• Keď sa fantázia zhmotní

      1. fáza projektu je úspešne za nami

      V rámci grantovej výzvy Výnimočné školy 2022/2023 Nadácia ZSE bola so svojim projektom „Keď sa fantázia zhmotní“ podporená aj naša učiteľka Ing. Jarmila Turčinová. Tým dostala možnosť naplniť svoju víziu o kvalitnejšom vzdelávaní odborných stavebných predmetov na SOŠ technickej v Námestove.

     • Môj biznis plán

      V priebehu mesiacov november a december prebiehalo školské kolo súťaže ´´MôJ BIZNIS PLÁN´´. Žiaci mali možnosť predstaviť svoje nápady na podnikanie. Boli aj žiaci, ktorí predstavili svoje už rozbehnuté biznis projekty. Našu školu navštevujú šikovní, tvoriví a podnikaví žiaci. Najlepší jednotlivci boli hodnotení.

     • R! Academy

      Žiaci, ktorí sa zapojili do projektu ´´R! Academy´´ boli pozvaní na Biznis fórum v Žiline, ktoré sa uskutočnilo 24.11.2022. Tu mohli žiaci konzultovať svoje nápady a ďalej pracovať na svojich podnikateľských zámeroch a rozvíjať ich.

     • Drevodom

      Dňa 28.11.2022 sa naši študenti odboru Staviteľstvo zúčastnili exkurzie Drevodom Malacky. Mohli vidieť jednu z najväčších drevených stavieb na Slovensku, ktorú realizuje firma DOMESI. Architektka, ktorá žiakov sprevádzala bola príjemne prekvapená angažovanosťou, aktivitou a poznatkami zúčastnených žiakov. Exkurziu podporila firma Domesi Slovensko a Firma Agrop, výrobca CLT panelov Novatop

     • iBobor

      V dňoch 8. 11. 2022 a 10. 11. 2022 sa zapojilo 96 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Randiak Matej, Vojtas Peter, Grobarčíková Sandra, Kondela Michal, Vlžák Roman, Volček Kristián, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • Strelecká súťaž

      V stredu 30. 11. 2022 sa uskutočnilo prvé kolo streleckej súťaže, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnil Kutlák Martin, na druhom Majcher Matej a na treťom Romaňák Rastislov. V nasledujucich mesiacoch budú prebiehať ďalšie kolá, ktorých sa môžu zúčastniť zaujemcovia o streľbu.

     • November 1989 – Slová majú silu

      Autorská dokumentárna inscenácia November 1989 bola pre študentov i dospelých divákov veľmi zaujímavá a inšpiratívna najmä kvôli prepojeniu minulosti a súčasnosti. V inscenácii boli prezentované autentické príbehy zo života mladých ľudí počas totalitného režimu, ktoré boli doplnené autentickými materiálmi. Na záver bola realizovaná krátka diskusia s tvorcami a odborníkom na danú tému.

     • EDUCOACH

      Dňa 19. októbra 2022 sa 47 študentov z tried IV.A, IV.B a IV.C zúčastnilo prezentácie programu EDUCOACH. Prezentácia prebiehala na pôde našej školy pod vedením skúsených lektoriek, ktoré študentom predstavili tzv. kaučovaciu kultúru. Tá sa primárne zameriava na prácu a komunikáciu medzi učiteľom a žiakom. Cieľom projektu je rozvoj osobného i profesionálneho potenciálu oboch zúčastnených strán. Program v súčasnosti prebieha na školách alebo v online priestore po celom Slovensku.

     • Záložka spája slovenské školy

      11. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému –Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... 60 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí.

     • Mladý stavbár 2022

      Žiaci našej školy sa zúčastnili v dňoch 10. - 12.10. 2022 súťaže Mladý stavbár, ktorá sa konala v Žiline. Zastúpenie sme mali v troch odboroch murár, inštalatér a tesár. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne. V odbore tesár na 1. mieste, v odbore murár na 2. mieste a v odbore inštalatér na 4. mieste.Týmto sa chceme poďakovať MOV za prácu, ktorú vykonali pri ich príprave na súťaž a zároveň gratulujeme žiakom k ich umiestneniu.

  • Partneri

   • Cech strechárov Slovenska
  • Partneri

  • Jedálny lístok

   • Pondelok23. 01.
   • Polievka tekvicová (180/200/220/250)
    Bravčové stehno na rasci (71/87/108/124)
    Ryža dusená (110/150/170/190)
    Čaj ovocný (150/200/200/250)

   • Utorok24. 01.
   • Plnená bravčová rolka
    Zemiaky varené s maslom (120/150/200/250)
    Šalát z čínskej kapusty (50/80/80/110)
    Čaj ovocný (150/200/200/250)
    Polievka karfiolova
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Streda 8. 2. 2023
   •  

   • Dotazník spokojnosti