• Projekt grantového programu Výnimočné školy – NADÁCIA ZSE     Od novembra aktívne pracovali žiaci „stavitelia“na hodinách odborných predmetov a vytváralireálne 3D modely rodinných domov v mierke z kvalitných materiálov, podľa vlastnej projektovej dokumentácie. Dopadlo to na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu dohliadalo odborné oko koordinátorky Ing. Jarmily T
    • V budúcom školskom roku ponúkame možnosť pre záujemcov možnosť sa prihlásiť na nadstavbové štúdium v odboroch strojárstvo - podnikanie a služby, stavebníctvo.
     • Slovenské technické múzeum KOŠICE

      CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo 28. 03. 2023 netradičnú exkurziu na východ našej krajiny. Konkrétne do Košíc, kde sme upriamili pozornosť na Slovenské technické múzeum, ktoré je pamäťovou fondovou inštitúciou špecializujúcou sa na dokumentáciu dejín vedy, výroby a techniky. Spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky na území celého Slovenska.

     • Exkurzia „po stavbársky“

      Dňa 23. marca sa žiaci III., II. a I.C zúčastnili exkurzie v Bratislave. Naše prvé kroky smerovali na Plynárenskú ulicu, kde sme navštívili výstavbu administratívnej budovy TheMill. Bude to ekologická zelená stavba slúžiaca nie len pre administratívne účely.V rámci krátkej prezentácie nám investor – Immocap objasnil, ako bude budova fungovať, aký bude jej dizajn a vymoženosti, ktorými poskytne budúcim nájomcom čo najväčšiu flexibilitu a pohodlie v práci. Po prezentácii sme sa presunuli priamo do diania stavby. Okrem investora nás sprevádzal aj zamestnanec firmy Ingsteel, ktorá ma na starosť zhotovenie fasády. Navštívili sme prvé aj druhé nadzemné podlažie. Dozvedeli sme sa niečo viac o predsadených oknách a PERI lešení.

     • EXPERT

      Pýtate sa kto je to, alebo čo to je?

      Správne, je to súťaž s cieľom zatraktívniť štúdium všeobecných predmetov a podporiť motiváciu a chuť do učenia pre žiakov 1. a 2. ročníka študijných odborov Žiaci absolvovali kvíz, ktorý preveril ich logické myslenie, ale aj vedomosti z jazykov, geografie, fyziky či športu. Uznanie a vecné ceny za najlepší všeobecný prehľad získali Daniel Kozák, Peter Vojtas, Matej Kojs ( II.C).

     • Oznam

      Milí rodičia,

      opäť je tu čas, kedy môžete darovať 2% dane našej škole a nič vás to nestojí, ale naopak môžete pomôcť našej škole, vaším deťom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces nákupom kvalitnejšej techniky, vizuálnych pomôcok. Za vašu pomoc veľmi pekne ďakujeme.

      Informácie nájdete na tomto linku:

     • 3D modely sa stávajú realitou

      Projekt nadácie ZSE - Keď sa fantázia zhmotní

      2. fáza projektu je v plnom prúde

      V rámci projektu grantovej výzvy Výnimočné školy 2022/2023 – Keď sa fantázia zhmotní postupujeme do ďalšej fázy. Našich žiakov čaká postupná tvorba 3D modelov: prepočítavanie rozmerov rodinného domu do mierky, rezanie jednotlivých častí modelu, postupné spájanie a lepenie, riešenie detailov, brúsenie hrán, osadenie rodinného domu do situácie a prvky exteriéru. Pri tvorbe modelov môžu používať rôzne techniky, materiály pričom sa snažia čo najreálnejšie a zároveň najkreatívnejšie zachytiť svoju predstavu.

