• Súťaživosť a odhodlanosť našich žiakov

     • Dňa22. októbra 2019sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v Piškvorkách. Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov, a to z I.C, III.C a I.H tried. 10 minútové duely preverili nielen logické myslenie žiakov, ale aj ich schopnosť zachovať si chladnú hlavu, či rozmýšľať niekoľko ťahov dopredu.

      Súťažiaci si zmerali sily v niekoľkých kolách, pričom postupujúci bol vždy ten z dvojice, kto nahral v dueli viac bodov. V poslednom, treťom kolesa proti sebe postavili 3 dvojice, z ktorých nakoniec

      1. miesto získala Petra Lachová,

      2. miesto Martin Bachňák

      3. miesto MilošVečerek.

      Napriek zdravej súťaživosti a odhodlaniu podať čonajlepší výkon, duely prebehli v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom ešte raz srdečne blahoželáme. 

     • Záložka spája slovenské školy

     • 8. ročník tohto celoslovenského projektu niesol svoju tému – Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. Takmer 80 žiakov z vybraných tried venovalo svoj čas a úsilie na výrobu záložiek, z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké vybrať tie najlepšie. Zamerali sme sa na kreativitu, náročnosť a rôznorodosť použitých techník výroby. Zapojení žiaci vytvorili záložky rozmanitých tvarov, rôznych veľkostí. Z veľkého množstva sme vybrali a odmenili práve tie, ktoré vytvorili: Anton Kutlák, Peter Bomba a Lívia Mikosová.

      Po vyhodnotení projektu sme všetky záložky aj s propagačným materiálom našej školy odoslali partnerskej škole. Sme radi, že sme mohli cez tento projekt nadviazať kontakt s Obchodnou akadémiou Humenné. Veríme, že sa naše záložky stanú pomôckou v knihách ich žiakov.

      Už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu na podporu čítania a na novú, určite zaujímavú, tému.

       

     • • Divadelné predstavenie Smrť sa volá Engelchen

     •  Žiaci tretích ročníkov v sprievode pani učiteliek SJL zavítali 24.10.2019 do Mestského divadla v Žiline, kde cieľom nášho záujmu bola divadelná adaptácia románovej predlohy Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen. Román sa považuje za jednu z najsilnejších a najvydarenejších próz o druhej svetovej vojne v slovenskej literatúre. 

       Počas druhej svetovej vojny vypálilo komando SS moravskú obec Ploština. Ladislav Mňačko bol ako mladý partizán svedkom týchto udalostí. V jeho najznámejšom protivojnovom románe Smrť a volá Engelchen autor znovu rozpráva svoj príbeh prostredníctvom mladého partizána Voloďu. Spočiatku dobrodružný partizánsky život je osudovo pretkaný láskou k záhadnej Marte. Táto žena prinesie do drsného partizánskeho prostredia spaľujúcu túžbu aj smrteľné nebezpečenstvo. Začína boj o holý život a záchranu ľudskosti. Po vojne treba chytiť vinníkov, lenže vojna nemá víťazov a porazených. Čo nakoniec spasí zranené duše?

     • • THE ONLINES - anglické divadelné predstavenie

     •   Výsadou štvrtákov študijných odborov je každoročná návšteva anglického divadelného predstavenia v Dome kultúry v Námestove, ktoré Divadelné centrum z Martina koncipuje ako učebnú pomôcku pre žiakov i pedagógov. Inak tomu nebolo ani v októbri 2019. Divadelné centrum z Martina nám zahralo činohernú inscenáciu v anglickom jazyku s aktuálnym názvom The Onlines.

          Príbeh sa týkal všetkých nás, lebo je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom priestore nie je také jednoduché a vhodné. Predstavenie maximálne využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci stretávajú v reálnom živote. Mali sme príjemný divadelný zážitok, a zároveň sme si precvičili počúvanie s porozumením v autentických dialógoch hercov. Hra mala edukatívny charakter a hlavnou myšlienkou bolo zamyslenie sa nad svetom virtuálnej reality, kde je všetko prikrášlené a častokrát aj vymyslené. Ľudia by sa mali viac sústrediť na vzťahy v “offline” priestore.

     • ERASMUSDAYS – MOBILITA SPRÁVNYM SMEROM

     • Stredná odborná škola technická v Námestove organizovala v rámci Erasmusdays a v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu s názvom: Darovanie krvi – mobilita správnym smerom, ktorá sa uskutočnila 10.10.2019 v priestoroch budovy školy.

      Akcia bols určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chceli spolu s nami pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť a podporiť Erasmusdays 2019.

