• Záložka spája slovenské školy

     • 6. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému – Literárne osobnosti môjho regiónu. 85 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí a spomenuli si pritom na osobnosti Oravy – Pavla Országha Hviezdoslava, Antona Bernoláka, Margitu Figuli, Rudolfa Dilonga, biskupa Vojtašáka, či Majstra N.

      Po vyhodnotení projektu sme všetky záložky aj s propagačným materiálom nášho regiónu odoslali partnerskej škole SOŠ –Szakközépiskola, Modava nad Bodvou.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu na podporu čítania a na novú, určite zaujímavú, tému.

       

     • „Námestovské autorské čítania“

     • Dom kultúry v Námestove organizoval dňa 09. októbra 2017 už VI. ročník „Námestovských autorských čítaní“.  V priestoroch mestskej knižnice čítali zo svojej tvorby Gabriela Grznárová, Marian Milčák a Erik Ondrejička. Celé podujatie hudobne sprevádzal Miloš Železňák.

      Žiaci II.C, ktorí sa podujatia zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky a dozvedeli sa niečo zo života súčasných spisovateľov. Cieľom autorského čítania bolo popularizovať čítanie súčasnej slovenskej poézie a prózy a inšpirovať  k písaniu vlastnej tvorby.

       

     • FOR ARCH – PVA EXPO PRAHA – 2017

     • Žiaci SOŠ technickej Námestovo obsadili na medzinárodnej súťaži“  FOR ARCH – PVA EXPO PRAHA – 2017“  výborné 4. miesto

                  Na medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH 2017, ktorý sa konal v PVA EXPO PRAHA  19. až 22. septembra 2017, sa uskutočnil 21. ročník  medzinárodnej súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO.

      Našu školu reprezentovali v súťažnom odbore murár žiaci tretieho ročníka študijného odboru operátor stavebnej výroby Pavol Garaj a Roman Domin pod vedením majstra OV Mgr. Juraja Kormaňáka. Svoju zručnosť predviedli pri stavbe komína s výrobkami  firiem WIENERBERGER, YTONG, HELUZ, od firmy Schiedel a pri práci s materiálom CEMIX. Žiaci v  medzinárodnej konkurencii obsdili vynikajúce 4. miesto.

      Žiaci do finálového kola súťaže postúpili na základe obsadenia druhého miesta v celoštátnej súťažnej prehliadke  stavebných remesiel SKILLS Slovakia a SUSO, ktorá sa konala  27.4 a 28. 4. 2017   na výstavisku Agrokomplex Nitra.

       

     • Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici

     • Dňa 3. októbra 2017 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Vybrali sme sa tak po stopách minulosti, ktorá pre nás, ale i celý svet znamenala veľké zmeny.

      Touto návštevou sme si pripomenuli už 73. výročie Slovenského národného povstania. Naši žiaci boli rozdelení na 2 skupiny. Lektori múzea nás oboznámili s udalosťami, priebehom a výsledkami I. a II. svetovej vojny. Hneď v úvode prehliadky nám bol premietnutý krátky dokument, ktorý opisoval ťažký život ľudí počas tohto obdobia. Ústrednou témou expozície bol protifašistický odboj a udalosti Slovenského národného povstania. Mali sme možnosť vidieť uniformy vojakov, fotografie, mapy, bojovú techniku, propagačné letáky, či väzenské oblečenie. Odborný výklad sprievodcov zaujal žiakov i vyučujúcich, pretože bol podaný veľmi vhodnou a zaujímavou formou.

      Po skončení prehliadky si žiaci pozreli rozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom povstaní. Pri vstupe do areálu sa nachádza najzaujímavejší autentický exponát, lietadlo Li 2., z ktorého sme boli vštci nadšení.

      V dnešnej dobe akoby sa mladí ľudia pomaly dištancovali od histórie. Aj vďaka takejto exkurzii sa stretnú s konkrétnymi pozostatkami vojny a už to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

        

       

     • Oravský hrad – naša pýcha

     • Oravský hrad – naša pýcha

      Exkurzia

      Oravský hrad je nepochybne jeden z najznámejších, najnavštevovanejších a najkrajších hradov na Slovensku. Hrad je pekne vidieť zo širšieho okolia a je tak jeho hlavnou miestnou dominantou, ktorá má čo ponúknuť. Preto sme sa ho rozhodli 21. septembra 2017 navštíviť a preniesť sa tak stovky rokov dozadu – do histórie.

