• iBobor

     • V dňoch 8. 11. 2022 a 10. 11. 2022 sa zapojilo 96 naších žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Randiak Matej, Vojtas Peter, Grobarčíková Sandra, Kondela Michal, Vlžák Roman, Volček Kristián, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

     • Strelecká súťaž

     • V stredu 30. 11. 2022 sa uskutočnilo prvé kolo streleckej súťaže, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnil Kutlák Martin, na druhom Majcher Matej a na treťom Romaňák Rastislov. V nasledujucich mesiacoch budú prebiehať ďalšie kolá, ktorých sa môžu zúčastniť zaujemcovia o streľbu.  

     • November 1989 – Slová majú silu

     • Autorská dokumentárna inscenácia November 1989 bola pre študentov i dospelých divákov veľmi zaujímavá a inšpiratívna najmä kvôli prepojeniu minulosti a súčasnosti. V inscenácii boli prezentované autentické príbehy zo života mladých ľudí počas totalitného režimu, ktoré boli doplnené autentickými materiálmi. Na záver bola realizovaná krátka diskusia s tvorcami a odborníkom na danú tému.

      Z histórie:

      „V roku 1989 sa po viac ako štyridsiatich rokoch podarilo zvrhnúť totalitný režim, ktorý si na Slovensku vyžiadal státisíce obetí. Jeho represie sa dotkli dvoch miliónov ľudí. Od ľudí vyžadoval uniformitu, poslušnosť, súhlas, priemernosť, opatrnosť, vernosť, vážnosť, lož. Desila ho kritika, výnimočnosť, samostatné myslenie, veľkorysosť, tolerantnosť, vzdelanie, mravnosť, zásadovosť, viera v Boha, znalosť cudzích jazykov, zmysel pre humor či dlhé vlasy. V ľuďoch zničil odvahu myslieť, chuť kritizovať a odhodlanie žiť v pravde.

      Kto nesúhlasil s politikou Komunistickej strany Československa alebo s tým, čo robili jej chránenci, musel svoj názor tajiť, klamať alebo sedieť vo väzení. Žiť v paralelnom vesmíre, v akejsi sivej zóne, kde sa tajne organizovali bytové semináre, divadlá a výstavy, vydávali a rozširovali samizdaty. Títo ľudia bytostne pociťovali potrebu slobody. Napriek sledovaniu, výsluchom, ponižujúcim domovým prehliadkam nachádzali zmysel v tom, prečo trpieť pre dôležité veci. Aké však boli tvoje šance po pätnástom roku života, keď nerozhodovali tvoje schopnosti a talent, ale správanie tvojich rodičov?“ 

     • EDUCOACH

     • Dňa 19. októbra 2022 sa 47 študentov z tried IV.A, IV.B a IV.C zúčastnilo prezentácie programu EDUCOACH. Prezentácia prebiehala na pôde našej školy pod vedením skúsených lektoriek, ktoré študentom predstavili tzv. kaučovaciu kultúru. Tá sa primárne zameriava na prácu a komunikáciu medzi učiteľom a žiakom. Cieľom projektu je rozvoj osobného i profesionálneho potenciálu oboch zúčastnených strán. Program v súčasnosti prebieha na školách alebo v online priestore po celom Slovensku.

      SOŠ technická sa tak stala jednou zo škôl, ktorá na tomto projekte participuje. Spomedzi študentov sa niektorí do projektu aktívne zapojili a pevne dúfame, že nadobudnuté skúsenosti a kompetencie budú prospešné pre ich profesionálny život.

     • „Keď si v živote zasadil čo len jeden strom, nežil si nadarmo.“

     • Minulý školský rok začalo CVČ pri SOŠts novou tradíciou - každá prvácka trieda zasadí v areáli svoj stromček, o ktorý sa bude starať a on bude rásť spolu s nimi.

       

      Tešíme sa, že opäť po roku sa náš „prvácky sad“ rozrástol o 6 nových prírastkov

     • Záložka spája slovenské školy

     • 11. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému –Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto... 60 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí.

      Po vyhodnotení projektu sme všetky záložky aj s propagačným materiálom našej školy odoslali partnerskej škole SOŠ dopravy a služieb – Nové Zámky. Veríme, že sa naše záložky stanú ich pomôckou v knihách ich žiakov.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu na podporu čítania a na novú, určite zaujímavú, tému.

