• Fyzikálna olympiáda

     • Tento školský rok sa konal už 60. ročník fyzikálnej olympiády, ktorá sa organizuje v 4. kolách – domácom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Na našej škole sa uskutočnilo domáce kolo 4. apríla 2019. Všetci nadšenci fyziky si navzájom zmerali sily, a tak vybrali spomedzi seba toho najlepšieho. V našom prípade tú najlepšiu, pretože s náročnými úlohami si najlepšie poradila Lívia Mikosová, ktorá získala 76,31% a patrí jej 1. miesto.Na druhom mieste sa s 73,68% umiestnil Viliam Močárnik a tretie miesto obsadil s 71,05% Dávid Večerek .

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme!Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • VEĽTRH CONECO 2019

     • Ako už je na našej škole tradíciou, navštívili sme dňa 28.3. 2019 hlavné mesto, aby sme sa zúčastnili veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2019.

      Na veľtrhu sa naši žiaci dozvedeli nielen o nových trendoch v oblasti stavebníctva a architektúry, ale aj o tradičných materiáloch, ktoré sú u nás stále obľúbené.

      Žiaci obohatili svoje poznatky o stavebných materiáloch, konštrukciách, venovali sa problematike drevostavieb a energetickej samostatnosti stavieb, prediskutovali možnosti stavby od návrhu až po realizáciu. Všetky tieto poznatky, ako aj získané prospekty využijú vo vlastných návrhoch počas ďalšieho štúdia.

      Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • Bodka za „stavebným MARATÓNOM“

     • Tento rok sme zorganizovali nultý ročník súťaže „stavebný MARATÓN“, ktorý sa ukončil kategóriou Alfa +, v ktorej sa žiaci popasovali s množstvom úloh. Mali založiť firmu, vypracovať objednávku, faktúru, viesť peňažný denník. Zo zúčastnených sa na popredných miestach umiestnili žiaci Jakub Papák, Matúš Stašák a Matúš Sivčák. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom v danej kategórii blahoželáme.

      Poslednou kategóriou sa uzatvorila súťaž „stavebný MARATÓN“, ktorá bola zameraná na zručnosť a kompetencie žiakov v ovládaní piatich programov vyučovaných na našej škole v stavebných odboroch: AutoCAD 2D, AutoCAD 3D, REVIT, Cenkros 4, Alfa +.  Zúčastnili sa ho žiaci prvých až štvrtých ročníkov našej školy. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník.