• Športový deň

     • Koncom júna sme zorganizovali deň plný zábavy, športu, hier a súťaženia. Pozostával z množstva aktivít, ktoré by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií, a to pohybové a oddychové.

      V pohybových aktivitách  sa žiaci snažili trafiť šípky do terča, navigovať spolužiaka cez prekážkovú dráhu, zvládnuť hru Twister, či dostať čo najviac osôb do vymedzeného priestoru.

      K oddychovým aktivitám sme zaradili fúkanie balónov na čas, hru Aktivity, súťaž s autíčkami na ovládanie a streľbu zo vzduchovky.

      Žiaci vytvorili družstvá, v ktorých potom súťažili. Rôzne typy aktivít mali podporiť súťaživosť, spoluprácu v skupine a vzájomnú dôveru.

      Na záver bolo vyhlásené poradie jednotlivých družstiev. Víťazi boli odmenení sladkými odmenami.

     • Wieliczka

     •  

      Myslíte, že na konci školského roka sa toho už veľa nedeje? Opak je pravdou. CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizoval 27. 06. 2018 koncoročný výlet do soľnej bane Wieliczka, ktorá sa nachádza na juhu Poľska, len pár kilometrov od mesta Krakov. Baňa patrí medzi najstaršie na svete. Je hlboká 327 m, dlhá približne 300 km a má deväť podlaží.

      Tak ako je toto miesto jedinečné, tak jedinečných máme i my na našej škole žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky, úspešne reprezentovali školu a aktívne sa zapájali do rôznych aktivít. Za námahu a úsilie, ktoré vynaložili v tomto školskom roku im bol odmenou práve výlet do soľnej bane.

      Žiaci SOŠt na vlastné oči uvideli slané podzemné jazierka, ťažobné komory, banské stroje, stáročné drevené konštrukcie, či nádhernú kaplnku sv. Kingy, ktorá sa nachádza 101 m pod zemou.

      Cesta bola dlhá, ale naši žiaci si ju spríjemnili hudbou a spevom.

     • „OLYMPIJSKÝ DEŇ“ - PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

     • Dňa 27.6.2018 sa na našej škole uskutočnila športová akcia -olympijský deň. „Olympijský deň“ je príležitosť na to, aby motivoval všetkých ľudí k tomu, že budú vykonávať čo i len tie najjednoduchšie aktivity, aby boli viac fyzicky aktívni. Z aktuálnych možností realizácie populárnych športovnašej školy, o ktorých je záujem medzi našimi žiakmi, sme vybrali plážový volejbal. Napriek tomu, že počasie nebolo ideálne sa akcia nadmieru vydarila a s chuťou sme si zacvičili pod vlajkou piatich kruhov. Veď si pozrite fotky.

     • Súťaž Rodinný dom VELUX – Bratislava

     • Počas horúceho dňa, 20. júna 2018, sa odborníci z praxe, architekti a zástupcovia spoločnosti  Velux a ŠIOV stretli so študentami v Bratislave, aby slávnostne vyhlásili výsledky 10. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX.

                  Žiakom našej školy: Erikovi Djobekovi, Blažejovi Luscoňovi a Dávidovi Gurkovi sa v ťažkej konkurencii síce nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj napriek tomu využili rady do praxe a odbornú kritiku poroty. Okrem toho získal každý zúčastnený poukážku v hodnote 40€, nové skúsenosti, spoznal nových ľudí a zažil neopakovateľný zážitok.

      My sa už teraz nevieme dočkať 11. ročníka súťaže. A dúfame, že takisto aj Vy!

     • SÚŤAŽ V STAVBE RODINNÉHO DOMU Z VLNITEJ LEPENKY

     •  

      Od decembra prebiehala na našej škole ,,Súťaž stavby z vlnitej lepenky“ s témou: Rodinný dom. 5. ročník súťaže dopadol na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu modelov dohliadalo odborné oko koordinátorov jednotlivých skupín.

      Do súťaže sa zapojilo 8 družstiev (1 družstvo – 3 žiaci). Svojej úlohy sa zhostili naozaj excelentne a vďaka ich zodpovednému prístupu môžeme teraz obdivovať výsledky ich práce. 

       

      Odborná porota pridelila body v jednotlivých kategóriách a určila nasledovné poradie:

      • 1. miesto získal model č. 4, ktorý zhotovili Matúš Stašák, Martin Mokoš
      • 2. miesto získal model č. 1, ktorý zhotovili Šimon Topor, Peter Vonšák
      • 3. miesto získal model č. 2, ktorý zhotovili Daniel Večerek, Lukáš Madleňák

      Na záver sa 19. 06. 2018 konalo slávnostné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním cien.

       

      Všetkým žiakom sa chceme poďakovať za účasť a zodpovedný prístup. Už teraz sa tešíme na budúci ročník súťaže.