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 27. 10. 2022 o 14,30 v jedálni SOŠ technickej v Námestove. Po skončení plenárneho rodičovského združenia sa budú konať triedne združenia.

       Účasť nutná!                                                                                       Vedenie SOŠt

     • Mladý stavbár 2022

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili v dňoch 10. - 12.10. 2022 súťaže Mladý stavbár, ktorá sa konala v Žiline. Zastúpenie sme mali v troch odboroch murár, inštalatér a tesár. Naši žiaci sa umiestnili nasledovne. V odbore tesár na 1. mieste, v  odbore murár na 2. mieste a v odbore inštalatér na 4. mieste.Týmto sa chceme poďakovať MOV za prácu, ktorú vykonali pri ich príprave na súťaž a zároveň gratulujeme žiakom k ich umiestneniu.

     • Naša podpora projektu OZ Oravský Ňufáčik

     • Chceme vám predstaviť tento náš dlhodobejší projekt. Nakoľko sa nám OSB dosky medzi kotercami v karanténnej stanici pomaly rozpadajú, vznikla taká predstava, postupne ich vymurovať. Prvé dva koterce sú hotové a dedulo Goldy si jeden už užíva. Sami by sme to nezvládli, preto sa chceme poďakovať vedeniu Strednej odbornej školy technickej v Námestove, že dovolili svojim študentom v rámci praxe u nás "makať" a tiež ich majstrovi pánovi Gregorcovi za ochotu, ústretovosť a spoluprácu.  Obrovské poďakovanie patrí aj pánovi Garbiarovi (Stavebniny Garbiar), za skvelé zľavy pri nákupe stavebného i obkladového materiálu. Vďaka tomu môžeme postupne vymurovať všetky steny. Veľmi si to vážime❤️ No v neposledom rade patrí veľká vďaka aj všetkým našim podporovateľom za 2%, trvalé príkazy i materiálnu pomoc. Bez vás by sme to nedali. Už len dúfať a veriť, že sa nám v budúcnosti podarí rozšíriť priestory a pomáhať ešte viac.

      https://www.facebook.com/SOStechnickaNO

      https://www.facebook.com/garbiar.sk

     • Bez experimentov sa učiť nedá.

     • Práve z tohto dôvodu študenti  SOŠ technickej v Námestove navštívili centrum pre popularizáciu fyziky na gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha v Martine, kde si mohli osobne a ako sa povie „na vlastnej koži“ vyskúšať  mnoho zaujímavých experimentov.

      Asi každý z nás z vlastnej skúsenosti vie,  že sme dávali na hodinách vždy väčší pozor, keď sa tam niečo „reálne“ aj dialo, keď sme mohli priamo pozorovať to, o čom sme sa práve učili. Dobrú príležitosť  nato majú práve predmety ako fyzika či chémia.

      Experiment by mal byť teda koreňom všetkých prírodovedných predmetov. A hoci je príprava pokusov na jednej strane finančne aj časovo náročná, na druhej strane keď je človek kreatívny, dokáže pomôcky na experiment vyrobiť v podstate z čohokoľvek, aj z obyčajných vecí, ktoré má bežne doma.

      A práve to bol cieľ našej exkurzie. Zažiť vedu. Zapojiť všetky zmysly, a hľadať fyzikálne zákony v každodenných veciach okolo nás. Lebo pri tomto spôsobe výučby dokážu fyziku pochopiť aj takí, ktorí na to jednoducho bunky nemajú. Stačí mať otvorené oči a byť zdravo zvedavý.

     • ...keď sa učíme od najlepších...

     • ...keďže sme už v 21. storočí, môžeme pokojne tvrdiť, že všetka múdrosť sveta sa už neskrýva v knihách,  ale v schopnosti vybrať si tie správne informácie, ktoré nás môžu veľmi rapídne posunúť dopredu.  Aj keď väčšina vysokých škôl je pri poskytovaní informácií na internete veľkorysá, predsa len kontakt „z prvej ruky“  je nenahraditeľný.

       

      Práve z toho dôvodu sa vybraní študenti našej školy spolu s výchovným poradcom vybrali dňa 5. októbra 2022 do Bratislavy, do Incheby, kde prebiehala výstava Gaudeamus zameraná na ponuky a prezentácie vysokých škôl zo Slovenska, ako aj z iných krajín.