      CVČ pri SOŠt zorganizovalo exkurziu pre všetkých štvrtákov našej školy a vzalo ich na „cestu“ expozíciami tohto klenotu medzi slovenskými hradmi, týčiacemu sa na strmom vápencovom bradle zhruba 112 metrov nad riekou Orava. Súčasťou prehliadky boli hradné budovy, zariadené izby, veľké nádvoria, mučiarne či zbierky zbraní.

      Oravský hrad je, a vždy aj bude, zaujímavé miesto, kde si človek oddýchne, a aj sa dozvie niečo z histórie. Preto sa tu tak radi vraciame.

       

       

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila, k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017 , 6. ročník celoslovenského projektu  pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu, do ktorého sme sa zapojili aj my. Našou partnerskou školou je SOŠ - Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou. Cieľom je, aby žiaci vytvorili záložku, ktorú následne venujú žiakom partnerskej školy.

         

     • Autodesk Certificate of Completion

     • Autodesk Academia Program je forma spolupráce softwarovej firmy Autodesk so strednými a vysokými školami. Naša škola je členom programu od roku 2009.

      Aj tento rok, naši žiaci získali certifikát s medzinárodnou platnosťou Autodesk Certificate of Completion. Žiaci počas štúdia získavajú teoretické vedomosti i praktické zručnosti spracovávaním konkrétnych zadaní, ročníkových prác/projektov, ktoré sú podkladom pre získanie certifikátu.

       

       

       

     • Súťaž: „Vytvor model“ – Inžinierske stavby

     • Počas celého druhého polroku šk. roka 2016/2017 mali žiaci stavebných odborov možnosť zapojiť sa do súťaže: Vytvor model - INŽINIERSKE STAVBY. Ich úlohou bolo vytvoriť zmenšený model inžinierskej stavby (most, tunel, cestu, železnicu, priehradu, športové ihrisko a i.). Materiál s ktorým mohli pracovať bol kartón. Naši žiaci boli naozaj originálni a kreatívni a preto bolo naozaj ťažké vybrať tri najlepšie modely. Odborná porota ale posúdila všetky parametre vytvorených modelov  a nakoniec sa zhodli na nasledovnom poradí:

      1.miesto – Andrea Hradská, Eduard Herdel, Žaneta Karasová, Matúš Hucík – model kruhového objazdu

      2. miesto – Erik Djobek, Tomáš Kriš, Ľuboš Gočál, Marek Klimčík – model aquaduktu

      3.miesto – Darina Štoberová, Dávid Holubiak, Boris Binek, Timotej Jančo – model mostu

      Všetky víťazné tímy boli odmenené vecnými cenami a diplomami. Víťazom blahoželáme a ostatným zúčastneným prajeme viac šťastia v budúcom ročníku súťaže.

       

       

     • Velux - rodinný dom

     • Počas horúceho utorka, 14. júna 2017, sa odborníci z praxe, architekti a zástupcovia spoločnosti  Velux a ŠIOV stretli so študentami, ktorí postúpili do celoslovenského kola súťaže Rodinný dom VELUX. Z pätnástich stredných škôl sa do finále dostalo neuveriteľných 59 projektov!

         Žiakom našej školy sa v ťažkej konkurencii nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu využili rady a odbornú kritiku poroty. Okrem toho získal každý postupujúci poukážku v hodnote 40€, nové skúsenosti do praxe, spoznal nových ľudí a zažil neopakovateľný zážitok. 

      My sa už teraz nevieme dočkať okrúhleho 10. ročníka súťaže. A dúfame, že takisto aj Vy!

       

       

     • Exkurzia: Zruby T&T Drevodom Námestovo

     • Dnes 28.06.2017 sme so žiakmi III.C navštívili rodinnú firmu Zruby T&T Drevodom Námestovo, ktorá sa venuje výrobe a montáži zrubov, zrubových domov, dreveníc, drevodomov a drevených chát.

      Na prvej zástavke našej exkurzie sme videli spôsob ukladania jednotlivých prvkov na rozostavanej drevenici v Námestove.

