•                                                                                         Rozvrh záujmovej činnosti CVČ pri SOŠt 2023/24                                             Platnosť: od 15.9. 2023

    Deň

    Záujmový útvar

    Miestnosť

    P. týždeň

    N. týždeň

    Vedúci ZU

    pondelok

    Strelecký krúžok

    Telocvičňa

    13,30 – 15,30

    -

    PaedDr. Slaničan  Marián

    pondelok

    Krúžok kondičného posilňovania

    Telocvičňa

    14,10 – 15,10

    14,10 – 15,10

    Mgr. Mikuška Ľuboš

    pondelok

    Angličtina pre každého

    Učebňa 35

    14,20 – 15,20

    14,20 – 15,20

    Mgr. Kurjaková Katarína

    utorok

    Šachový krúžok

    Klubovňa

    13,30 – 15,30

    -

    Ing. Staník Patrik

    utorok

    Matematika trochu inak 

    Učebňa 1

    14,20 – 15,20

    14,20 – 15,20

    Mgr. Smolárová Viktória

    utorok

    Rozhlasový  krúžok

    Knižnica

    14,30 – 15,30

    14,30 – 15,30

    Mgr. Plaváková  Daniela

    utorok

    Programovanie CNC strojov

    Učebňa 31

     

    14,00 – 16,00

    Ing. Miklušičák Kamil

    utorok

    Miniprojekcia

    Učebňa 35

    14,05 – 15,05

    14,05 – 15,05

    Ing. Kozák  Ján

    utorok

    Florbalový krúžok

    Telocvičňa

    14,10 – 15,10

    14,10 – 15,10

    Mgr. Mikuška Ľuboš

    streda

    3D modelovanie

    Učebňa 34

    12,30 – 14,30

    -

    Ing. Luscoňová Katarína

    streda

    Mladý rozpočtár

    Učebňa 34

    -

    12,30 – 14,30

    Ing. Luscoňová Katarína

    streda

    Krúžok klasickej fotografie

    Učebňa 2

    13,30 – 15,30

    -

    Ing. Jeja Jozef

    streda

    Tvorivé modelovanie

    Dielne (škola)

    13,20 – 14,20

    13,20 – 14,20

    Bc. Vendelín Kaukič

    streda

    Stolnotenisový krúžok

    Telocvičňa

    13,15 – 14,15

    13,15 – 14,15

    Mgr. Marčok František

    streda

    Inštalatér v praxi

    Učebňa 2

    13,30 – 15,30

    -

    Ing. Holubják Lukáš

    streda

    Anglicky aktívne

    Učebňa 15

    13,30 – 15,30

    -

    Mgr. Kotúľová Martina

    streda

    Novinársky krúžok

    Klubovňa

    -

    13,30 – 15,30

    Mgr.  Časová  Júlia

    streda

    Filmový klub

    Knižnica

    14,30 – 15,30

    14,30 – 15,30

    Mgr. Plaváková  Daniela

    streda

    Volejbalový  krúžok

    Telocvičňa

    13,30 – 15,30

    -

    Mgr.  Časová  Júlia

    štvrtok

    Matematický  krúžok

    Učebňa 1

    -

    14,00 – 16,00

    Mgr. Floreková Janka

    štvrtok

    Divadelný  krúžok

    Knižnica

    14,30 – 15,30

    14,30 – 15,30

    Mgr. Plaváková  Daniela

    štvrtok

    Praktická angličtina

    Učebňa 16

     

    12,25 – 14,25

    Mgr. Kytková Erika

    štvrtok

    Basketbalový  krúžok

    Telocvičňa

    13,15 – 14,15

    13,15 – 14,15

    Mgr. Marčok František

    piatok

    Mladý podnikateľ

    Učebňa 3

    14,10 – 16,10

    -

    Ing. Turčinová  Jarmila

    piatok

    Zememerač

    Učebňa 37

    -

    14,10 – 16,10

    Ing. Turčinová  Jarmila

    sobota

    Turistický krúžok

    v teréne

    09,00 – 11,00

    09,00 – 11,00

    Mgr. Plaváková  Daniela

    Po – Pia.

    Internetová čajovňa

    Relaxačná činnosť

    Filmové predstavenia

    Záujmová činnosť

    Spoločenské hry,PS3, kalčeto,

    Besedy, prednášky, súťaže, kvízy...

    Tvorivé dielne

    Klubovňa 1,2

     

    07,45 - 08,45

    10,20 - 10,50

    12,30 - 16,30

    07,45 - 08,45

    10,20 - 10,50

    12,30 - 16,30

    podľa rozvrhu

    Utorok

    Štvrtok

    Výpožičky kníh,

    Relaxačná činnosť

    Filmové, hudobné produkcie

    Záujmová činnosť

    Výstavy, tvorivé dielne,  besedy, súťaže, kvízy..

                    Knižnica

    07,45 - 08,45

    10,20 - 10,50

    12,30 - 16,30

    07,45 - 08,45

    10,20 - 10,50

    12,30 - 16,30

    podľa rozvrhu