• Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE    Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily T
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Milionár – divadelné predstavenie

      Kultúrnemu životu sa v našom CVČ venuje Mgr. Daniela Plaváková aj so svojím divadelným krúžkom. Pre žiakov Strednej odbornej školy technickej si pripravili divadelné predstavenie pod názvom: Milionár. Inšpiráciou im bola reality šou, v rámci ktorej sa hľadala vhodná nevesta pre milionára.

      Hra plná vtipných situácií zaujala všetkých divákov. Upozorňovala na aktuálne nedostatky v spoločnosti a upriamila pozornosť na to, že láska je viac ako peniaze.

     • Strelecký viacboj

      CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo dňa 30.5.2019 v spolupráci so ZOTŠ Hruštín a športovým klubom polície Martin streleckú súťaž, ktorá sa už tradične konala na Strelnici v Hruštíne. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy, ktorí bojovali v streľbe z malorážky (ľah, stoj) a z pištole 9 mm. Okrem toho mali možnosť skúsiť vystreliť z luku a zo samonabíjacej guľovnice vz.58.

     • Deň aktivít

      V maturitný týždeň sme strávili utorok plný zábavy, športu, hier a súťaženia. Pozostával z množstva aktivít, ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií, a to pohybové a oddychové.

      V pohybových aktivitách sa žiaci snažili trafiť šípky do terča, navigovať spolužiaka cez prekážkovú dráhu, zvládnuť hru Twister, či bežať štafetu s bremenom. K oddychovým aktivitám sme zaradili fúkanie balónov na čas, hlavolam so zápalkami, zbieranie vecí a rozväzovanie uzlov.

     • Prezentácie stavebných firiem

      V mesiaci máj 2019 sa v škole na úseku praktického vyučovania uskutočnili prezentácie firiem GEBERIT a HELUZ, ktorých sa zúčastnili žiaci tretieho ročníka učebného odboru inštalatér, žiaci prvého ročníka učebného odboru murár a žiaci prvého ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby.

      V rámci týchto prezentácii absolvovali žiaci školenia o nových výrobkoch firiem, o ich montáži a použití v praxi.

     • Lúčenie maturantov so školou

      Niečo sa končí a niečo sa začína. 10. máj 2019 sa na našej Strednej odbornej škole technickej niesol v znamení lúčenia sa maturantov. Tradičná slávnostná rozlúčka nám pripomenula, že ubehol ďalší školský rok a z našej školy odchádzajú maturanti. Niektorí s úsmevom na perách, niektorí so sklonenou hlavou prichádzali, aby sa rozlúčili so školou, ktorá zaplnila študentské roky ich života.

     • Volejbalový zápas žiaci vs. pedagógovia

      7. mája 2019 sa v telocvični SOŠt v Námestove uskutočnil volejbalový zápas medzi žiakmi a učiteľmi. Žiaci 4. C vyzvali na „derby“ učiteľov, ktorí zostavili tím a zabojovali o víťazstvo. Zápas bol celý čas vyrovnaný, prvý set vyhrali učitelia, ten druhý žiaci. O všetkom sa rozhodovalo v treťom, kde učitelia tesne podľahli a z víťazstva sa nakoniec tešili štvrtáci. Celý športový výkon sledovali ostatní učitelia a žiaci našej školy, ktorí svojím povzbudzovaním motivovali hráčov k skvelému výkonu.

     • Rodinný dom VELUX – školské kolo

      Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o., pod záštitou ŠIOV vyhlásila ďalší ročník obľúbenej súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo mali možnosť presvedčiť nás o svojich projekčných zručnostiach.

      Úlohou žiakov bol návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru. Podľa podmienok súťaže mali študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie objektu s použitím výrobkov VELUX.

     • GIRL´S DAY 2019 – celosvetový deň v IT

      Dňa 25.4. 2019 sa dievčatá našej školy zúčastnili akcie Girl´s day 2019 v Bratislave, v rámci ktorej navštívili sídlo developerskej firmy HB Reavis. Uchvátené architektúrou komplexu budov Twin City boli zástupcami firmy oboznámené s ideou návrhu kancelárskych priestorov s ohľadom na kvalitu vnútorného prostredia a využitie techniky prostredia. Predstavili im projekty budovy, ktoré navrhovali a realizovali. Ako bonus bolo možné vidieť najväčšie stavenisko v strednej Európe – autobusovú stanicu Nivy, ktorú firma HB Reavis navrhovala.

     • Máj, máj, máj zelený ...