       

      Učte sa od tých najlepších, tak znelo motto tejto exhibície, kde mali možnosť naši študenti sa takpovediac „dotknúť“ svojich vysnívaných vysokých škôl, na ktoré sa budú hlásiť. Toto stretnutie bolo pre nich veľkou inšpiráciou a jednotliví zástupcovia konkrétnych univerzít im mohli  ukázať, ako to u nich chodí v praxi.

       

      Ako sa mohli žiaci presvedčiť, mať „drajv“, nadšenie či geniálny nápad častokrát nestačí, treba sa učiť od skutočného majstra, a tak získať grify, rady, tipy od toho najlepšieho z najlepších.

       

      Sme presvedčení, že toto prvé „naživo“ stretnutie s celosvetovými univerzitami bolo pre nich poriadne „šťavnatý steak“, z ktorého budú čerpať energiu ešte dlhú dobu. A ktovie, možno to raz dotiahnu aj na Nobelovku. -:)

       

     • Exkurzia – „MOSTY ZBLÍZKA“

     • Naši žiaci III.C mali možnosť vstúpiť na stavenisko R3 Tvrdošín – Nižná. Na prácach obchvatu Tvrdošína pracuje spoločnosť Hochtief SK, ktorá nám túto exkurziu umožnila. Cieľom bolo bližšie oboznámiť žiakov s výstavbou tejto rýchlostnej cesty priamo na stavenisku. Exkurzia bola zameraná na mostné objekty – zakladanie.

     • Rozpis účelových cvičení

     •  

      Rozpis účelových cvičení  I. a II. ročníka  a kurzu pre  III. ročník so zameraním na „Ochranu života a zdravia “šk. rok 2022/2023

      Pre  školský rok 2022/ 2023 sú plánované cvičenia a kurzy na „Ochranu života  a zdravia“ na nasledovné termíny :

      Vedúci : Mgr. Marčok František      Pedagóg.  dozor :  viď rozpis

                                                                                            

      I .týždeň -  ÚC č.1  / 2 triedy/      20 .9 .2022         I. A       I. C           38 žiakov                                                                        

                                                                                                                                            

      Juráňová dolina

                                                                                                                                                                          

      ÚC č.2 / 2 triedy/                         22.9 .2022          II.C        II.E           45 žiakov

       

      Jánošíkove diery                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

      II. týždeň      ÚC č.1  / 4 triedy/      27.9.2022       I.B           I.D          85  žiakov     

      Juráňová dolina                                                      I.F           I.E         

       

       ÚC č.2 / 4.triedy/     29.9.2022                              II.F,      II.B           72 žiakov           

      Jánošíkove diery                                                    II.A ,       II.D

                                                                                                                                                                                                                                       

       

      KOŽaZ                      3.,4.,5.10.2022   III.A,B,D,F              88 žiakov

      Roháče                                              3.10.2022  zamestnanie na SOŠ/telocvičňa ,areál SOŠ/

                                                                4.10.2022  zamestnanie v teréne Roháče

                                                                5.10.2022  overenie teoret. vedomostí v praxi

                                                                                     

       KOŽaZ                       10.,11.,12.10.2022  III.C,E              39 žiakov

       Roháče

                                                                10.10.2022    zamestnanie na SOŠ/telocvičňa, reál SOŠ/

                                                                11.10.2022   zamestnanie v teréne Roháče

                                                                12.10.2022 overenie teoret. vedomostí v teréne Poľany

       

                                                            

                                                                                                            Predkladá :                        

      V Námestove  12.9.2022                                                         Mgr. Marčok František             

                                                                                                             vedúci akcií                           

       

                      Odporučil :                                                                    Schválil :

            PaedDr. Verníčková  Eva                                                     Ing. Kružel Jozef

                      ZR  TV                                                                              riaditeľ  SOŠ

     • Jeho učebnice fyziky používame aj u nás na škole

     • Na jubilejných 50. Vanovičových dňoch pre fyzikárov sa zúčastnila aj naša škola prostredníctvom nášho učiteľa fyziky Mgr. Jozefa Fernezu.

      Vanovičove dni - je názov odborno-metodického semináru pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl. Počas tohto trojdňového seminára pre učiteľov fyziky odznelo niekoľko prednášok, odprezentovalo sa 6 workshopov.

