• PIŠKVORKY – školské kolo

     • Tento školský rok si naši študenti opäť zmerali svoje sily na štvorčekovom papieri. Piškvorky sú jednoduché, rýchle, zrozumiteľné a rozvíjajú logické myslenie  tou najmenej bolestivou formou.

      Súťaž „pišQworky“ je výnimočná  svojou hravosťou, za ktorou sa skrýva premyslená stratégia. Je skvelá  aj tým, že úzko spája  študentov a naučí ich niečo nové.

      Po urputnom  boji a taktizovaní vzišli z radov zástupcov jednotlivých tried títo najlepší:

      1. miesto     Jakub Ožvalda

      2. miesto     Lukáš Lepáček

      3. miesto     Lívia Mikosová

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za aktívnu účasť a víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súbojoch.

     • Projekt ERASMUS + „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“

     • V októbri vycestovalo 10 žiakov do Českej republiky, do Nového Jičína. Tu sídli VOP CZ,  naša partnerská organizácia, v projekte ako prijímajúca organizácia, ktorá počas dvoch týždňov začlenila do svojho „pracovného nasadenia“ našich žiakov – účastníkov stáže v rámci projektu – „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“. Žiaci si tak mali možnosť zvýšiť svoje vedomosti a zručnosti v novom zmenenom prostredí.

      Dvojtýždňový pobyt bol bohatý na pracovnú aj mimopracovnú činnosť. Žiaci nadväzovali priateľské vzťahy, vymieňali si odborné skúsenosti, konfrontovali zručnosti a získavali množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Netreba tiež samozrejme zabúdať na spoločenský rozmer a využitie voľného času účastníkov stáže, ktorí navštívili významné kultúrne pamiatky a oddychové miesta.