• Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE     Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily T
    • V budúcom školskom roku ponúkame možnosť pre záujemcov možnosť sa prihlásiť na nadstavbové štúdium v odboroch strojárstvo - podnikanie a služby, stavebníctvo.
     • PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ

      Ako je už zvykom, dňa 6.12.2019 zavítal k nám do školy Mikuláš, ktorý spestril vyučovanie našim žiakom.

      Mikuláš a jeho tohtoroční pomocníci boli žiaci zo IV.C triedy, ktorých pri spievaní a hraní sprevádzali školskí hudobníci. Mikuláš s anjelmi a čertmi začínal v školských dielňach v ZŤS, zastavili sa pozrieť aj v cukrárni Gerek, kde zamestnancov veľmi potešili svojou návštevou. Potom prišli do našej školy, kde každý žiak dostal od anjelov lízatko a o tých neposlušných sa postarali čerti.

     • Krakow

      Dňa 11.12.2019 sa žiaci 1.A a 1.C triedy vďaka svojmu víťazstvu na imatrikulácii zúčastnili v sprievode svojich triednych učiteľov vianočných trhov v Krakowe. Počas celého dňa žiaci mali možnosť okrem trhov vidieť aj mnoho pamiatok. Zastavili sa na známom Wawelskom hrade, prešli sa po hlavnom námestí, jednom z najväčších v Európe - RynekGlówny, pozreli si suveníry v hlavnej tržnici Sukiennica a videli krásnu architektúru minulých čias v Starom meste. Veríme, že sa im tento výlet páčil, ktorý im dal možnosť poznať históriu jedného z pekných historických miest a spríjemnil sa im predvianočný čas vďaka trhom.

     • VIANOCE

      Predvianočný čas očakávania sme si už tradične spestrili Vianočnou akadémiou. Každé vystúpenie bolo jedinečné a krásne.Úvodný príbeh bol o zábavnom Vianočnom prepadnutí. Žiaci mali možnosť vidieť scénku o známej postave Máši, ako sa pripravovala na Vianoce. O zábavný vianočný program sa postarali žiaci Lepáček a Močarník, ktorí predviedli ako sa varí vianočné jedlo a Kocúr s Mazurákom, ktorí zahrali zábavného vianočného malého Mirka. Záver bol o tom, ako to v živote chodí, že aj bohatí milionári sa na Vianoce môžu stať chudobní a bez domova. Medzi scénkami sme mali podanie kolied a krásnych vianočných piesní vďaka našim muzikantom, ktorí nám zahrali na rôznych nástrojoch. S prítomnými sa vianočným prianím rozlúčili Bianka Ondrigová a Dušan Bencúc, ktorí nás celým programom sprevádzali.

     • Červené stužky

      Tak, ako každý rok, aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej kampane červených stužiek, ktorá je zameraná na boj proti AIDS, odbornými vedomosťami o HIV/AIDS, na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojenými. Žiaci od svojich učiteľov dostali červené stužky, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti AIDS.

     • Úspešní mladí remeselníci z našej školy

      V prvom štvrťroku školského roku 2019/20 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže zručnosti „MLADÝ STAVBÁR“ v Žiline v odbore murár a inštalatér a celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností“ v Čadci v odbore strojný mechanik.

      Naši mladí remeselníci v odbore inštalatér - Milan Jadroň a Peter Kovalíček získali vynikajúce 2. miesto a v odbore strojný mechanik – Dávid Lavór a Vladimír Mikuláš pekné 3. miesto.

     • Strelecká muška

      Vo štvrtok, 5. 12. 2019 sa v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy technickej v Námestove konala "Strelecká muška". Tejto obľúbenej súťaže sa zúčastnili stredné školy, ktoré súperili v nasledujúcich kategóriách: chlapci, dievčatá - jednotlivci a družstvá.

      V kategórii dievčať (jednotlivci) sa umiestnila Lívia Mikosová na peknom 3. mieste. V kategórii dievčat (družstvá) skončilo na 2. mieste družstvo SOŠt v zložení Lívia Mikosová, Michaela Vojtasová, Monika Klinovská.

     • MIKULÁŠSKE OZDOBY

      Tento rok sme spestrili naše Mikulášske balíčky vďaka krásnym anjelom, do výroby ktorých sa zapojili dievčatá z 1.C, 2.C a 3.C triedy. Na pomoc si zavolali aj zopár svojich kamarátov a spolužiakov. Pri balení Mikulášskych balíčkov nám takisto pomáhali dievčatá z 2.C triedy. Všetkým zúčastnením, ktorý priložili ruku k dielu patrí slovko ĎAKUJEME.

     • iBobor

      V dňoch 12. 11. 2019 a 14. 11. 2019 sa zapojilo 80 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Peter Šelian, Michaela Vojtasová, Dominik Kriš, Adam Hulvák, Mokoš Timotej, Rebeka Orčová, Kristína Baránková, Anton Kutlák, Michal Baraniak, Rebeka Kuráková, Jana Kavoňová, Matúš Šuhaj, Marcus Vorčák, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • Prváci stredoškolákmi - IMATRIKULÁCIA

      Aj tento rok dňa 08.11.2019 prebehli na našej škole „Imatrikulačky“ prvákov v réžii IV.C triedy.