     • Lyžiarsky výcvik

      V dňoch 13. – 24. 2. 2023 sa uskutočnil pre žiakov 1. ročníka SOŠt Námestovo lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Sihelné Gruniky. Po príchode boli žiaci rozdelení do niekoľkých družstiev, v rámci ktorých sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskych a snowboardových zručností. Lyžiarsky výcvik vyvrcholil záverečnou súťažou v slalome pre prvý turnus v piatok 17. 2. 2023 a pre druhý turnus vo štvrtok 23.02.2023. Súťažili sme v dvoch kategóriách a to: slalom na lyžiach a slalom na snowboarde. Tí najrýchlejší sa symbolicky postavili na stupienky víťazov a boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Počas celých dvoch týždňov nás počasie poriadne preskúšalo. Doprialo nám všetko: sneh, slnko a nakoniec aj dážď a vietor. Priamo uprostred strediska v nádhernom oravskom prostredí bol výhľad z vrcholu neuveriteľne krásny. A svah? Úžasný a veľmi dobre upravený.

     • Školské kolo biblickej olympiády

      Biblická olympiáda je súťaž organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Usporadúva sa každý školský rok a je zameraná na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky zo štúdia Biblie. Okrem prehlbovania a rozširovania vedomostí je poslaním súťaže viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, rozvíjať ich záujem o poznanie, sebavzdelávaniu a sebavýchovu. Pomáha viesť mládež k zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám.

     • Aquaterm Nitra

      Dňa 7.2. 2023 sa žiaci I.D a II.E triedy odboru inštalatér navštívili Medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Aquatherm Nitra, je najväčší odborný veľtrh na Slovensku zameraný na vybavenie budov, kde prezentuje svoje výrobky viac ako 200 vystavovateľov z rôznych krajín sveta.

     • Keď sa fantázia zhmotní

      1. fáza projektu je úspešne za nami

      V rámci grantovej výzvy Výnimočné školy 2022/2023 Nadácia ZSE bola so svojim projektom „Keď sa fantázia zhmotní“ podporená aj naša učiteľka Ing. Jarmila Turčinová. Tým dostala možnosť naplniť svoju víziu o kvalitnejšom vzdelávaní odborných stavebných predmetov na SOŠ technickej v Námestove.

     • Môj biznis plán

      V priebehu mesiacov november a december prebiehalo školské kolo súťaže ´´MôJ BIZNIS PLÁN´´. Žiaci mali možnosť predstaviť svoje nápady na podnikanie. Boli aj žiaci, ktorí predstavili svoje už rozbehnuté biznis projekty. Našu školu navštevujú šikovní, tvoriví a podnikaví žiaci. Najlepší jednotlivci boli hodnotení.

     • R! Academy

      Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu ´´R! Academy´´ boli pozvaní na Biznis fórum v Žiline, ktoré sa uskutočnilo 24.11.2022. Tu mohli žiaci konzultovať svoje nápady a ďalej pracovať na svojich podnikateľských zámeroch a rozvíjať ich.

     • Drevodom

      Dňa 28.11.2022 sa naši študenti odboru Staviteľstvo zúčastnili exkurzie Drevodom Malacky. Mohli vidieť jednu z najväčších drevených stavieb na Slovensku, ktorú realizuje firma DOMESI. Architektka, ktorá žiakov sprevádzala bola príjemne prekvapená angažovanosťou, aktivitou a poznatkami zúčastnených žiakov. Exkurziu podporila firma Domesi Slovensko a Firma Agrop, výrobca CLT panelov Novatop

  • Partneri

   • Cech strechárov Slovenska
  • Partneri

  • Jedálny lístok

   • Štvrtok05. 10.
   • Polievka benátska (250/250)
    Plnený bravčový rezeň vyprážaný
    varené zemiaky s maslom
    Šalát cviklový s jablkami (120/120)
    Čaj ovocný (250/250)
   • Piatok06. 10.
   • Polievka fazuľová kyslá so zemiakmi (250/250)
    Závin kysnutý s makovou plnkou (290/290)
    Čaj ovocný (250/250)
    ovocie
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Štvrtok 5. 10. 2023
   •  

   • Dotazník spokojnosti