• Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE     Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily T
    • V budúcom školskom roku ponúkame možnosť pre záujemcov možnosť sa prihlásiť na nadstavbové štúdium v odboroch strojárstvo - podnikanie a služby, stavebníctvo.
     • Drevodom

      Dňa 28.11.2022 sa naši študenti odboru Staviteľstvo zúčastnili exkurzie Drevodom Malacky. Mohli vidieť jednu z najväčších drevených stavieb na Slovensku, ktorú realizuje firma DOMESI. Architektka, ktorá žiakov sprevádzala bola príjemne prekvapená angažovanosťou, aktivitou a poznatkami zúčastnených žiakov. Exkurziu podporila firma Domesi Slovensko a Firma Agrop, výrobca CLT panelov Novatop

     • iBobor

      V dňoch 8. 11. 2022 a 10. 11. 2022 sa zapojilo 96 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Randiak Matej, Vojtas Peter, Grobarčíková Sandra, Kondela Michal, Vlžák Roman, Volček Kristián, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • Strelecká súťaž

      V stredu 30. 11. 2022 sa uskutočnilo prvé kolo streleckej súťaže, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnil Kutlák Martin, na druhom Majcher Matej a na treťom Romaňák Rastislov. V nasledujucich mesiacoch budú prebiehať ďalšie kolá, ktorých sa môžu zúčastniť zaujemcovia o streľbu.

     • November 1989 – Slová majú silu

      Autorská dokumentárna inscenácia November 1989 bola pre študentov i dospelých divákov veľmi zaujímavá a inšpiratívna najmä kvôli prepojeniu minulosti a súčasnosti. V inscenácii boli prezentované autentické príbehy zo života mladých ľudí počas totalitného režimu, ktoré boli doplnené autentickými materiálmi. Na záver bola realizovaná krátka diskusia s tvorcami a odborníkom na danú tému.

     • EDUCOACH

      Dňa 19. októbra 2022 sa 47 študentov z tried IV.A, IV.B a IV.C zúčastnilo prezentácie programu EDUCOACH. Prezentácia prebiehala na pôde našej školy pod vedením skúsených lektoriek, ktoré študentom predstavili tzv. kaučovaciu kultúru. Tá sa primárne zameriava na prácu a komunikáciu medzi učiteľom a žiakom. Cieľom projektu je rozvoj osobného i profesionálneho potenciálu oboch zúčastnených strán. Program v súčasnosti prebieha na školách alebo v online priestore po celom Slovensku.

     • Záložka spája slovenské školy

      11. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému –Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... 60 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí.

     • Mladý stavbár 2022

      Žiaci našej školy sa zúčastnili v dňoch 10. - 12.10. 2022 súťaže Mladý stavbár, ktorá sa konala v Žiline. Zastúpenie sme mali v troch odboroch murár, inštalatér a tesár. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne. V odbore tesár na 1. mieste, v odbore murár na 2. mieste a v odbore inštalatér na 4. mieste.Týmto sa chceme poďakovať MOV za prácu, ktorú vykonali pri ich príprave na súťaž a zároveň gratulujeme žiakom k ich umiestneniu.

     • Naša podpora projektu OZ Oravský Ňufáčik

      Chceme vám predstaviť tento náš dlhodobejší projekt. Nakoľko sa nám OSB dosky medzi kotercami v karanténnej stanici pomaly rozpadajú, vznikla taká predstava, postupne ich vymurovať. Prvé dva koterce sú hotové a dedulo Goldy si jeden už užíva. Sami by sme to nezvládli, preto sa chceme poďakovať vedeniu Strednej odbornej školy technickej v Námestove, že dovolili svojim študentom v rámci praxe u nás "makať" a tiež ich majstrovi pánovi Gregorcovi za ochotu, ústretovosť a spoluprácu. Obrovské poďakovanie patrí aj pánovi Garbiarovi (Stavebniny Garbiar), za skvelé zľavy pri nákupe stavebného i obkladového materiálu. Vďaka tomu môžeme postupne vymurovať všetky steny. Veľmi si to vážime❤️ No v neposledom rade patrí veľká vďaka aj všetkým našim podporovateľom za 2%, trvalé príkazy i materiálnu pomoc. Bez vás by sme to nedali. Už len dúfať a veriť, že sa nám v budúcnosti podarí rozšíriť priestory

     • Bez experimentov sa učiť nedá.