      Druhou zástavkou boli dve Koliby v Oravskej Jasenici, kde sme mali možnosť vidieť jednu kolibu už skolaudovanú a druhú ešte v realizácii. Ďakujeme Pánu Tomovčíkovi za odborný výklad a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       

     • Exkurzia vo výrobnom závode: XELLA Slovensko, spol. s. r. o

     • Dňa 27.06.2017 CVČ zorganizovalo exkurziu vo výrobnom závode XELLA Slovensko, spol. s. r. o. v Zemianskych  Kostoľanoch pre žiakov z II.C, III.C a III.B triedy. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s históriou výrobného závodu, výrobným procesom pórobetónových výrobkov značky YTONG a o spôsobe automatizácie výroby.

       

       

     • Športový deň v CVČ

     • Dňa 22. 06. 2017 zorganizovalo Centrum voľného času pri SOŠ technickej " Športový deň", počas ktorého žiaci súťažilií vo viacerých zaujímavých disciplínach. Víťazom sa stala trieda I.B, ktorá vyhrala štavnatú výhru.

       

       

       

       

       

       

     • Spolupráca našej školy so ZŠ

     • V mesiacoch máj  a jún 2017 sa v dielňach našej školy uskutočnili praktické práce žiakov ZŠ  z Námestova ( 8. a 9. ročníkov). Žiaci ZŠ si odskúšali svoje praktické vedomosti a zručnosti pri výrobe jednoduchých súčiastok z dreva. Najlepšie práce boli vyhodnotené a žiaci dostali upomienkové predmety. Na záver boli žiaci ZŠ oboznámení formou exkurzie s dielňami našej školy.

      Účelom spolupráce bolo pomôcť žiakom ZŠ pri výbere povolania, orientovať žiakov k štúdiu na technicky orientované  odbory, vzbudiť, podporovať a rozvíjať technicky zručných a nadaných žiakov, viesť ich k samostatnej a tvorivej činnosti.

       

       

       

       

       

       

       

       

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

     • V utorok 13. 06. 2017 sme sa vydali na cestu po stopách našej histórie, po stopách 2. sv. vojny,po stopách obrovského utrpenia. Od jej skončenia uplynulo už viac ako 70 rokov, no aj napriek tomu môžeme pri obyčajnej prechádzke lesom naraziť na zákopy, či betónové bunkre.

      Naša výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.B a I.C triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

      V Oravskej Polhore sa nachádza niekoľko betónových bunkrov, ktoré vytvárajú jednu líniu a v Sihelnom sme okrem bunkrov narazili aj na zákopy. Veľa ľudí prejde popri nich bez toho, aby vedeli, že je to trpká pripomienka 2. sv. vojny.

      Na tieto nenápadné pozostatky vojny sme chceli upozorniť počas nezvyčajnej exkurzie. Súčasná mládež akoby sa pomaly dištancovala od histórie, a preto je dobré, keď sa stretne s konkrétnymi pozostatkami vojny.

       

       

       

     • Rodinný dom VELUX

     • Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol s. r. o., pod záštitou ŠIOV, vyhlásila 9. ročník súťaže s názvom „Rodinný dom VELUX“. Žiaci stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo mali možnosť presvedčiť nás o svojich projekčných zručnostiach. Úlohou žiakov je návrh rodinného domu, v ktorom predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla a čerstvého vzduchu do interiéru.

      Tento rok sa do súťaže zapojilo sedem žiakov z III.C triedy (D. Holubiak, A. Hradská, Ž. Karasová, E. Djobek, Ľ. Gočál, M. Klimčík, D. Habľák,). Dňa 12.05.2017 sa konalo školské kolo z ktorého postúpili na celoštátne kolo 4 žiaci:

      1. miesto - Ľ. Gočál,
      2. miesto -  A. Hradská,
      3. miesto - E. Djobek  
      4. M. Klimčík s divokou kartou od poroty.

       

      Na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 13.06.2017 v Bratislave, im budeme silno držať palce.

