z čínskej kapusty (110/110)
    Čaj ovocný (250/250)
   • Štvrtok07. 12.
   • Polievka paradajková so syrom a ovsenými vločkami (250/250)
    Cestovina pene s kuracím mäsom, syrová omáčka
    Čaj ovocný (250/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Streda 6. 12. 2023
   •  

   • Dotazník spokojnosti