• Exkurzia – „MOSTY ZBLÍZKA“

     • Naši žiaci III.C mali možnosť vstúpiť na stavenisko R3 Tvrdošín – Nižná. Na prácach obchvatu Tvrdošína pracuje spoločnosť Hochtief SK, ktorá nám túto exkurziu umožnila. Cieľom bolo bližšie oboznámiť žiakov s výstavbou tejto rýchlostnej cesty priamo na stavenisku. Exkurzia bola zameraná na mostné objekty – zakladanie.

     • Rozpis účelových cvičení

     •  

      Rozpis účelových cvičení  I. a II. ročníka  a kurzu pre  III. ročník so zameraním na „Ochranu života a zdravia “šk. rok 2022/2023

      Pre  školský rok 2022/ 2023 sú plánované cvičenia a kurzy na „Ochranu života  a zdravia“ na nasledovné termíny :

      Vedúci : Mgr. Marčok František      Pedagóg.  dozor :  viď rozpis

                                                                                            

      I .týždeň -  ÚC č.1  / 2 triedy/      20 .9 .2022         I. A       I. C           38 žiakov                                                                        

                                                                                                                                            

      Juráňová dolina

                                                                                                                                                                          

      ÚC č.2 / 2 triedy/                         22.9 .2022          II.C        II.E           45 žiakov

       

      Jánošíkove diery                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      II. týždeň      ÚC č.1  / 4 triedy/      27.9.2022       I.B           I.D          85  žiakov     

      Juráňová dolina                                                      I.F           I.E         

       

       ÚC č.2 / 4.triedy/     29.9.2022                              II.F,      II.B           72 žiakov           

      Jánošíkove diery                                                    II.A ,       II.D

                                                                                                                                                                                                                                       

       

      KOŽaZ                      3.,4.,5.10.2022   III.A,B,D,F              88 žiakov

      Roháče                                              3.10.2022  zamestnanie na SOŠ/telocvičňa ,areál SOŠ/

                                                                4.10.2022  zamestnanie v teréne Roháče

                                                                5.10.2022  overenie teoret. vedomostí v praxi

                                                                                     

       KOŽaZ                       10.,11.,12.10.2022  III.C,E              39 žiakov

       Roháče

                                                                10.10.2022    zamestnanie na SOŠ/telocvičňa, reál SOŠ/

                                                                11.10.2022   zamestnanie v teréne Roháče

                                                                12.10.2022 overenie teoret. vedomostí v teréne Poľany

       

                                                            

                                                                                                            Predkladá :                        

      V Námestove  12.9.2022                                                         Mgr. Marčok František             

                                                                                                             vedúci akcií                           

       

                      Odporučil :                                                                    Schválil :

            PaedDr. Verníčková  Eva                                                     Ing. Kružel Jozef

                      ZR  TV                                                                              riaditeľ  SOŠ