• Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE     Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily T
    • V budúcom školskom roku ponúkame možnosť pre záujemcov možnosť sa prihlásiť na nadstavbové štúdium v odboroch strojárstvo - podnikanie a služby, stavebníctvo.
     • VEĽKÝ ÚSPECH SOS-T V ARMWRESTLINGU

      Stredoslovenské kolo v pretláčaní rukou v konkurencii až 90 pretekárov dopadlo pre našu školu veľmi úspešne.

      V kategórii do 65 kg sa Jozef Šulc umiestnil na 1. mieste, v kategórii do 70 kg sa Sebastián Chromek umiestnil na 5. mieste a v kategórii do 80kg sa Mário Gavroň umiestnil na 9. mieste. Všetkým srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. Jozef Šulc a Sebastián Chromek sa týmto výsledkom kvalifikovali na majstrovstvá Slovenska.

     • VOLEJBALOVÝ TURNAJ

      Všetci žiaci, učitelia a majstri OV našej školy mali možnosť prihlásiť sa do volejbalového turnaja, ktorý zorganizovala ŽŠR v spolupráci s CVČ pri SOŠt. Tí, ktorí tak urobili, zostavili svoje tímy a v utorok 12. 04. 2022 si navzájom zmerali svoje sily. Bolo sa veru na čo pozerať. Každý chcel byť víťazom, a tak sa úplne prejavila súťaživosť. Boli to práve majstri, ktorí nenašli v celej súťaži premožiteľa. Za čo im patrí: „klobúk dolu“. Motiváciou neboli len vecné ceny, ale aj fakt, že kolektívny šport môže byť príležitosťou na zábavu a získanie nových priateľstiev.

     • Si rýchlejší ako tvoj spolužiak?

      Dokážeš správne a čo najrýchlejšie vypracovať úlohy v Autocade, Revite, Alfe+ či Cenkrose?

      Príď si to overiť v dňoch 25.04.2022 až 29.04.2022 v súťaží S Maratón.

      S Maratón je súťaž určená pre 1. až 4. ročník odboru staviteľstvo, operátor stavebnej výroby a 1. ročník odboru stavebníctvo. Zameraná je na softvérovú zručnosť v stavebných programoch. Na každú etapu 1 až 5 sa môžeš prihlásiť samostatne.

     • CYBER CYRANO Nie si na internete? Ty neexistuješ!!!

      Dom kultúry v Námestove si k medzinárodnému dňu bez násilia (4. apríl) pripravil bohatý program. Jeho súčasťou bolo aj divadelné predstavenie o kyberšikane CYBER CYRANO, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Táto hra je inšpirovaná skutočným príbehom a ukazuje, aká tenká hranica existuje medzi skutočnou a virtuálnou realitou. V nádhernom online svete, za dokonale spracovanými fotografiami, nie je vždy človek, ktorého čakáte. Hra zobrazuje virtuálnu realitu ako prostriedok riadený, využívaný a zámerne zneužívaný používateľmi. Mladí ľudia často podľahnú atraktívnemu, aj keď klamlivému virtuálnemu svetu, na úkor možno všednejšej, ale aspoň skutočnej každodennej reality svojho života.

     • VEĽTRH CONECO A RACIOENERGIA

      Po dvojročnej pauze, 24. 03. 2022, navštívili žiaci našej školy hlavné mesto Bratislavu. Zúčastnili sa 41. medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO A RACIOENERGIA 2022.

      Na veľtrhu získali nové informácie o trendoch v oblasti stavebníctva a architektúry, ale aj o tradičných materiáloch, ktoré sú u nás stále ešte obľúbené. Obohatili si svoje poznatky o stavebných materiáloch, konštrukciách, mali možnosť zorientovať sa v problematike drevostavieb, energetickej samostatnosti stavieb, efektívneho spôsobu vykurovania a vetrania. Taktiež mohli prediskutovať možnosti stavby od návrhu až po realizáciu.

     • Školské kolo biblickej olympiády

      Biblická olympiáda je súťaž organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Usporadúva sa každý školský rok a je zameraná na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky zo štúdia Biblie. Okrem prehlbovania a rozširovania vedomostí je poslaním súťaže viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, rozvíjať ich záujem o poznanie, sebavzdelávaniu a sebavýchovu. Pomáha viesť mládež k zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám.

     • Lyžiarsky výcvik

      V dňoch 21. 02. 2022 – 04. 03. 2022 sa uskutočnil pre žiakov 1. a 2. ročníka SOŠt Námestovo lyžiarsky výcvik v stredisku Sihelné Gruniky. Po príchode boli žiaci rozdelení do niekoľkých družstiev, v rámci ktorých sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskych a snowboardových zručností. Lyžiarsky výcvik vyvrcholil záverečnou súťažou v slalome. Tí najrýchlejší sa symbolicky postavili na stupienky víťazov a boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Priamo uprostred strediska v nádhernom oravskom prostredí bol výhľad z vrcholu neuveriteľne krásny. A svah? Úžasný a veľmi dobre upravený.

     • Webinár – Rodinný dom Velux

      V dňoch 18.2.2022 a 21.2.2022 sa v našej škole konali webináre organizované spoločnosťou Velux. Predstavenie ich výrobkov, strešné okná, svetlíky a svetlovody, so zameraním na kvalitné osvetlenie interiérového priestoru prírodným svetlom spolu so systémom pre výmenu vzduchu v miestnosti pomôže žiakom pri navrhovaní rodinných domov súčasnosti. Dôraz na kvalitu osvetlenia a čerstvý vzduch je základným pilierom kvalitného života v interiéri.

     • !! VÝZVA – DARUJ KRV !!

      Milí študenti a zamestnanci školy, obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie krvi pre vášho spolužiaka, kamaráta, študenta, ktorý ju v týchto chvíľach nesmierne potrebuje.

      Ide o krv B rh negatív.

      Odber krvi sa dá vykonať v Národnej transfúznej stanici v Martine.

      Pri odbere treba nahlásiť :

      meno: Pavol Genzor

     • Oznam

      Na základe školského semafóru z 19.1. 2022 sa žiaci tried pri návrate z karantény do školy z dôvodu bezpečnosti a zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 prihlásia na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky www.korona.gov.sk.

     • iBobor

      V dňoch 9. 11. 2021 a 11. 11. 2021 sa zapojilo 75 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Kondela Michal, Mikos Jozef, Sivčák Dávid, Kosmeľová Adela, Fusko Adrián, Staš Marián, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • OZNAM

      Na základe vyhlášky 264/2021 ÚVZ SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

      Za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu 1 ) v režime očkovaný, testovaný, alebo prekonal ochorenie COVID-19 (ďalej len „ zamestnanec v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

     • READYCON najväčšia online konferencia pre žiakov

      Žiaci končiacich ročníkov z každej časti Slovenska mali vďaka našim partnerským školám prístup k najnovším informáciám o zmenách na trhu práce. Aj naši žiaci mali možnosť zúčastniť sa najväčšej online konferencie READYCON, prinášajúcej najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku.Cieľom konferencie READYCON bolo poskytnúť žiakom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.Okrem trhu ako celku sa v druhej časti konferencie, počas šiestich paralelne prebiehajúcich panelov, prednášky zameriavali na budúcnosť práce v oblastiach Elektrotechniky, Informačných technológií, Strojárstva, Stavebníctva, Zdravotníctva a Obchodu, ktoré boli obohatené o praktické skúsenosti a poznatky z praxe.

     • Pomoc v OZ Oravský ŇUFÁČIK

      Žiaci Strednej odbornej školy technickej v Námestove a ich majstri odborného výcviku potešili psíkov z OZ Oravský Ňufáčik. V rámci svojho odborného výcviku priložili ruku k dielu a pomohli namaľovať koterec, ktorý potom zabezpečili ochranným pletivom. Okrem toho počas prestávky zobrali týchto „chlpatých miláčikov“ na prechádzku.

     • PIŠKVORKY – školské kolo

      Tento školský rok si naši študenti opäť zmerali svoje sily na štvorčekovom papieri. Piškvorky sú jednoduché, rýchle, zrozumiteľné a rozvíjajú logické myslenie tou najmenej bolestivou formou.

      Súťaž „pišQworky“ je výnimočná svojou hravosťou, za ktorou sa skrýva premyslená stratégia. Je skvelá aj tým, že úzko spája študentov a naučí ich niečo nové.

  • Partneri

   • Cech strechárov Slovenska
  • Partneri

  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Sobota 23. 9. 2023
   •  

   • Dotazník spokojnosti