• Exkurzia „po stavbársky“

     • Dňa 23. marca sa žiaci III., II. a I.C zúčastnili exkurzie v Bratislave. Naše prvé kroky smerovali na Plynárenskú ulicu, kde sme navštívili výstavbu administratívnej budovy TheMill. Bude to ekologická zelená stavba slúžiaca nie len pre administratívne účely.V rámci krátkej prezentácie nám investor – Immocap objasnil, ako bude budova fungovať, aký bude jej dizajn a vymoženosti, ktorými poskytne budúcim nájomcom čo najväčšiu flexibilitu a pohodlie v práci. Po prezentácii sme sa presunuli priamo do diania stavby. Okrem investora nás sprevádzal aj zamestnanec firmy Ingsteel, ktorá ma na starosť zhotovenie fasády. Navštívili sme prvé aj druhé nadzemné podlažie. Dozvedeli sme sa niečo viac o predsadených oknách a PERI lešení.

      Druhým bodom nášho programu bol veľtrh stavebníctva CONECO, ktorý sa skladá nielen zo stavebných systémov, inovatívnych technológií, dizajnových komponentov, ale aj praktických ukážok, workshopov a poradenstva, ktoré nám môže pomôcť v štúdiu. Ako každý rok, CONECO nesklamalo.

      Z exkurzie sme si odniesli jedinečné zážitky a mnoho nových vedomostí využiteľných v našom odbore.

     • EXPERT

     • Pýtate sa kto je to, alebo čo to je?

      Správne, je to súťaž s cieľom zatraktívniť štúdium všeobecných predmetov a podporiť motiváciu a chuť do učenia pre žiakov 1. a 2. ročníka študijných odborov Žiaci absolvovali kvíz, ktorý preveril ich logické myslenie, ale aj vedomosti z jazykov, geografie, fyziky či športu. Uznanie a vecné ceny za najlepší všeobecný prehľad získali Daniel Kozák, Peter Vojtas, Matej Kojs ( II.C). 

      Najlepším blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

     • Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)

     • Ministerstvo investícií v spolupráci s  Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spúšťa národný projekt „Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)“, v rámci ktorého dostanú vybrané skupiny žiakov jednorazový príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou. Ide o jednoduchú poukážkovú schému, vďaka ktorej si budú môcť žiaci zaobstarať presne také zariadenie, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám.

      Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      Sú to:

      • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima),
      • so špeciálnymi vzdelávacími potrebami podľa § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z.z. žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí,
      • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) 
      • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023)

      Najskôr musíte vyplniť registračný formulár študenta k projektu "Digitálny žiak."
      Následne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overí vaše údaje a spravuje vašu žiadosť. Tento proces potrvá niekoľko dní, keďže overenie dát je postupné. Vyplňte registračný formulár študenta k projektu  cez link  "Digitálny žiak", po overení obdržíte sms, alebo email.

     • Young car mechanic súťaž

     • V stredu 8. 3. 2023 sa zapojili do medzinárodnej súťaže young car mechanic žiaci odboru automechanik. Riešili teoretické otázky z oblasti diagnostiky a opráv automobilov. Najlepší jednotlivci boli Grobarčík Marek, Simon Jagelka,  Adam Laššák. 

     • 3D modely sa stávajú realitou

     •  

      Projekt nadácie ZSE - Keď sa fantázia zhmotní

      2. fáza projektu je v plnom prúde

      V rámci projektu grantovej výzvy Výnimočné školy 2022/2023 – Keď sa fantázia zhmotní postupujeme do ďalšej fázy. Našich žiakov čaká postupná tvorba 3D modelov: prepočítavanie rozmerov rodinného domu do mierky, rezanie jednotlivých častí modelu, postupné spájanie a lepenie, riešenie detailov, brúsenie hrán, osadenie rodinného domu do situácie a prvky exteriéru.  Pri tvorbe modelov môžu používať rôzne techniky, materiály pričom sa snažia čo najreálnejšie a zároveň najkreatívnejšie zachytiť svoju predstavu.

      Ich nápady sa postupne zhmotňujú, dostávajú konkrétnu podobu – veď posúďte sami. Už teraz sa tešíme na výsledné modely.

     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 13. – 24. 2. 2023 sa uskutočnil pre žiakov 1. ročníka SOŠt Námestovo lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Sihelné Gruniky. Po príchode boli žiaci rozdelení do niekoľkých družstiev, v rámci ktorých sa sústredili na zdokonalenie lyžiarskych a snowboardových zručností. Lyžiarsky výcvik vyvrcholil záverečnou súťažou v slalome pre prvý turnus v piatok 17. 2. 2023 a pre druhý turnus vo štvrtok 23.02.2023. Súťažili sme v dvoch kategóriách a to:  slalom na lyžiach a slalom  na snowboarde. Tí najrýchlejší sa symbolicky postavili na stupienky víťazov a boli odmenení diplomom a sladkou odmenou. Počas celých dvoch týždňov nás  počasie poriadne preskúšalo. Doprialo nám všetko: sneh, slnko a nakoniec aj dážď a vietor. Priamo uprostred strediska v nádhernom oravskom prostredí bol výhľad z vrcholu neuveriteľne krásny. A svah? Úžasný a veľmi dobre upravený.

     • Školské kolo biblickej olympiády

     • Biblická olympiáda je súťaž organizovaná ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Usporadúva sa každý školský rok a je zameraná na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky zo štúdia Biblie. Okrem prehlbovania a rozširovania vedomostí je poslaním súťaže viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, rozvíjať ich záujem o poznanie, sebavzdelávaniu a sebavýchovu. Pomáha viesť mládež k zodpovednému vzťahu k mravným hodnotám.

      Do súťaže sme sa zapojili aj tento rok a víťazmi sa stali: 1. miesto Jaroslav Šuhaj, 2. miesto Peter Vojtas3. miesto Filip Grobarčík