• Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE     Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily T
    • V budúcom školskom roku ponúkame možnosť pre záujemcov možnosť sa prihlásiť na nadstavbové štúdium v odboroch strojárstvo - podnikanie a služby, stavebníctvo.
     • Prefainvest, a.s. Sučany

      Dňa 21.6.2022 sme s triedami I.C, II. C a III.C navštívili Prefainvest, a.s. v Sučanoch. Spoločnosť sa zaoberá ťažbou kameniva, výrobou a predajom transportbetónu, prefabrikovanými stavebnými konštrukciami na zákazku, rúrovým a šachtovým programom, betónovými dlažbami a tvárnicami. V jej priestoroch sme mali možnosť oboznámiť sa s priebehom ich výroby od návrhu, vystužovania, debnenia až po expedíciu. Osobne nás predviedli výrobou zámkovej dlažby, kanalizačným programom ako aj výrobou tyčových a plošných prvkov.

     • BESEDA S MEDARDOM SLOVÍKOM V MESTSKEJ KNIŽNICI

      Dom kultúry v Námestove organizoval dňa 21. 06. 2022 besedu so spisovateľom Medardom Slovíkom. V priestoroch mestskej knižnice čítal zo svojej tvorby a tak propagoval slovenskú literatúru medzi stredoškolskými študentami. Žiaci I.A, ktorí sa podujatia zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky a dozvedeli sa niečo zo života súčasných spisovateľov. Cieľom autorského čítania bolo popularizovať čítanie súčasnej slovenskej literatúry a inšpirovať k písaniu vlastnej tvorby.

     • OZ ORAVSKÝ ŇUFÁČIK

      Pomohli sme opraviť koterce pre psíkov v útulku psov - OZ Oravský Ňufáčik Zubrohlava. O útulok sa starajú dobrovoľníci, ktorí sa snažia pomáhať túlavým, týraným a opusteným psíkom na Hornej Orave. Sme radi, že aj my sme mohli pomôcť.Aj my sme priložili ruku k dielu a pomohli namaľovať koterec, ktorý potom zabezpečili ochranným pletivom. Okrem toho počas prestávky zobrali týchto „chlpatých miláčikov“ na prechádzku.

     • NETRADIČNÁ EXKURZIA DO ZAKOPANÉHO DOM NAOPAK

      CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo pre žiakov III.A netradičnú exkurziu k našim susedom do Poľska. Konkrétne do Zakopaného, kde sme upriamili pozornosť hneď na Dom naopak. Drobnosť, ale dobrý nápad, ktorý Zakopanému pridáva niečo na originálnosti. Všetko tu stojí „na hlave“ a gravitácia získava úplne nový rozmer. Zvonku sa nám môže zdať, akoby ho nejaký obor vytrhol zo zeme a len tak obrátil na komín. Naopak je postavený nielen dom, ilúziu dotvárajú dokonca aj obrázky pribité na stenách opačne a nábytok pripevnený na strope. Zažili sme veľa zábavy a odniesli sme si skvelý zážitok.

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

      Zaujíma Vás história 2. svetovej vojny? Od jej skončenia uplynulo už viac ako 75 rokov. Človek by povedal, že všetko, čo by nám ju malo pripomínať, odvial čas. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker. V pondelok 20. 06. 2022 sme sa preto vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobil fašizmus.

     • Strelecký viacboj

      CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo dňa 12. mája 2022 v spolupráci so Slovenským zväzom vojakov v zálohe streleckú súťaž, ktorá sa už tradične konala na Strelnici v Hruštíne. Súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov našej školy, ktorí bojovali v streľbe z malorážky (ľah, stoj), v streľbe z veľkokalibrovej pištole a revolvera. Nesúťažne si mohli vyskúšať aj vojenský samopal SA 58. Najviac sa darilo Adamovi Belicajovi, ktorý získal 1. miesto. Na druhom mieste sa umiestil Adam Mrekaj a na treťom Martin Kutlák.

     • Young car mechanic súťaž

      Vo štvrtok 5. 5. 2022 sa žiaci Dudášik Štefan a Grobarčík Dávid zúčastnili regionálneho kola súťaže pre automechanikov s názvom Young car mechanic. Táto medzinárodná súťaž je určená pre študentov stredných odborných škôl. Hlavným cieľom je spopularizovať profesiu automechanika medzi mladými ľuďmi, vymieňať si skúsenosti a vyučovacie postupy a nájsť mladé talenty v oblasti mechaniky a autoservisu vozidiel motorových vozidiel.

     • SMARATÓN – vytrvalosť, ktorá prináša výsledky!