      Kedysi, keď jar ,,zvíťazila“ nad zimou, ľudia stavali máje na oslavu víťazstva jari nad zimou. Neskôr tento význam májov upadol, ale zvyk ich stavania zostal. Odvtedy sa máje stavajú len „dievkam súcim na vydaj“. A keďže Stredná odborná škola technická tradície dodržiava, tak štvrtáci oprášili svoje kroje, zobrali hudobné nástroje, zapriahli koňa, sadli do voza a šlo sa. Veselo so spevom a muzikou prešli cez celé námestie, okolo Makyty, Gymnázia A. Bernoláka, pri Zariadení pre seniorov si spravili krátku zastávku a napokon sa dostali až ku našej škole. Na školskom dvore sa potom stretli všetci žiaci školy, aby videli, aký veľký máj zdobí ich školu. K ich spevu sa pridali ostatní, takže o zábavu bolo postarané.

     • Fyzikálna olympiáda

      Tento školský rok sa konal už 60. ročník fyzikálnej olympiády, ktorá sa organizuje v 4. kolách – domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Na našej škole sa uskutočnilo domáce kolo 4. apríla 2019. Všetci nadšenci fyziky si navzájom zmerali sily, a tak vybrali spomedzi seba toho najlepšieho. V našom prípade tú najlepšiu, pretože s náročnými úlohami si najlepšie poradila Lívia Mikosová, ktorá získala 76,31% a patrí jej 1. miesto.Na druhom mieste sa s 73,68% umiestnil Viliam Močárnik a tretie miesto obsadil s 71,05% Dávid Večerek .

     • VEĽTRH CONECO 2019

      Ako už je na našej škole tradíciou, navštívili sme dňa 28.3. 2019 hlavné mesto, aby sme sa zúčastnili veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2019.

      Na veľtrhu sa naši žiaci dozvedeli nielen o nových trendoch v oblasti stavebníctva a architektúry, ale aj o tradičných materiáloch, ktoré sú u nás stále obľúbené.

     • Bodka za „stavebným MARATÓNOM“

      Tento rok sme zorganizovali nultý ročník súťaže „stavebný MARATÓN“, ktorý sa ukončil kategóriou Alfa +, v ktorej sa žiaci popasovali s množstvom úloh. Mali založiť firmu, vypracovať objednávku, faktúru, viesť peňažný denník. Zo zúčastnených sa na popredných miestach umiestnili žiaci Jakub Papák, Matúš Stašák a Matúš Sivčák. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom v danej kategórii blahoželáme.

     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

      Sila umeleckého slova je na Strednej odbornej škole technickej v Námestove stále živá. Dokazuje to aj záujem žiaka Martina Lukáša zúčastniť sa súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Táto celoštátna postupová súťaž patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Jej cieľom je spoznávať literárne hodnoty a zoznamovať s nimi verejnosť. Rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

     • WORKSHOP V KOMPETENČNOM CENTRE VELUX V BRNE

      Pre 14-člennú skupinu žiakov našej školy nebol pondelok 25.2.2019 obyčajný. Plní očakávania zamierili do Brna, do Kompetenčného centra spoločnosti Velux, kde ich očakávali architekti a odborníci v oblasti strešných okien. V úvode sa zúčastnili prednášky ohľadom osvetlenia a prevetrania budov. Ďalšiu časť strávili v dielni školiaceho strediska, kde si reálne mohli pozrieť montáž strešného okna, oboznámili sa s rôznymi produktmi strešných okien a svetlíkov. Žiakov veľmi zaujala ukážka s pripojením na virtuálnu realitu a SMART technológie pre ovládanie okien, ktorú si mohli aj sami vyskúšať. Školitelia im ukázali prácu v programe Daylightvizualizer a na záver získané vedomosti využili v zadanej úlohe, kde mali navrhnúť veľkosť a umiestenie strešných okien a v programe Daylightvizualizer si skontrolovať správnosť návrhu osvetlenia.

  • Partneri

   • Cech strechárov Slovenska
  • Jedálny lístok

   • Streda06. 12.
   • Polievka kuracia (250/250)
    Cestovina (20/20)
    Bravčový rezeň vyprážaný * (115/133)
    Zemiaky varené s maslom (250/250)
    Šalát z čínskej kapusty (110/110)
    Čaj ovocný (250/250)
   • Štvrtok07. 12.
   • Polievka paradajková so syrom a ovsenými vločkami (250/250)
    Cestovina pene s kuracím mäsom, syrová omáčka
    Čaj ovocný (250/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Streda 6. 12. 2023
   •  

   • Dotazník spokojnosti