      Pri tejto príležitosti sa môžeme zamyslieť nad tým, podľa čoho spoznáme dobrého žiaka/študenta, podľa dobrých známok? Ľudí, ktorí potrebujú krv, naše známky vôbec netrápia. Ich zdravie, či život závisí aj od našej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom študent každej krvnej skupiny. Výzvu stať sa hrdinom sa rozhodlo prijať 43 darcov. Ďakujeme

     • „IMPULZY - Námestovské autorské čítania“

     • Dom kultúry v Námestove organizoval dňa 07. októbra 2019 už VIII. ročník „Námestovských autorských čítaní“ s medzinárodnou účasťou, čím nadviazal na úspešné predchádzajúce ročníky, na ktorých spisovatelia propagovali slovenskú a českú literatúru medzi stredoškolskými študentami. Tento V priestoroch mestskej knižnice čítali zo svojej tvorby básnici Oľga Gluštíková, Olina Stehlíková a Pavel Zajíc.

      Žiaci IV.C, ktorí sa podujatia zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky a dozvedeli sa niečo zo života súčasných spisovateľov. Cieľom autorského čítania bolo popularizovať čítanie súčasnej poézie a inšpirovať  k písaniu vlastnej tvorby.

     • Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici

     • Dňa 3. októbra 2019 sme spolu so žiakmi prvých ročníkov navštívili Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Vybrali sme sa tak po stopách minulosti, ktorá pre nás, ale i celý svet znamenala veľké zmeny.

      Touto návštevou sme si pripomenuli už 75. výročie Slovenského národného povstania. Naši žiaci boli rozdelení na 2 skupiny. Lektori múzea nás oboznámili s udalosťami, priebehom a výsledkami I. a II. svetovej vojny. Hneď v úvode prehliadky nám bol premietnutý krátky dokument, ktorý opisoval ťažký život ľudí počas tohto obdobia. Ústrednou témou expozície bol protifašistický odboj a udalosti Slovenského národného povstania. Mali sme možnosť vidieť uniformy vojakov, fotografie, mapy, bojovú techniku, propagačné letáky, či väzenské oblečenie. Odborný výklad sprievodcov zaujal žiakov i vyučujúcich, pretože bol podaný veľmi vhodnou a zaujímavou formou.

      Po skončení prehliadky si žiaci pozreli rozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom povstaní. Pri vstupe do areálu sa nachádza najzaujímavejší autentický exponát, lietadlo Li 2., z ktorého sme boli všetci nadšení.

      V dnešnej dobe akoby sa mladí ľudia pomaly dištancovali od histórie. Aj vďaka takejto exkurzii sa stretnú s konkrétnymi pozostatkami vojny a už to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

       

     • EUROPEAN DAY OF LANGUAGES

     • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov koná každoročne 26. septembra od roku 2001 s cieľom poukázať na dôležitosť viacjazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia, bohatú jazykovú a kultúrnu rôznorodosť Európy a podporiť celoživotné jazykové vzdelávanie.

      Aj žiaci našej školy sa pod vedením p. uč. Kotúľovej do tohto dňa zapojili rôznymi aktivitami, v rámci ktorých dostali príležitosť oboznámiť sa aj s inými jazykmi okrem anglického. „As many languages you know as many times you are a human being.“(T.G.Masaryk). Znalosť cudzieho jazyka nám otvára dvere nielen do sveta pracovných príležitostí, získavaniu nových životných skúseností, ale aj k porozumeniu iných kultúr, tradícií, histórie a politiky. Jazyk a porozumenie sú neoddeliteľné.

      „Die  Grenzen meiner  Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ (Wittgenstein).

     • Erasmus + „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“

     • Stredná odborná škola technická v Námestove sa v spolupráci s organizáciami a podnikmi z rôznych európskych krajín snaží zabezpečiť vysokú kvalitnú odbornú prípravu svojich žiakov.  

      V rámci projektu „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“ spolupracujeme s českou firmou VOP CZ sp. Šenov u Nového Jičína.  Je to podnik, ktorý sa profiluje v oblasti vojenskej techniky, strojárskej výroby a vývoja. 20 žiakov III. a IV. ročníka študijného odboru Mechanik nastavovač sa zúčastní odbornej pracovnej stáže v dvoch turnusoch, a to: 07. 10. 2019 – 18. 10. 2019 a 09. 03. 2020 – 20. 03. 2020

       

      Hlavné kľúčové aktivity projektu:

      1. Mobilita do zahraničia v rámci EU;
      2. Modernizácia odbornej prípravy a podpora inovácií, technických schopností;
      3. Podpora partnerstiev a spolupráce so vzdelávacími zariadeniami, podnikmi a inými organizáciami.

