• Návšteva pamätníka a pamätného miesta Slovenského národného povstania v Nemeckej

     • So žiakmi IV.C, II.C a I.H sme sa 18.12.2019 vybrali po stopách SNP. Približne uprostred medzi Banskou Bystricou a Breznom sme navštívili nezvyčajný pamätník pozostávajúci z čohosi, čo pripomína betónový komín. Sú to pozostatky bývalej vápenky v Nemeckej, ktorá sa začiatkom roku 1945 stala svedkom jedného z najhorších vojnových zločinov spáchaných na území Slovenska.

      Z výkladu našej lektorky sme sa dozvedeli, že na mieste dnešného pamätného miesta stála továreň na výrobu vápna, tzv. vápenka. V dňoch od 4. do 11. januára 1945 tu uskutočnila nemecká nacistická jednotka Einsatzkommando 14 v spolupráci so slovenskými Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy masové popravy stoviek obetí.

      Expozícia je venovaná jednak udalostiam spojených s vápenkou, ale tiež vojnovým zločinom, ktoré boli spáchané na území Slovenska. Okrem informačných tabúľ si žiaci mohli prezrieť aj viacero predmetov patriacich zavraždeným obetiam a dokument SNP.

      Neďaleko, necelých 200 metrov od pamätného miesta, stojí pamätník predstavujúci plameň pece a pred ním je kľačiaca bronzová socha ženy s rozpaženými rukami. Pripomína utrpenie, ktorým si prešli obete zločinu v Nemeckej.

     • Návšteva Spišskej katolíckej charity

     • Tento rok sme sa rozhodli, že zavítame aj do Spišskej katolíckej charity Námestovo spríjemniť jej klientom a zamestnancom predvianočné obdobie vďaka vianočným pesničkám, ktoré hrali a spievali naši žiaci.

     • Čas Vianočný

     • Dňa 17. 12. 2017 navštívili žiaci  našej školy Centrum sociálnych služieb Námestovo. Cieľom tejto krásnej akcie bolo potešiť starkých pred vianočnými sviatkami milým slovom, vianočnou scénkou, pečenými oblátkami a vianočným hudobným vystúpením.
      O tom, že sa starkým  naša návšteva páčila svedčil najmä úsmev na perách, radosť v očiach ale aj spoločné spievanie piesní spolu s našimi žiakmi.

     • PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ

     • Ako je už zvykom, dňa 6.12.2019 zavítal k nám do školy Mikuláš, ktorý spestril vyučovanie našim žiakom.

      Mikuláš a jeho tohtoroční pomocníci boli žiaci zo IV.C triedy, ktorých pri spievaní a hraní sprevádzali školskí hudobníci. Mikuláš s anjelmi a čertmi začínal v školských dielňach v ZŤS, zastavili sa pozrieť aj v cukrárni Gerek, kde zamestnancov veľmi potešili svojou návštevou.  Potom prišli do našej školy, kde každý žiak dostal od anjelov lízatko a o tých neposlušných sa postarali čerti.

     • Krakow

     • Dňa 11.12.2019 sa žiaci 1.A a 1.C triedy vďaka svojmu víťazstvu na imatrikulácii zúčastnili v sprievode svojich triednych učiteľov vianočných trhov v Krakowe. Počas celého dňa žiaci mali možnosť okrem trhov vidieť aj mnoho pamiatok. Zastavili sa na známom Wawelskom hrade, prešli sa po hlavnom námestí, jednom z najväčších v Európe - RynekGlówny, pozreli si suveníry v hlavnej tržnici Sukiennica a videli krásnu architektúru minulých čias v Starom meste. Veríme, že sa im tento výlet páčil, ktorý im dal možnosť poznať históriu jedného z pekných historických miest a spríjemnil sa im predvianočný čas vďaka trhom.