      Žiaden prvák sa nestane riadnym študentom našej školy, ak neprejde tradičným rituálom prijímania do cechu stavbárskeho a strojárskeho SOŠ technickej Námestovo. Žiaci IV.C si pripravili zopár pekných a trochu i problematických úloh pre tých prvákov, ktorí si nepripravili nič. Našťastie všetci prváci bez problémov prešli zadanými úlohami.

     • Prvá fáza mobility je úspešne za nami

      Prvá fáza mobility je úspešne za nami

      Erasmus+ CNC technológie v Európe – cesta k úspechu

      Začiatkom októbra sa desať žiakov našej školy zúčastnilo v rámci Erasmus+ odbornej praxe v Novom Jičíne v Českej republike. Mnohí z nich sa takto po prvýkrát dostali do zahraničnej firmy a získavali pozitívne skúsenosti. Zamestnávatelia firmy VOP sa veľmi pozitívne vyjadrovali na odborné znalosti našich žiakov, čo nás veľmi teší.

     • „DESIVO ŠTEKAJÚCA KRIMINÁLNA KOMÉDIA“

      Dňa 17.10.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili v kultúrnom dome v Námestove divadelnej scény SCHERLOCK HOLMES A ZÁHADA RODU BASKERVILLE.

      „DESIVO ŠTEKAJÚCA KRIMINÁLNA KOMÉDIA“

      Išlo o hru prevlekov, naplnenú rôznymi humornými situáciami, ktoré doprevádzal legendárny detektívny príbeh o psovi z Baskerville. Pes Baskervillský je Holmesov najznámejší a najzáhadnejší prípad. Autor románu Sir Arthur Conan Doyle postupne vykresľuje desivú atmosféru slatín a oboznamuje nás s legendou rodu Baskerville, ktorý je prenasledovaný pekelným psom. Vyšetrovatelia sa snažili odhaliť klamstvá a uniknúť tak zavádzajúcim sieťam stôp. Hra prevlekov a nasadzovania si masiek naznačuje, že i „desivo – štekajúce“ môže byť komické. Žiaci sledovali, ako sa neohrabaní vyšetrovatelia snažia uniknúť závratným sieťam stôp, odhaľovaniu masiek i klamstiev ! Traja herci stvárňovali viac ako tucet postáv. Našli hrdinovia

     • Súťaživosť a odhodlanosť našich žiakov

      Dňa22. októbra 2019sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v Piškvorkách. Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov, a to z I.C, III.C a I.H tried. 10 minútové duely preverili nielen logické myslenie žiakov, ale aj ich schopnosť zachovať si chladnú hlavu, či rozmýšľať niekoľko ťahov dopredu.

      Súťažiaci si zmerali sily v niekoľkých kolách, pričom postupujúci bol vždy ten z dvojice, kto nahral v dueli viac bodov. V poslednom, treťom kolesa proti sebe postavili 3 dvojice, z ktorých nakoniec

     • Záložka spája slovenské školy

      8. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému – Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Takmer 80 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí. Z veľkého množstva sme vybrali a odmenili práve tie, ktoré vytvorili: Anton Kutlák, Peter Bomba a Lívia Mikosová.

     • ERASMUSDAYS – MOBILITA SPRÁVNYM SMEROM

      Stredná odborná škola technická v Námestove organizovala v rámci Erasmusdays a v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu s názvom: Darovanie krvi – mobilita správnym smerom, ktorá sa uskutočnila 10.10.2019 v priestoroch budovy školy.

      Akcia bols určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chceli spolu s nami pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť a podporiť Erasmusdays 2019.

     • Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici

      Dňa 3. októbra 2019 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Vybrali sme sa tak po stopách minulosti, ktorá pre nás, ale i celý svet znamenala veľké zmeny.

      Touto návštevou sme si pripomenuli už 75. výročie Slovenského národného povstania. Naši žiaci boli rozdelení na 2 skupiny. Lektori múzea nás oboznámili s udalosťami, priebehom a výsledkami I. a II. svetovej vojny. Hneď v úvode prehliadky nám bol premietnutý krátky dokument, ktorý opisoval ťažký život ľudí počas tohto obdobia. Ústrednou témou expozície bol protifašistický odboj a udalosti Slovenského národného povstania. Mali sme možnosť vidieť uniformy vojakov, fotografie, mapy, bojovú techniku, propagačné letáky, či väzenské oblečenie. Odborný výklad sprievodcov zaujal žiakov i vyučujúcich, pretože bol podaný veľmi vhodnou a zaujímavou formou.

  • Partneri

   • Cech strechárov Slovenska
  • Partneri

  • Jedálny lístok

   • Streda27. 09.
   • Polievka kuracia (250/250)
    Pečeňové halušky (25/25)
    Mletý rezeň so syrom * (130/145)
    Zemiaková kaša (295/295)
    Šalát z hlávkovej kapusty s jablkami (100/100)
    Stolová voda (250/250)
   • Štvrtok28. 09.
   • Polievka zeleninový boršč
    Chlieb k polievke (70/70)
    Cestovina pene s kuracím mäsom
    Omáčka brokolicovo syrová (200/200)
    Voda s ovocným sirupom s najmenej 50 % ovocnej zložky (250/250)
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Streda 27. 9. 2023
   •  

   • Dotazník spokojnosti