       

      Samotnej stáži predchádza ešte dôkladná príprava na mobilitu, ktorá pozostáva z odbornej časti (Ing. Ľubomír Dendis), základných technických informácií (PaedDr. Eva Verníčková) a kultúrnej prípravy (Mgr. Júlia Časová)

       

      Realizácia projektu prepája a otvára našu školu európskemu vzdelaniu, rozširuje pracovné skúsenosti a znalosti našich žiakov. Takisto prispieva k posilneniu sociálnej integrácie, k porozumeniami medzi rôznymi kultúrami, k rozvoju sociálneho potenciálu žiakov a k ich aktívnemu zapojeniu sa do života.

     • História bližšie k nám – Návšteva Oravského hradu

     • Spolu so štvrtákmi našej školy sa každoročne vydávame po stopách histórie Oravy.  Tak tomu bolo aj 24. septembra 2019. Navštívili sme jej dominantu, Oravský hrad, jeden z najnavštevovanejších hradov. Je to miesto, kde sme sa preniesli v čase o niekoľko storočí späť. Umožnilo nám pozastaviť sa, zamyslieť sa a v neposlednom rade oddýchnuť si. Aj to sú dôvody, prečo sa tu tak radi vraciame.

      Sprievodkyňa Katka nám priblížila, ako prebiehal život na hrade v minulosti. Previedla nás hradom a ukázala  miestnosť, kde sa uzatvárali rôzne dohody. Pozornosť pútali spoločenské miestnosti zdobené portrétmi vlastníkov hradu Thurzovcov, spálne šľachty i slúžok, zbrane a v neposlednom rade aj hradná studňa, ktorej voda, ako sa neskôr zistilo, bola kontaminovaná. Ľudia žijúci na hrade boli preto istý čas nútení piť pivo či víno.

      Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Po prekonaní viac ako 600 schodov sa nám z hradu naskytol krásny pohľad na okolité kopce. Okrem týchto úchvatných výhľadov ponúka  hrad omnoho viac. Presvedčili sme sa o tom aj my.

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU NA ŠKOLÁCH

     • Všetky školy na Slovensku majú aj tento rok opäť možnosť sa aktívne zapojiť do Európskeho týždňa športu jednoduchou formou zorganizovania športového podujatia pre svojich žiakov a učiteľov v termíne od 23. do 30. septembra 2019. Preto aj naša škola sa zapája 27.9.2019 formou turistického výstupu na Vahanov.

      Všetky registrované podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive budú zároveň súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu 2019. Takto aj naša škola sa zapojí do boja proti civilizačným ochoreniam, obezite srdcovocievnym chorobam... Športom za zdravím.

      Ďalšie informácie na stránke: https://www.tyzdensportu.sk/

     • erasmusdays

     • Stredná odborná škola technická organizuje v rámci Erasmusdays a v spolupráci s Národnou transfúznou službou Martin akciu a názvom: Darovanie krvi – mobilita tým správnym smerom, ktorá sa uskutoční 10.10.2019 v priestoroch budovy školy.

      Akcia je určená nielen pre žiakov a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí v meste, ktorí chcú spolu s nami pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť a podporiť Erasmusdays 2019.

     • Autodesk Certificate of Completion

     • Autodesk Academia Program je forma spolupráce softwarovej firmy Autodesk so strednými a vysokými školami. Stredná odborná škola technická v Námestove je členom programu od roku 2009.

      Aj tento rok získali naši žiaci certifikát s medzinárodnou platnosťou Autodesk Certificate of Completion. Žiaci počas štúdia získavajú teoretické vedomosti i praktické zručnosti spracovávaním konkrétnych zadaní, ročníkových prác/projektov, ktoré sú podkladom pre získanie certifikátu.

     • Turnaj vo florbale

     • Dňa 24.6.2019 sa na našej škole uskutočnil turnaj tried vo florbale, kde zvíťazila trieda 1.A, na druhom mieste 1.H, a tretia skončila 1.E trieda. Blahoželáme. Nové florbalové vybavenie, s ktorým sa súťažilo, a s ktorým trénujeme sa zakúpilo z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja – Vráťme šport do škôl 2019. Vedúci turnaja- Mgr. Mikuška Ľuboš

     • Triedna grilovačka

     • Prichádza letný čas a s ním i čas grilovačiek. Dňa 26.06.2019 spojila I.C grilovačku s kolkárňou v Trstenej. Pri hre sme zistili, že je dôležité, aby sa guľa na dráhe kotúľala už z rozbehového priestoru. Počet hodov je obmedzený na 120. Hrá sa na 4 dráhach a vyhráva ten, kto zhodí najvyšší počet kolkov s najmenším počtom záhodov. Okrem kolkov sme si zahrali malý futbal, bedminton a pochutili na grilovačke.

     • Súťaž Rodinný dom VELUX – Bratislava

     • Počas horúceho dňa, 19. júna 2019, sa odborníci z praxe, architekti a zástupcovia spoločnosti  Velux a ŠIOV stretli so študentami v Twin City Tower v Bratislave, aby slávnostne vyhlásili výsledky 11. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX.

