• Slovenské technické múzeum KOŠICE

     • CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo 28. 03. 2023 netradičnú exkurziu na východ našej krajiny. Konkrétne do Košíc, kde sme upriamili pozornosť na Slovenské technické múzeum, ktoré je pamäťovou fondovou inštitúciou špecializujúcou sa na dokumentáciu dejín vedy, výroby a techniky. Spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky na území celého Slovenska.

      Okrem toho sme navštívili aj krásne historické centrum Košíc, kde sme mohli obdivovať jeho tradičnú a neopakovateľnú architektúru.

     • Exkurzia „po stavbársky“

     • Dňa 23. marca sa žiaci III., II. a I.C zúčastnili exkurzie v Bratislave. Naše prvé kroky smerovali na Plynárenskú ulicu, kde sme navštívili výstavbu administratívnej budovy TheMill. Bude to ekologická zelená stavba slúžiaca nie len pre administratívne účely.V rámci krátkej prezentácie nám investor – Immocap objasnil, ako bude budova fungovať, aký bude jej dizajn a vymoženosti, ktorými poskytne budúcim nájomcom čo najväčšiu flexibilitu a pohodlie v práci. Po prezentácii sme sa presunuli priamo do diania stavby. Okrem investora nás sprevádzal aj zamestnanec firmy Ingsteel, ktorá ma na starosť zhotovenie fasády. Navštívili sme prvé aj druhé nadzemné podlažie. Dozvedeli sme sa niečo viac o predsadených oknách a PERI lešení.

      Druhým bodom nášho programu bol veľtrh stavebníctva CONECO, ktorý sa skladá nielen zo stavebných systémov, inovatívnych technológií, dizajnových komponentov, ale aj praktických ukážok, workshopov a poradenstva, ktoré nám môže pomôcť v štúdiu. Ako každý rok, CONECO nesklamalo.

      Z exkurzie sme si odniesli jedinečné zážitky a mnoho nových vedomostí využiteľných v našom odbore.

     • EXPERT

     • Pýtate sa kto je to, alebo čo to je?

      Správne, je to súťaž s cieľom zatraktívniť štúdium všeobecných predmetov a podporiť motiváciu a chuť do učenia pre žiakov 1. a 2. ročníka študijných odborov Žiaci absolvovali kvíz, ktorý preveril ich logické myslenie, ale aj vedomosti z jazykov, geografie, fyziky či športu. Uznanie a vecné ceny za najlepší všeobecný prehľad získali Daniel Kozák, Peter Vojtas, Matej Kojs ( II.C). 

      Najlepším blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

     • Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

     • Ministerstvo investícií v spolupráci s  Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spúšťa národný projekt „Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)“, v rámci ktorého dostanú vybrané skupiny žiakov jednorazový príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou. Ide o jednoduchú poukážkovú schému, vďaka ktorej si budú môcť žiaci zaobstarať presne také zariadenie, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám.

      Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Sú to:

      • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima),
      • so špeciálnymi vzdelávacími potrebami podľa § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z.z. žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí,
      • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) 
      • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

      Najskôr musíte vyplniť registračný formulár študenta k projektu "Digitálny žiak."
      Následne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overí vaše údaje a spravuje vašu žiadosť. Tento proces potrvá niekoľko dní, keďže overenie dát je postupné. Vyplňte registračný formulár študenta k projektu  cez link  "Digitálny žiak", po overení obdržíte sms, alebo email.

     • Young car mechanic súťaž

     • V stredu 8. 3. 2023 sa zapojili do medzinárodnej súťaže young car mechanic žiaci odboru automechanik. Riešili teoretické otázky z oblasti diagnostiky a opráv automobilov. Najlepší jednotlivci boli Grobarčík Marek, Simon Jagelka,  Adam Laššák. 

     • 3D modely sa stávajú realitou

     •  

      Projekt nadácie ZSE - Keď sa fantázia zhmotní

      2. fáza projektu je v plnom prúde

      V rámci projektu grantovej výzvy Výnimočné školy 2022/2023 – Keď sa fantázia zhmotní postupujeme do ďalšej fázy. Našich žiakov čaká postupná tvorba 3D modelov: prepočítavanie rozmerov rodinného domu do mierky, rezanie jednotlivých častí modelu, postupné spájanie a lepenie, riešenie detailov, brúsenie hrán, osadenie rodinného domu do situácie a prvky exteriéru.  Pri tvorbe modelov môžu používať rôzne techniky, materiály pričom sa snažia čo najreálnejšie a zároveň najkreatívnejšie zachytiť svoju predstavu.

