• Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Sila umeleckého slova je na Strednej odbornej škole technickej v Námestove stále živá. Dokazuje to aj záujem žiaka Martina Lukáša zúčastniť sa súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Táto celoštátna postupová súťaž patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Jej cieľom je spoznávať literárne hodnoty a zoznamovať s nimi verejnosť. Rozširovať a prehlbovať v súťažiacich literárne poznanie, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

      Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Vyvrcholením tejto súťaže bude celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne.

      Vo štvrtok, 21. 03. 2019, zorganizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne regionálne kolo IV. a V. kategórie v prednese poézie a prózy. Nášmu zástupcovi Martinovi Lukášovi, ktorý postúpil zo školského kola, sa darilo a v kategórii IV – umelecký prednes poézie mládeže – obsadil chvályhodné 2. miesto. Postup do celoštátneho kola mu ušiel len „o chlp“, ale v naozaj silnej konkurencii to bol excelentný výkon.

     • Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja.

     • Šachový krúžok sa teší svojej obľube už niekoľko rokov. Jeho členovia sa pravidelne stretávajú, aby si navzájom zmerali svoje sily. Všetko sa to deje pod vedením Ing. Patrika Staníka. Tí najlepší sa už tradične zúčastňujú rôznych súťaží, v ktorých sa nenechajú zahanbiť. Víťazi školského kola Lukáš Stas a Miloš Večerek sa 26. 02. 2019 zúčastnili Súťaže o pohár riaditeľa ŽSR v Žiline. 

      Aj keď listina účastníkov bola naozaj veľmi dlhá, naši žiaci dokázali na seba upozorniť. Dokonca sa dostali aj na stupne víťazov, Miloš Večerek sa v kategórii Orava umiestnil na 3. mieste.

      Turnaj v Žiline má dlhú tradíciu a bude pokračovať aj na budúci rok. V rámci šachového krúžku nenechávajú nič na náhodu a tvrdo trénujú.

       

     • WORKSHOP V KOMPETENČNOM CENTRE VELUX V BRNE

     • Pre 14-člennú skupinu žiakov našej školy nebol pondelok 25.2.2019 obyčajný. Plní očakávania zamierili do Brna, do Kompetenčného centra spoločnosti Velux, kde ich očakávali architekti a odborníci v oblasti strešných okien. V úvode sa zúčastnili prednášky ohľadom osvetlenia a prevetrania budov. Ďalšiu časť strávili v dielni školiaceho strediska, kde si reálne mohli pozrieť montáž strešného okna, oboznámili sa s rôznymi produktmi strešných okien a svetlíkov. Žiakov veľmi zaujala ukážka s pripojením na virtuálnu realitu a SMART technológie pre ovládanie okien, ktorú si mohli aj sami vyskúšať. Školitelia im ukázali prácu v programe Daylightvizualizer a na záver získané vedomosti využili v zadanej úlohe, kde mali navrhnúť veľkosť a umiestenie strešných okien a v programe Daylightvizualizer si skontrolovať správnosť návrhu osvetlenia.

       

      Tento workshop nadväzuje na súťaž: Rodinný dom VELUX, ktorú organizuje spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s. r. o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na staviteľstvo.Úlohou prihlásených študentov je vytvoriť štúdiu rodinného domu, ktorý je dostatočne presvetlený a prichádza doň dostatok čerstvého vzduchu. To majú v prípade súťažných prác zabezpečiť výrobky VELUX.

     • VČELÁR MILAN TOMAŠTÍK

     • Dňa 19.2.2019 bola  na našej škole  beseda  s pánom  Milanom  Tomaštíkom, ktorý  sa s nami podelil so svojou  záľubou – včelárení. Priniesol nám aj náradie, ktoré pri  svojej práci používa. Zaujímavo rozprával o chove včiel, aký má význam pre človeka, a čo musí každý včelár poznať, aby vedel predchádzať prípadným škodlivým vplyvom.