      Žiaci našej školy: Jakub Holubjak, Blažej Luscoň, Michal Odumorek a Anton Kutlák sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov celoslovenskej súťaže. V ťažkej konkurencii sa im síce nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu využili rady do praxe a odbornú kritiku poroty. Okrem toho získal každý zúčastnený poukážku v hodnote 40€, nové skúsenosti, spoznali nových ľudí a zažili neopakovateľný zážitok.

     • „Classbuilding“

     • Po náročnom školskom roku sme sa rozhodli trochu „vypnúť“ a utužiť vzťahy v triednych kolektívoch. V horúci utorok, 25. 06. 2019 sme zorganizovali špeciálny „teembuilding“, ktorý mal naše triedy I.C a III.C otestovať ako kolektív.

      Aktivity boli zamerané na socializáciu kolektívu a kvalitný zážitok, pretože jadrom silnej triedy je silný kolektívny duch. Úlohy boli zostavené tak, aby rozvíjali kooperačné zručnosti, zlepšili spoločenské vzťahy, podporili kreativitu, a tým z našich tried vytvorili funkčný a efektívne fungujúci tím.

      Triedne kolektívy bojovali spolu, vytvorili si vlastnú vlajku, pod ktorou sa popasovali s úlohami. Po ich splnení získavali indície, z ktorých mali nakoniec uhádnuť heslo, ktoré bolo „priepustkou“ do záverečného „boja“ o vecnú cenu.

      Nakoniec nešlo ani tak o ceny a výhru, ako o zážitkové stretnutie žiakov, ktorí mali príležitosť zabaviť sa a spolu komunikovať v prostredí mimo školských lavíc.

     • PO STOPÁCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

     • V stredu 21. 06. 2019 sme sa vydali na cestu po stopách obrovského utrpenia, ktoré spôsobila vojna. Často sa prechádzame lesom alebo dolinami nevediac, že sme práve minuli zákopy či betónový bunker.

      Výprava mala tri zastávky. Začínali sme v Bobrove, pokračovali v Oravskej Polhore a ukončili sme ju v Sihelnom. Exkurziu viedol PaedDr. Marián Slaničan, ktorý zasvätil žiakov I.A a I.C triedy do udalostí roku 1945. Z veľkého množstva informácií vybral tie, ktoré sa bezprostredne spájajú s územím Oravy.

      Na chvíľu sme sa tak presunuli do čias minulých a pripomenuli sme si trpkú etapu našich dejín. V Oravskej Polhore sa nachádza niekoľko betónových bunkrov, ktoré vytvárajú jednu líniu. Pán Slaničan vysvetlil žiakom ich význam a použitie. V Sihelnom sme okrem bunkrov narazili aj na zákopy. Veľa ľudí prejde popri nich bez toho, aby vedeli, že je to trpká pripomienka 2. sv. vojny.

      Na tieto nenápadné pozostatky vojny sme chceli upozorniť počas nezvyčajnej exkurzie. Súčasná mládež akoby sa pomaly dištancovala od histórie, ktorá ovplyvnila súčasnú podobu našej Oravy. Je dobré, keď sa mládež stretne s konkrétnymi pozostatkami vojny, pretože to pre nich nebude len učebná látka z dejepisu, ale niečo skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť.

     • Mládež v pohybe - Vymeň obrazovku za „škôlku“

     • Mládež v pohybe - spolu dokážeme viac 2019 je grant Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa medzi našimi žiakmi stretáva s čoraz väčšou priazňou. Dôkazom toho je ďalší úspešný projekt z dielne ŽŠR s názvom Vymeň obrazovku za „škôlku“. Hlavným cieľom projektu je ukázať mladým ľuďom, žiakom SOŠt, spôsoby efektívneho trávenia voľného času, ktoré nesúvisia so súčasnými trendmi v podobe obrazoviek mobilov, tabletov a iných obrazoviek.

      Naopak, chceme, aby sa žiaci naučili tráviť svoj voľný čas efektívnejšie, v spoločnosti rovesníkov i tých v našom okolí, ktorí sa cítia osamelí.

      Projekt pozostával z troch fáz, v rámci ktorých sme zrealizovali tvorivú dielňu a pripravili si tak literárne pásmo pre seniorov spojené s hrou. V druhej fáze sme navštívili denný stacionár, škôlku pre seniorov, kde sme im spríjemnili čas pripraveným programom s hudobným doprovodom a spoločenskými hrami. Obyvateľov zariadenia sme ponúkli ovocím.

      V priebehu milej návštevy sme sa obohatili o cenné rady z ovocinárstva, a následne sme v areáli školy vysadili ovocné dreviny, o ktoré sa žiaci budú starať. Tento sad sa tak stal symbolom novonadviazaného priateľstva juniorov so seniormi.