• Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Od 20. 09. 2021 sa okres Námestovo prepína do oranžovej farby, preto je rodič alebo plnoletý žiak povinný predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      V prípade, že žiak neprinesie „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, považuje sa za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete podávať :

     • Otvorenie školského roka 2021/2022

      Oznamujeme žiakom našej školy, že otvorenie nového školského roka bude 02. septembra 2021na ihrisku pri telocvični v čase:

      o 8:00 hod pre žiakov prvého ročníka,

      o 8:30 hod pre žiakov druhého,

      o 9:00 hod pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka, nadstavbového štúdia.,

      V rámci prijatých opatrení na súčasnú epidemiologickú situáciu ochorenia COVID-19 je potrebné mať pri vstupe do budovy školy rúško a dodržiavať odstup.

     • Oznámenie

      Informujeme rodičov žiakov 1.ročníkov, že nie je potrebné zakúpiť montérky, nakoľko ich žiaci dostanú na začiatku školského roka zadarmo.

     • Šikovnosť našich žiakov

      V rámci odborného výcviku žiaci získavajú zručnosti v rôznych pri remeselných prácach, ktoré si vyskúšali v praxi v spolupráci a pod vedením svojich učiteľov Ing. Feju, Ing. Dendisa, Ing. Iskierku a p. majstra Kušniera pri úprave starých, ale funkčných lavičiek. Lavičky najskôr vybrúsili , očistili a namaľovali. Pán majster Mgr. Gregorec žiakov usmerňoval pri maľovaní, a napokon ich naučil techniku patinovania, ktorú použili na záver. Zo starých ošumelých lavičiek sa stali nové, ktoré opäť budú počúvať študentské príbehy na školských chodbách. Taktiež ďakujeme sponzorom Drevoexpress Mgr. M. Ťapákovi, P-mal Color J. Pisarčíkovi, Colorstop p. M.Tarčákovi a Farby laky p. Jagelkovi , ktorí nám zasponzorovali potrebný materiál. Ďakujeme. Keď sa spojí šikovnosť a ľudská ochota výsledok stojí za to.

     • Františkova huta

      Trieda 3.C sa rozhodla, že nebudú sedieť počas slnečného dňa v triede, ale keďže už majú odovzdané učebnice, tak sa vybrali na exkurziu do Františkovej huty. Františkova huta je technická pamiatka, ruina továrenskej haly železiarne z roku 1836. Nachádza sa na Orave, približne 2 kmod obce Podbiel.

     • „V zdravom tele – zdravý duch“

      Dňa 23. 06. 2021 sme pre žiakov našej školy zorganizovali "Športový deň", počas ktorého súťažili vo viacerých zaujímavých disciplínach. Ich úlohou bolo zostaviť tímy a prejsť jednotlivými stanovišťami, kde získavali body. Mali možnosť zastrieľať si zo vzduchovky, luku, priučiť sa rybárstvu, zahrať si stolný tenis či volejbal. Rôzne typy aktivít mali podporiť súťaživosť, spoluprácu v skupine a vzájomnú dôveru. Na záver bolo vyhlásené poradie jednotlivých družstiev. Víťazi boli odmenení sladkosťami.

     • Oznam pre absolventov

      Milí študenti,

      súkromná firma zaoberajúca sa výrobou oceľových konštrukcií ponúka prácu na živnosťalebo letnú brigádu v profesiách zámočník, zvárač, montér oceľových konštrukcií.

      Výroba v okrese Námestovo, montáž po celej SR.

      Tel: 0903248413

  • Partneri

  • Jedálny lístok

   • Piatok17. 09.
   • POLIEVKA FAZUĽOVÁ KYSLÁ, CHLIEB
    DUKÁTOVÉ BUCHTIČKY S VANILKOVÝM PUDINGOM, OVOCIE, ČAJ
  • Zvonenia

   Nedeľa 19. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   •  

   • Dotazník spokojnosti