• Aquaterm Nitra

     • Dňa 7.2. 2023  sa žiaci I.D a II.E triedy odboru inštalatér navštívili Medzinárodný odborný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Aquatherm Nitra, je najväčší odborný veľtrh na Slovensku zameraný na vybavenie budov,  kde prezentuje svoje výrobky viac ako 200 vystavovateľov z rôznych krajín sveta.

     • Keď sa fantázia zhmotní

     • 1. fáza projektu je úspešne za nami

                  V rámci grantovej výzvy Výnimočné školy 2022/2023 Nadácia ZSE bola so svojim projektom „Keď sa fantázia zhmotní“ podporená aj naša učiteľka Ing. Jarmila Turčinová. Tým dostala možnosť naplniť svoju víziu o kvalitnejšom vzdelávaní odborných stavebných predmetov na SOŠ technickej v Námestove.

      Naši žiaci odboru Staviteľstvo budú mať vďaka projektu možnosť vytvárať reálny 3D model rodinného domu v mierke z kvalitných materiálov, ktoré využívajú projektanti pri prezentácii svojich projektov.

      V plnom prúde práve prebieha 1. fáza projektu – prípravná, ktorá pozostáva z dvoch častí  - spracovanie podkladov potrebných pre tvorbu modelov a zoznámenie sa s materiálom, s ktorým budú pracovať. Výroba modelu si vyžaduje viacero zručností a aj talent. Postupne budú riešiť povrchy a kompozíciu modelu. Na to je potrebné dobré priestorové videnie, trpezlivosť a cit pre detail.

     • Môj biznis plán

     • V priebehu mesiacov november a december prebiehalo školské kolo súťaže ´´MôJ BIZNIS PLÁN´´. Žiaci mali možnosť predstaviť svoje nápady na podnikanie. Boli aj žiaci, ktorí predstavili svoje už rozbehnuté biznis projekty. Našu školu navštevujú šikovní, tvoriví a podnikaví žiaci. Najlepší jednotlivci boli hodnotení.

     • PRE DIGITÁLNU GENERÁCIU #virtualnaskola

     • Vďaka projektu VR Generation zameraného na zlepšenie finančnej gramotnosti študentov stredných škôl sa mohli žiaci našej školy vzdelávať o financiách vo virtuálnej realite s raperom Egom. Témy boli spracované zaujímavým spôsobom, blízkym mladej digitálnej generácii.

     • Úsilie členov nášho školského parlamentu bolo korunované úspechom!

     • 14. decembra sa konala Krajská konferencia školských parlamentov stredných škôl, spojená s vyhodnotením Olympiády školských parlamentov 2022, do ktorej sa zapojilo 33 škôl a jej aktivity úspešne realizovalo 27 z nich.Piaty ročník Olympiády školských parlamentov stredných škôl usporiadali RMŽK a Krajský stredoškolský parlament pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, ktorá všetkých poctila svojou účasťou.

      „Cieľom aktivít bolo budovanie dobrých vzťahov v školskom parlamente aj v škole, ponuky motivácie cez úspešných absolventov škôl, pomoc obyvateľom mesta,“ povedala predsedníčka RMŽK Karin Grobarčíková.

      Aktivity zachytili študenti vo videách a najzaujímavejšie vybrala hodnotiaca komisia na špeciálne ocenenie. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová ocenila 27 aktívnych školských parlamentov. Špeciálne ocenenie udelila aj školskému parlamentu zo Strednej odbornej školy technickej v Námestove.

      Olympiáda obsahovala viaceré aktivity, do ktorých sme sa ako škola mohli zapojiť. Členovia nášho školského parlamentu nezaháľali a prihlásili sa do všetkých troch vyhlásených aktivít spolu s prémiovou aktivitou. A podarilo sa, získali sme 1. miesto, cenu poroty a aj cenu sympatie.

