• Oznam

     • Na základe školského semafóru z 19.1. 2022 sa žiaci tried pri návrate z karantény do školy z dôvodu bezpečnosti a zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 prihlásia na Ag test, ktorý sa vykonáva v mobilnom odberovom mieste u oprávneného subjektu alebo na PCR test prostredníctvom webovej stránky www.korona.gov.sk.

     • iBobor

     • V dňoch 9. 11. 2021 a 11. 11. 2021 sa zapojilo 75 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Kondela Michal, Mikos Jozef, Sivčák Dávid, Kosmeľová Adela, Fusko Adrián, Staš Marián, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • OZNAM

     • Na základe vyhlášky 264/2021 ÚVZ SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa.

      Za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu 1 ) v režime očkovaný, testovaný, alebo prekonal ochorenie COVID-19 (ďalej len „ zamestnanec v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:

       a) osoba kompletne očkovaná,

      b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

      c) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu.

       Riaditeľ SOŠ technickej Námestovo oznamuje žiakom III.D a II.F (odborný výcvik u zamestnávateľov) a zamestnancom, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa bude testovať v pondelok 10. 01. 2022 v čase od 6,15 do 6,45 hodine. Posledné testovanie o 6,45 hod.

      Ing. Jozef Kružel

      riaditeľ školy