      Predchádzajúci týždeň sa pre našu školu niesol v znamení získavania bodov v súťaží SMARATÓN. Súťažiaci sa od pondelka 25. 4. 2022 do piatku 29.4.2022 pasovali s úlohami v programoch Autocad 2D aj 3D, Revit, Alfa + a Cenkros, kde hlavnú úlohu hrala rýchlosť a správnosť.

      Najlepšie umiestnení žiaci v jednotlivých etapách sú: Lukáš Lepáček, Šimon Polťák, Karol Vonšák, Anton Kutlák a Sebastián Pilarčík. Absolútnym tohtoročným šampiónom sa stal Karol Vonšák.

     • MURÁR 2022

      V dňoch 26.4.2022-28.4.2022 sa naši žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže praktických zručností MURÁR 2022 v Nitre. Našu školu reprezentovali 2 žiaci, Ján Košút a Matej Klinovský, ktorí obsadili krásne druhé miesto a týmto postúpili do celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl, Skills Slovakia, v odbore murár. K postupu im srdečne gratulujeme!

     • Eko akcia SOŠ technickej

      Dňa 02.05.2022 sa naša škola zapojila do ekologickej akcie v spolupráci s CHKO Horná Orava a MO SRZ v Námestove. Naše aktivity smerovali hlavne na „Oravské more“, rieky Biela Orava a potok Michaľovka. Hlavnou činnosťou bolo čistenie brehov od komunálneho odpadu. Na vlastné oči sme sa mohli presvedčiť my a aj naši žiaci o ľahostajnosti niektorých ľudí, ktorí neváhajú namiesto zberných dvorov prírodu využívať ako smetisko. Je nám ľúto tejto devastačnej činnosti niektorých ľudí v prírode, ale veríme, že tých ktorým záleží na prírode bude pribúdať a svojimi aktivitami, motivovaním a svojim vzorom presvedčia o správnosti tejto činnosti aj tých, ktorým to ešte „nedošlo“, že bez prírody nebude môcť existovať ani človek.

     • „Máj, máj, máj zelený“

      Posledný aprílový piatok už tradične patrí stavaniu májov. Naši žiaci nás presvedčili o tom, že táto milá tradícia v očiach mládeže ešte neupadla do zabudnutia. Ozdobený vrcholec stromčeka sa vztýčil aj pred budovou Strednej odbornej školy v Námestove, ktorej žiaci v spolupráci s CVČ pripravili pestrý kultúrny program plný zvykov a tradícií. Najskôr vyzdobili voz, zapriahli koňa a za doprovodu veselých ľudových piesní sa vybrali ulicami Námestova potešiť oči a uši okoloidúcich. Za bránami našej školy vítali celý sprievod dievčatá v krojoch, ktorých šikovné ruky vyzdobili stuhami vetvičky. Keď sa májka už „vypínala“ nad školskou bránou, úsmevy na tvárach žiakov aj učiteľov nás presvedčili o tom, že takáto ľudová tradícia určite patrí aj na pôdu školy.

     • 3D model rodinného domu v mierke podľa vlastného výberu

      Skúsenosti naznačujú, že väčšina ľudí nemá adekvátnu priestorovú predstavivosť a digitálne virtuálne prezentácie sú pre nich nedostatočné. Prítomnosť fyzickej skutočnosti vytvára dôveru, jednoznačnosť riešenia dizajnu a celkovej koncepcie prezentovaného projektu. Slobodný výber uhla pohľadu na ktorýkoľvek prvok diela umožňuje hodnotiť objekty rýchlo a bezprostredne. Naši žiaci mali možnosť vytvárať 3D model rodinného domu z hladkého kartónu, ktorý využívajú architekti. Výroba modelu si vyžadovala viacero zručností, ale aj talent. Navzájom sa žiaci dopĺňali , jeden riešil povrchy , druhý bol zručný na detail a kompozíciu. Bolo potrebné dobré priestorové videnie, trpezlivosť a cit pre detail. Hneď na začiatku, pri spracovávaní podkladov a výrobe 3D modelu, museli zvažovať a vyberať vhodné materiály a technológie ich spracovania.

     • „Piatky so stavbármi“

      Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta v rámci projektu: „ piatky so stavbármi“ zorganizovala online prednášku na tému: „Viacpodlažné drevené stavby“ . Naši žiaci sa zúčastnili online prednášky, ktorú prenášal doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. z Katedry kovových a drevených konštrukcií Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prednáška sa týkala drevených konštrukcií, či už z oblasti inžinierskych stavieb, ale ja viacpodlažných drevených konštrukcií pozemného staviteľstva.

  • Partneri

   • Cech strechárov Slovenska
  • Partneri

  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Sobota 23. 9. 2023
   •  

   • Dotazník spokojnosti