      GRATULUJEME

     • R! Academy

     • Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu ´´R! Academy´´ boli pozvaní na Biznis fórum v Žiline, ktoré sa uskutočnilo 24.11.2022. Tu mohli žiaci konzultovať svoje nápady a ďalej pracovať na svojich podnikateľských zámeroch a rozvíjať ich.

     • Veľkolepá výstava TUTANCHAMON - JEHO HROBKA A POKLADY

     • Aj vďaka CVČ pri SOŠt sa žiaci našej školy vydali na fantastickú cestu do minulosti a odhalili najväčší archeologický objav sveta. Mali možnosť vidieť pohrebné komory a podklady samotného faraóna presne tak, ako ich pred 100 rokmi objavil HowardCarter.

      Formou zážitku si žiaci osvojili množstvo vedomostí o starobylej civilizácii dávneho Egypta. Vďaka unikátnemu spôsobu expozície a audio sprievodcovi, boli žiaci doslova prenesení tisíce rokov v čase.

      Výstava inšpirovala žiakov k záujmu o starobylé civilizácie, archeológiu, históriu, literatúra aj výtvarné umenie.

     • Drevodom

     • Dňa 28.11.2022 sa naši študenti odboru Staviteľstvo zúčastnili exkurzie Drevodom Malacky. Mohli vidieť jednu z najväčších drevených stavieb na Slovensku, ktorú realizuje firma DOMESI. Architektka, ktorá žiakov sprevádzala bola príjemne prekvapená angažovanosťou, aktivitou a poznatkami zúčastnených žiakov. Exkurziu podporila firma Domesi Slovensko a Firma Agrop, výrobca CLT panelov Novatop

     • iBobor

     • V dňoch 8. 11. 2022 a 10. 11. 2022 sa zapojilo 96 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Randiak Matej, Vojtas Peter, Grobarčíková Sandra, Kondela Michal, Vlžák Roman, Volček Kristián, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • Strelecká súťaž

     • V stredu 30. 11. 2022 sa uskutočnilo prvé kolo streleckej súťaže, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnil Kutlák Martin, na druhom Majcher Matej a na treťom Romaňák Rastislov. V nasledujucich mesiacoch budú prebiehať ďalšie kolá, ktorých sa môžu zúčastniť zaujemcovia o streľbu.  

     • November 1989 – Slová majú silu

     • Autorská dokumentárna inscenácia November 1989 bola pre študentov i dospelých divákov veľmi zaujímavá a inšpiratívna najmä kvôli prepojeniu minulosti a súčasnosti. V inscenácii boli prezentované autentické príbehy zo života mladých ľudí počas totalitného režimu, ktoré boli doplnené autentickými materiálmi. Na záver bola realizovaná krátka diskusia s tvorcami a odborníkom na danú tému.

      Z histórie:

      „V roku 1989 sa po viac ako štyridsiatich rokoch podarilo zvrhnúť totalitný režim, ktorý si na Slovensku vyžiadal státisíce obetí. Jeho represie sa dotkli dvoch miliónov ľudí. Od ľudí vyžadoval uniformitu, poslušnosť, súhlas, priemernosť, opatrnosť, vernosť, vážnosť, lož. Desila ho kritika, výnimočnosť, samostatné myslenie, veľkorysosť, tolerantnosť, vzdelanie, mravnosť, zásadovosť, viera v Boha, znalosť cudzích jazykov, zmysel pre humor či dlhé vlasy. V ľuďoch zničil odvahu myslieť, chuť kritizovať a odhodlanie žiť v pravde.

