• OZNAM

     • Milí študenti,

      administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky, preto žiak vykoná dobrovoľnú maturitnú skúšku v termíne od 25. 05. do 13. 06. 2020. V prípade, že sa nechcete zúčastniť , prihlásenie na konanie internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu môžete zrušiť písomným oznámením riaditeľovi školy do 07. 05. 2020.

                                                                                                         PaedDr. Eva Verníčková, ZRTV

     • Dôležité!

     • Milí rodičia a žiaci,

      podľa usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie sa na ¾ ročnej pedagogickej rade šk. roka 2019/2020 pedagogickí zamestnanci dohodli :

      1. o neklasifikovaní predmetov telesná a športová výchova a odborný výcvik, z dôvodu nenaplnenia cieľa kvalitnou realizáciou a na vysvedčení sa uvedie absolvoval/la.

      2. náboženská výchova zostáva neklasifikovaná a na vysvedčení sa uvedie absolvoval/la

      3. žiaci, ktorí vlastným rozhodnutím neplnili požiadavky vyučovania na diaľku budú preskúšaní a následne sa rozhodne, či do vyššieho ročníka postúpia alebo nie.


      Usmernenie_na__hodnotenie_ziakov_pocas_mimoriadnej_situacie_sposobenej_prerusenim_vyucovania_v.docx​​​​​​​