     • VIANOCE

     • Predvianočný čas očakávania sme si už tradične spestrili Vianočnou akadémiou. Každé vystúpenie bolo jedinečné a krásne.Úvodný príbeh bol o zábavnom Vianočnom prepadnutí. Žiaci mali možnosť vidieť scénku o známej postave Máši, ako sa pripravovala na Vianoce. O zábavný vianočný program sa postarali žiaci Lepáček a Močarník, ktorí predviedli ako sa varí vianočné jedlo a Kocúr s Mazurákom, ktorí zahrali zábavného vianočného malého Mirka. Záver bol o tom, ako to v živote chodí, že aj bohatí milionári sa na Vianoce môžu stať chudobní a bez domova. Medzi scénkami sme mali podanie kolied a krásnych vianočných  piesní  vďaka našim muzikantom, ktorí nám zahrali na rôznych nástrojoch. S prítomnými sa vianočným prianím rozlúčili Bianka Ondrigová  a Dušan Bencúc, ktorí nás celým programom sprevádzali.

     • Červené stužky

     • Tak, ako každý rok, aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej kampane červených stužiek, ktorá je zameraná na boj proti AIDS, odbornými vedomosťami o HIV/AIDS, na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb s nimi spojenými. Žiaci od svojich učiteľov dostali červené stužky, ktoré vyjadrujú solidaritu v boji proti AIDS.

     • Úspešní mladí remeselníci z našej školy

     • V prvom štvrťroku školského roku 2019/20 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže zručnosti „MLADÝ STAVBÁR“ v Žiline v odbore murár a  inštalatér a celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností“ v Čadci v odbore strojný mechanik.

      Naši mladí remeselníci v odbore inštalatér - Milan Jadroň a Peter Kovalíček získali vynikajúce  2. miesto a v odbore strojný mechanik – Dávid Lavór a Vladimír Mikuláš pekné 3. miesto.

     • Strelecká muška

     • Vo štvrtok, 5. 12. 2019 sa v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy technickej v Námestove konala "Strelecká muška". Tejto obľúbenej súťaže sa zúčastnili stredné školy, ktoré súperili v nasledujúcich kategóriách: chlapci, dievčatá - jednotlivci a družstvá.

      V kategórii dievčať (jednotlivci) sa umiestnila Lívia Mikosová na peknom 3. mieste. V kategórii dievčat (družstvá) skončilo na 2. mieste družstvo SOŠt v zložení Lívia Mikosová, Michaela Vojtasová, Monika Klinovská.

      V kategórii chlapci (jednotlivci) sa umiestnil na 1. mieste Jurášek Michal, na 2. mieste Matúš Kocúr. V kategórii chlapcov (družstvá) skončilo na 1. mieste družstvo SOŠt A v zložení Jurášek Michal, Vladimír Mikuláš, Večerek Dávid a na 2. mieste družstvo SOŠt B v zložení Matúš Kocúr, Jozef Stopjak, Martin Kutlák. 

      Blahoželáme všetkým víťazom a ostatným prajeme viac šťastia a presných zásahov na budúci rok.

      Výsledky:  strelecka_muska_2019.xlsx

     • MIKULÁŠSKE OZDOBY

     • Tento rok sme spestrili naše Mikulášske balíčky vďaka krásnym anjelom, do výroby ktorých sa zapojili dievčatá z 1.C, 2.C a 3.C triedy. Na pomoc si zavolali aj zopár svojich kamarátov a spolužiakov. Pri balení Mikulášskych balíčkov nám takisto pomáhali dievčatá z 2.C triedy. Všetkým zúčastnením, ktorý priložili ruku k dielu patrí slovko ĎAKUJEME.

     • iBobor

     • V dňoch 12. 11. 2019 a 14. 11. 2019 sa zapojilo 80 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Peter Šelian, Michaela Vojtasová, Dominik Kriš, Adam Hulvák, Mokoš Timotej, Rebeka Orčová, Kristína Baránková, Anton Kutlák, Michal Baraniak, Rebeka Kuráková, Jana Kavoňová, Matúš Šuhaj, Marcus Vorčák, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.