      Kto nesúhlasil s politikou Komunistickej strany Československa alebo s tým, čo robili jej chránenci, musel svoj názor tajiť, klamať alebo sedieť vo väzení. Žiť v paralelnom vesmíre, v akejsi sivej zóne, kde sa tajne organizovali bytové semináre, divadlá a výstavy, vydávali a rozširovali samizdaty. Títo ľudia bytostne pociťovali potrebu slobody. Napriek sledovaniu, výsluchom, ponižujúcim domovým prehliadkam nachádzali zmysel v tom, prečo trpieť pre dôležité veci. Aké však boli tvoje šance po pätnástom roku života, keď nerozhodovali tvoje schopnosti a talent, ale správanie tvojich rodičov?“ 

     • EDUCOACH

     • Dňa 19. októbra 2022 sa 47 študentov z tried IV.A, IV.B a IV.C zúčastnilo prezentácie programu EDUCOACH. Prezentácia prebiehala na pôde našej školy pod vedením skúsených lektoriek, ktoré študentom predstavili tzv. kaučovaciu kultúru. Tá sa primárne zameriava na prácu a komunikáciu medzi učiteľom a žiakom. Cieľom projektu je rozvoj osobného i profesionálneho potenciálu oboch zúčastnených strán. Program v súčasnosti prebieha na školách alebo v online priestore po celom Slovensku.

      SOŠ technická sa tak stala jednou zo škôl, ktorá na tomto projekte participuje. Spomedzi študentov sa niektorí do projektu aktívne zapojili a pevne dúfame, že nadobudnuté skúsenosti a kompetencie budú prospešné pre ich profesionálny život.

     • „Keď si v živote zasadil čo len jeden strom, nežil si nadarmo.“

     • Minulý školský rok začalo CVČ pri SOŠts novou tradíciou - každá prvácka trieda zasadí v areáli svoj stromček, o ktorý sa bude starať a on bude rásť spolu s nimi.

       

      Tešíme sa, že opäť po roku sa náš „prvácky sad“ rozrástol o 6 nových prírastkov

     • Záložka spája slovenské školy

     • 11. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému –Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... 60 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí.

      Po vyhodnotení projektu sme všetky záložky aj s propagačným materiálom našej školy odoslali partnerskej škole SOŠ dopravy a služieb – Nové Zámky. Veríme, že sa naše záložky stanú ich pomôckou v knihách ich žiakov.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu na podporu čítania a na novú, určite zaujímavú, tému.

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 27. 10. 2022 o 14,30 v jedálni SOŠ technickej v Námestove. Po skončení plenárneho rodičovského združenia sa budú konať triedne združenia.

       Účasť nutná!                                                                                       Vedenie SOŠt

     • Mladý stavbár 2022

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili v dňoch 10. - 12.10. 2022 súťaže Mladý stavbár, ktorá sa konala v Žiline. Zastúpenie sme mali v troch odboroch murár, inštalatér a tesár. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne. V odbore tesár na 1. mieste, v  odbore murár na 2. mieste a v odbore inštalatér na 4. mieste.Týmto sa chceme poďakovať MOV za prácu, ktorú vykonali pri ich príprave na súťaž a zároveň gratulujeme žiakom k ich umiestneniu.

     • Naša podpora projektu OZ Oravský Ňufáčik

     • Chceme vám predstaviť tento náš dlhodobejší projekt. Nakoľko sa nám OSB dosky medzi kotercami v karanténnej stanici pomaly rozpadajú, vznikla taká predstava, postupne ich vymurovať. Prvé dva koterce sú hotové a dedulo Goldy si jeden už užíva. Sami by sme to nezvládli, preto sa chceme poďakovať vedeniu Strednej odbornej školy technickej v Námestove, že dovolili svojim študentom v rámci praxe u nás "makať" a tiež ich majstrovi pánovi Gregorcovi za ochotu, ústretovosť a spoluprácu.  Obrovské poďakovanie patrí aj pánovi Garbiarovi (Stavebniny Garbiar), za skvelé zľavy pri nákupe stavebného i obkladového materiálu. Vďaka tomu môžeme postupne vymurovať všetky steny. Veľmi si to vážime❤️ No v neposledom rade patrí veľká vďaka aj všetkým našim podporovateľom za 2%, trvalé príkazy i materiálnu pomoc. Bez vás by sme to nedali. Už len dúfať a veriť, že sa nám v budúcnosti podarí rozšíriť priestory a pomáhať ešte viac.

      https://www.facebook.com/SOStechnickaNO

      https://www.facebook.com/garbiar.sk

     • Bez experimentov sa učiť nedá.