      Ich nápady sa postupne zhmotňujú, dostávajú konkrétnu podobu – veď posúďte sami. Už teraz sa tešíme na výsledné modely.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 13. – 24. 2. 2023 sa uskutočnil pre žiakov 1. ročníka SOŠt Námestovo lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Sihelné Gruniky. Po príchode boli žiaci rozdelení do niekoľkých družstiev, v rámci ktorých sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskych a snowboardových zručností. Lyžiarsky výcvik vyvrcholil záverečnou súťažou v slalome pre prvý turnus v piatok 17. 2. 2023 a pre druhý turnus vo štvrtok 23.02.2023. Súťažili sme v dvoch kategóriách a to:  slalom na lyžiach a slalom  na snowboarde. Tí najrýchlejší sa symbolicky postavili na stupienky víťazov a boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Počas celých dvoch týždňov nás  počasie poriadne preskúšalo. Doprialo nám všetko: sneh, slnko a nakoniec aj dážď a vietor. Priamo uprostred strediska v nádhernom oravskom prostredí bol výhľad z vrcholu neuveriteľne krásny. A svah? Úžasný a veľmi dobre upravený.

     • PRIHLASOVANIE do nového ročníka DASATO Academy

     • 1. Pozvánka pre stredné školy/Edupage

       

       PRIHLASOVANIE do nového ročníka DASATO Academy JE OTVORENÉ! 

      ·  Si stredoškolák/stredoškoláčka?

      ·  Chceš rozvíjať alebo spoznávať svoje talenty a samého / samú seba?

      ·  Hľadáš nasmerovanie alebo potrebuješ potiahnuť k tvojim cieľom?

      ·  Si otvorený/á novým vedomostiam a skúsenostiam?

      ·  Veríš, že Dá sa to?

       

      Tak sa prihlás už dnes do DASATO Academy

      ·  Dostaneš vlastného mentora a coucha

      ·  Každý týždeň ťa budú čakať nadupané workshopy

      ·  Budeš sa rozvíjať v projektoch

      ·  Pomôžeme ti s vytvorením vlastného projektu

      ·  Pomôžeš svojmu okoliu posunúť sa vpred

       

      DASATO Academy je ročný program neformálneho vzdelávania, ktorý osobnostne aj kariérne rozvíja angažovaných stredoškolákov zo všetkých regiónov Slovenska. Zameriava sa na individuálny mentoring, workshopy pre sebarozvoj a zručnosti 21. storočia, inšpiratívne debaty, projekty v praxi s neziskovým, verejným a súkromným sektorom ako i tvorbu vlastných projektov. 

      Prihlásiť do nového ročníka sa môžeš do 31.3.2022 - https://bit.ly/3ZWiVyQ

       

      Viac info nájdeš na www.dasatoacademy.sk. Tešíme sa na Teba! :)

       

       

      2. Interaktívna prednáška pre školy: 20, 45 alebo 90 minútová vo vašom kraji:

      Keďže program je intenzívny, veríme, že toto je ten najlepší spôsob ako študentom poskytnúť čo najzrozumiteľnejšie informácie a odpovede. Preto by sme boli veľmi vďační, ak by ste nám pomohli sprostredkovať možnosť odprezentovať náš program takýmto interaktívnym štýlom na školách vo vašom kraji. Pre viac info nám odpovedzte na tento email alebo napíšte na info@dasatoacademy.sk

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 19. januára 2023 sa na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v kategórii 2D stredných odborných škôl reprezentoval žiak  Samuel Jaňák, ktorý sa umiestnil na peknom 2. mieste. K výsledku mu blahoželáme a srdečne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Školské kolo biblickej olympiády

     • Biblická olympiáda je súťaž organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Usporadúva sa každý školský rok a je zameraná na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky zo štúdia Biblie. Okrem prehlbovania a rozširovania vedomostí je poslaním súťaže viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, rozvíjať ich záujem o poznanie, sebavzdelávaniu a sebavýchovu. Pomáha viesť mládež k zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám.

      Do súťaže sme sa zapojili aj tento rok a víťazmi sa stali: 1. miesto Jaroslav Šuhaj, 2. miesto Peter Vojtas3. miesto Filip Grobarčík

     • Aquaterm Nitra

     • Dňa 7.2. 2023  sa žiaci I.D a II.E triedy odboru inštalatér navštívili Medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Aquatherm Nitra, je najväčší odborný veľtrh na Slovensku zameraný na vybavenie budov,  kde prezentuje svoje výrobky viac ako 200 vystavovateľov z rôznych krajín sveta.

     • Keď sa fantázia zhmotní

     • 1. fáza projektu je úspešne za nami

                  V rámci grantovej výzvy Výnimočné školy 2022/2023 Nadácia ZSE bola so svojim projektom „Keď sa fantázia zhmotní“ podporená aj naša učiteľka Ing. Jarmila Turčinová. Tým dostala možnosť naplniť svoju víziu o kvalitnejšom vzdelávaní odborných stavebných predmetov na SOŠ technickej v Námestove.