      300425999_10209674155527392_3035637808845351931_n.jpg

      workshopy

      Len v krátkosti - poohliadli sme sa do histórie, vyrábali sme zosilňovače, píšťalky z novodurových trubiek, trénovali, ako rozvíjať kritické myslenie na fyzike, didaktickú hru, modelovali Slnečnú sústavu, experimentovali, a vrcholom programu bolo vystúpenie spájajúce fyziku, hudbu, folklór i poéziu. Atmosféra bola neskutočná – ani neviem, ako vyjadriť všetko niekoľkými slovami , pracovná s vysokým nasadením, skracovali sa prestávky, aby sa stíhalo, motivujúca, inšpirujúca, tvorivá, priateľská, plná človečiny, vysoko pozitívna…“

       

       

      selfie s najlepším európskym učiteľom fyziky

      301524018_1378846982639360_634668817742034049_n.jpg Všetko sa to odohrávalo v priestoroch gymnázia Viliama Paulinyho, kde pôsobí aj RNDr. Jozef Beňuška, PhD, ocenený ako najlepší európsky učiteľ fyziky, ktorý je autorom sady učebníc fyziky, ktoré používame aj my na škole.  Na spomínanom gymnáziu sa nachádza aj centrum pre popularizáciu fyziky, ktorú určite so žiakmi v budúcnosti navštívime.

       

       

       

       

      prednášky

      301352197_496981425763671_4509662982002346893_n.jpg 301413268_433925755372128_4804691822029490063_n.jpg

       

       

     • Exkurzia do útrob priehradného múru.

     • Dňa 28. 06. 2022 sme sa zúčastnili veľmi zaujímavej exkurzie do útrob priehradného múru Oravskej priehrady. Dozvedeli sme sa niečo o histórii a vzniku vodného diela, ako aj o jeho energetickom úžitku a technických záležitostiach. V samotnom priehradnom múre sme mohli obdivovať 2 kaplánové turbíny s prietokom 50 m3/s. Tiež sme sa dostali aj do najhlbšieho miesta, kde sa nachádzala 3 m studňa. Voda presakuje zo škár 26 blokov. Od studne sme prešli chodbou priamo pod hladinu nádrže. Najväčšia hĺbka dosahuje pri priehradnom múre okolo 29 m..

      Chceli by sme veľmi pekne poďakovať p. Ing. Okalovi, ktorý nás previedol priehradným múrom a poskytol pútavý a odborný výklad  o najväčšom vodnom diele na Slovensku.

     • Poďakovanie

     • Aj touto cestou sa chceme poďakovať firme STAVOTECH SK, s.r.o. za sponzorský dar: 10 ks ochranných pracovných prilieb.

      ĎAKUJEME

     • Župná Kalokagátia- regionálne kolo

     • Dňa  23. júna  2022  sa  družstvo našej  školy  v zložení:  Ján  Vargončík,  Jakub Ožvalda, Peter Mazurák, Matej Kojs, Adam  Belicaj, sa  zúčastnili regionálneho  kola Župnej  Kalokagátie v Žiline. V tvrdej  konkurencii dvadsiatich  škôl z regiónov Liptova, Turca a Oravy si  naši  chlapci  počínali veľmi  dobre, keď  konkurencii nedali šancu a na  krajské  kolo postúpili   z  I. miesta.

      K víťazstvu  nášho družstva  blahoželáme.

     • Súťaž zručnosti

     • V školskom roku 2021/22 ako každoročne sa uskutočnili školské kolá  súťaže zručnosti v 2 študijných  a 7 učebných odboroch.  Prví traja žiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré zakúpilo CVČ pri SOŠ technickej.

     • Prefainvest, a.s. Sučany

     • Dňa 21.6.2022 sme s triedami I.C, II. C a III.C navštívili Prefainvest, a.s. v Sučanoch. Spoločnosť sa zaoberá ťažbou kameniva, výrobou a predajom transportbetónu, prefabrikovanými stavebnými konštrukciami na zákazku, rúrovým a šachtovým programom, betónovými dlažbami a tvárnicami. V jej priestoroch sme mali možnosť oboznámiť sa s  priebehom ich výroby od návrhu, vystužovania, debnenia až po expedíciu. Osobne nás predviedli výrobou zámkovej dlažby, kanalizačným programom ako aj výrobou tyčových a plošných prvkov.

      Touto cestou sa chceme spoločnosti Prefainvest, a.s. veľmi pekne poďakovať za cenné informácie, ktoré naši žiaci určite využijú v ďalšom štúdiu.