       

       

       

       

       

       

     • Strelecký viacboj

     • CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo dňa 8. júna 2017 v spolupráci so ZOTŠ Hruštín a športovým klubom polície Martin streleckú súťaž, ktorá sa už tradične konala na Strelnici v Hruštíne. Súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci našej školy, ktorí bojovali v streľbe z malorážky (ľah, stoj), v streľbe z veľkokalibrovej pištole a revolvera. Okrem súťaže mali žiaci možnosť vidieť ukážky streľby zo samonabíjacej guľovnice vz. 58, v podaní Jozefa Očkajáka, člena klubu vojakov v zálohe Hruštín. Praktickú ukážku streľby z poľovníckych a historických zbraní viedol mjr. JUDr. Jozef Slovík, zamestnanec ministerstva vnútra a tiež hospodár poľovníckeho spolku Bobrov. Akciu pripravil, viedol a o bezpečnosť sa staral vedúci streleckého krúžku na škole PaedDr. Marián Slaničan v spolupráci s Mgr. Františkom Marčokom a Mgr. Dušanom Baľákom. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme. Na prvom mieste skončil Patrik Kovalčík, na druhom Juraj Svetlák a na treťom Dominik Polťák.

       

       

       

       

     • EXKURZIA NIEDZICA A PARK MINIATÚR

     • CVČ zorganizovalo pre žiakov z II.A a I.B exkurziu, v rámci ktorej sme navštívili poľskú stranu Pienin. V centre našej pozornosti stál stredoveký hrad Niedzica, ktorý sa nachádza na pravom brehu nádrže Czorsztyńskie, na poľskom Spiši. Hrad sa volá aj Dunajec, pretože je postavený vysoko (až 75m) nad korytom rieky Dunajec. A preto viedli naše prvé kroky práve tam. Zámok je zachovaný v takmer v celom rozsahu. Sprístupnené sú komnaty horného a stredného hradu, ktoré ponúkajú malebný výhľad. 

      Našou druhou zastávkou bol Park miniatúr, v ktorom sme mohli obdivovať zmenšeniny nielen poľských hradov a zámkov, ale aj nášho Oravského hradu, či Spišskej Kapituly.

      Veľmi často a radi organizujeme takéto exkurzie, pretože chceme našim žiakom pripomenúť dôležitosť poznania histórie. Našou májovou cestou doNiedzice sme chceli poukázať na fakt, že s našimi severnými susedmi máme toho veľa spoločného, nielen minulosť.

       

       

     • Vyhodnotenie projektu „DISLIKE“ drogám

     • Počas vernisáže mali žiaci aj učitelia možnosť zahlasovať za výtvory, ktoré podľa nich najvernejšie zobrazovali život „s“ a „bez“ závislostí. Na základe toho sme vyhlásili prvé tri miesta:

      1. miesto – Bianka Ondrigová a Eva Slovíková

      2. miesto – Jakub Trabalík

      3. miesto – Alexandra Dudová a Peter Vonšák

      Špeciálnu cenu za najvyšší počet „lajkov“ získala fotografia Bianky Ondrigovej a Evy Slovíkovej.

      Zo všetkých diel (nielen víťazných) sme nakoniec vytvorili fotokoláž, ktorú sme umiestnili v budove našej školy.

      Všetkých účastníkov sme ocenili a poďakovali im za účasť na realizácii projektu „DISLIKE“ drogám. Je veľmi dôležité, aby sa s touto témou mladí ľudia stretávali, aby o nej nielen hovorili, ale si aj uvedomovali a vnímali všetky skryté nástrahy. Realizáciou projektu sme chceli prispieť k prevencii závislostí a rozvíjať voľnočasové aktivity mládeže v stredných školách a v školských zariadeniach. A to sa nám aj podarilo.

       

     • Projekt – „DISLIKE“ drogám - VERNISÁŽ

     • Po úspešnom realizovaní fotodňa si žiaci vybrali zo vzniknutého materiálu jedno dielo, ktoré malo podľa nich najväčšiu výpovednú hodnotu. Tieto fotografie sme potom vystavili v rámci vernisáže, počas ktorej si vybraní žiaci a učitelia prezreli jednotlivé výtvory a ohodnotili ich. Vďaka ich hlasovaniu sme vybrali tri, ktoré získali najviac hlasov.

      Pri organizovaní vernisáže žiaci aktívne spolupracovali. Ich aktivitu a kooperáciu v projekte sme ocenili nielen občerstvením, ale aj vecnými maličkosťami.