      Naši žiaci odboru Staviteľstvo budú mať vďaka projektu možnosť vytvárať reálny 3D model rodinného domu v mierke z kvalitných materiálov, ktoré využívajú projektanti pri prezentácii svojich projektov.

      V plnom prúde práve prebieha 1. fáza projektu – prípravná, ktorá pozostáva z dvoch častí  - spracovanie podkladov potrebných pre tvorbu modelov a zoznámenie sa s materiálom, s ktorým budú pracovať. Výroba modelu si vyžaduje viacero zručností a aj talent. Postupne budú riešiť povrchy a kompozíciu modelu. Na to je potrebné dobré priestorové videnie, trpezlivosť a cit pre detail.

     • Môj biznis plán

     • V priebehu mesiacov november a december prebiehalo školské kolo súťaže ´´MôJ BIZNIS PLÁN´´. Žiaci mali možnosť predstaviť svoje nápady na podnikanie. Boli aj žiaci, ktorí predstavili svoje už rozbehnuté biznis projekty. Našu školu navštevujú šikovní, tvoriví a podnikaví žiaci. Najlepší jednotlivci boli hodnotení.

     • PRE DIGITÁLNU GENERÁCIU #virtualnaskola

     • Vďaka projektu VR Generation zameraného na zlepšenie finančnej gramotnosti študentov stredných škôl sa mohli žiaci našej školy vzdelávať o financiách vo virtuálnej realite s raperom Egom. Témy boli spracované zaujímavým spôsobom, blízkym mladej digitálnej generácii.

     • Úsilie členov nášho školského parlamentu bolo korunované úspechom!

     • 14. decembra sa konala Krajská konferencia školských parlamentov stredných škôl, spojená s vyhodnotením Olympiády školských parlamentov 2022, do ktorej sa zapojilo 33 škôl a jej aktivity úspešne realizovalo 27 z nich.Piaty ročník Olympiády školských parlamentov stredných škôl usporiadali RMŽK a Krajský stredoškolský parlament pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, ktorá všetkých poctila svojou účasťou.

      „Cieľom aktivít bolo budovanie dobrých vzťahov v školskom parlamente aj v škole, ponuky motivácie cez úspešných absolventov škôl, pomoc obyvateľom mesta,“ povedala predsedníčka RMŽK Karin Grobarčíková.

      Aktivity zachytili študenti vo videách a najzaujímavejšie vybrala hodnotiaca komisia na špeciálne ocenenie. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová ocenila 27 aktívnych školských parlamentov. Špeciálne ocenenie udelila aj školskému parlamentu zo Strednej odbornej školy technickej v Námestove.

      Olympiáda obsahovala viaceré aktivity, do ktorých sme sa ako škola mohli zapojiť. Členovia nášho školského parlamentu nezaháľali a prihlásili sa do všetkých troch vyhlásených aktivít spolu s prémiovou aktivitou. A podarilo sa, získali sme 1. miesto, cenu poroty a aj cenu sympatie.

      GRATULUJEME

     • R! Academy

     • Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu ´´R! Academy´´ boli pozvaní na Biznis fórum v Žiline, ktoré sa uskutočnilo 24.11.2022. Tu mohli žiaci konzultovať svoje nápady a ďalej pracovať na svojich podnikateľských zámeroch a rozvíjať ich.

     • Veľkolepá výstava TUTANCHAMON - JEHO HROBKA A POKLADY

     • Aj vďaka CVČ pri SOŠt sa žiaci našej školy vydali na fantastickú cestu do minulosti a odhalili najväčší archeologický objav sveta. Mali možnosť vidieť pohrebné komory a podklady samotného faraóna presne tak, ako ich pred 100 rokmi objavil HowardCarter.

      Formou zážitku si žiaci osvojili množstvo vedomostí o starobylej civilizácii dávneho Egypta. Vďaka unikátnemu spôsobu expozície a audio sprievodcovi, boli žiaci doslova prenesení tisíce rokov v čase.

      Výstava inšpirovala žiakov k záujmu o starobylé civilizácie, archeológiu, históriu, literatúra aj výtvarné umenie.

     • Drevodom

     • Dňa 28.11.2022 sa naši študenti odboru Staviteľstvo zúčastnili exkurzie Drevodom Malacky. Mohli vidieť jednu z najväčších drevených stavieb na Slovensku, ktorú realizuje firma DOMESI. Architektka, ktorá žiakov sprevádzala bola príjemne prekvapená angažovanosťou, aktivitou a poznatkami zúčastnených žiakov. Exkurziu podporila firma Domesi Slovensko a Firma Agrop, výrobca CLT panelov Novatop