      Práve z tohto dôvodu študenti SOŠ technickej v Námestove navštívili centrum pre popularizáciu fyziky na gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha v Martine, kde si mohli osobne a ako sa povie „na vlastnej koži“ vyskúšať mnoho zaujímavých experimentov.

      Asi každý z nás z vlastnej skúsenosti vie, že sme dávali na hodinách vždy väčší pozor, keď sa tam niečo „reálne“ aj dialo, keď sme mohli priamo pozorovať to, o čom sme sa práve učili. Dobrú príležitosť nato majú práve predmety ako fyzika či chémia.

     • ...keď sa učíme od najlepších...

      ...keďže sme už v 21. storočí, môžeme pokojne tvrdiť, že všetka múdrosť sveta sa už neskrýva v knihách, ale v schopnosti vybrať si tie správne informácie, ktoré nás môžu veľmi rapídne posunúť dopredu. Aj keď väčšina vysokých škôl je pri poskytovaní informácií na internete veľkorysá, predsa len kontakt „z prvej ruky“ je nenahraditeľný.

     • Exkurzia – „MOSTY ZBLÍZKA“

      Naši žiaci III.C mali možnosť vstúpiť na stavenisko R3 Tvrdošín – Nižná. Na prácach obchvatu Tvrdošína pracuje spoločnosť Hochtief SK, ktorá nám túto exkurziu umožnila. Cieľom bolo bližšie oboznámiť žiakov s výstavbou tejto rýchlostnej cesty priamo na stavenisku. Exkurzia bola zameraná na mostné objekty – zakladanie.

     • Rozpis účelových cvičení

      Rozpis účelových cvičení I. a II. ročníka a kurzu pre III. ročník so zameraním na „Ochranu života a zdravia “šk. rok 2022/2023

      Pre školský rok 2022/ 2023 sú plánované cvičenia a kurzy na „Ochranu života a zdravia“ na nasledovné termíny :

      Vedúci : Mgr. Marčok František Pedagóg. dozor : viď rozpis

     • Exkurzia do útrob priehradného múru.

      Dňa 28. 06. 2022 sme sa zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie do útrob priehradného múru Oravskej priehrady. Dozvedeli sme sa niečo o histórii a vzniku vodného diela, ako aj o jeho energetickom úžitku a technických záležitostiach. V samotnom priehradnom múre sme mohli obdivovať 2 kaplánové turbíny s prietokom 50 m3/s. Tiež sme sa dostali aj do najhlbšieho miesta, kde sa nachádzala 3 m studňa. Voda presakuje zo škár 26 blokov. Od studne sme prešli chodbou priamo pod hladinu nádrže. Najväčšia hĺbka dosahuje pri priehradnom múre okolo 29 m..

     • Župná Kalokagátia- regionálne kolo

      Dňa 23. júna 2022 sa družstvo našej školy v zložení: Ján Vargončík, Jakub Ožvalda, Peter Mazurák, Matej Kojs, Adam Belicaj, sa zúčastnili regionálneho kola Župnej Kalokagátie v Žiline. V tvrdej konkurencii dvadsiatich škôl z regiónov Liptova, Turca a Oravy si naši chlapci počínali veľmi dobre, keď konkurencii nedali šancu a na krajské kolo postúpili z I. miesta.

     • Súťaž zručnosti

      V školskom roku 2021/22 ako každoročne sa uskutočnili školské kolá súťaže zručnosti v 2 študijných a 7 učebných odboroch. Prví traja žiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré zakúpilo CVČ pri SOŠ technickej.

  • Partneri

   • Cech strechárov Slovenska
  • Partneri

  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Sobota 23. 9. 2023
   •  

   • Dotazník spokojnosti