     • Práve z tohto dôvodu študenti  SOŠ technickej v Námestove navštívili centrum pre popularizáciu fyziky na gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha v Martine, kde si mohli osobne a ako sa povie „na vlastnej koži“ vyskúšať  mnoho zaujímavých experimentov.

      Asi každý z nás z vlastnej skúsenosti vie,  že sme dávali na hodinách vždy väčší pozor, keď sa tam niečo „reálne“ aj dialo, keď sme mohli priamo pozorovať to, o čom sme sa práve učili. Dobrú príležitosť  nato majú práve predmety ako fyzika či chémia.

      Experiment by mal byť teda koreňom všetkých prírodovedných predmetov. A hoci je príprava pokusov na jednej strane finančne aj časovo náročná, na druhej strane keď je človek kreatívny, dokáže pomôcky na experiment vyrobiť v podstate z čohokoľvek, aj z obyčajných vecí, ktoré má bežne doma.

      A práve to bol cieľ našej exkurzie. Zažiť vedu. Zapojiť všetky zmysly, a hľadať fyzikálne zákony v každodenných veciach okolo nás. Lebo pri tomto spôsobe výučby dokážu fyziku pochopiť aj takí, ktorí na to jednoducho bunky nemajú. Stačí mať otvorené oči a byť zdravo zvedavý.

     • ...keď sa učíme od najlepších...

     • ...keďže sme už v 21. storočí, môžeme pokojne tvrdiť, že všetka múdrosť sveta sa už neskrýva v knihách,  ale v schopnosti vybrať si tie správne informácie, ktoré nás môžu veľmi rapídne posunúť dopredu.  Aj keď väčšina vysokých škôl je pri poskytovaní informácií na internete veľkorysá, predsa len kontakt „z prvej ruky“  je nenahraditeľný.

       

      Práve z toho dôvodu sa vybraní študenti našej školy spolu s výchovným poradcom vybrali dňa 5. októbra 2022 do Bratislavy, do Incheby, kde prebiehala výstava Gaudeamus zameraná na ponuky a prezentácie vysokých škôl zo Slovenska, ako aj z iných krajín.

       

      Učte sa od tých najlepších, tak znelo motto tejto exhibície, kde mali možnosť naši študenti sa takpovediac „dotknúť“ svojich vysnívaných vysokých škôl, na ktoré sa budú hlásiť. Toto stretnutie bolo pre nich veľkou inšpiráciou a jednotliví zástupcovia konkrétnych univerzít im mohli  ukázať, ako to u nich chodí v praxi.

       

      Ako sa mohli žiaci presvedčiť, mať „drajv“, nadšenie či geniálny nápad častokrát nestačí, treba sa učiť od skutočného majstra, a tak získať grify, rady, tipy od toho najlepšieho z najlepších.

       

      Sme presvedčení, že toto prvé „naživo“ stretnutie s celosvetovými univerzitami bolo pre nich poriadne „šťavnatý steak“, z ktorého budú čerpať energiu ešte dlhú dobu. A ktovie, možno to raz dotiahnu aj na Nobelovku. -:)

       

     • Exkurzia – „MOSTY ZBLÍZKA“

     • Naši žiaci III.C mali možnosť vstúpiť na stavenisko R3 Tvrdošín – Nižná. Na prácach obchvatu Tvrdošína pracuje spoločnosť Hochtief SK, ktorá nám túto exkurziu umožnila. Cieľom bolo bližšie oboznámiť žiakov s výstavbou tejto rýchlostnej cesty priamo na stavenisku. Exkurzia bola zameraná na mostné objekty – zakladanie.