• Šikovnosť našich žiakov

     • V rámci odborného výcviku  žiaci získavajú zručnosti v rôznych  pri  remeselných prácach, ktoré si  vyskúšali v praxi v spolupráci a pod vedením svojich učiteľov Ing. Feju, Ing. Dendisa, Ing. Iskierku a p. majstra Kušniera pri úprave starých, ale funkčných lavičiek. Lavičky najskôr vybrúsili , očistili a namaľovali. Pán majster Mgr. Gregorec  žiakov usmerňoval pri maľovaní, a napokon ich naučil techniku patinovania, ktorú použili na záver. Zo starých ošumelých lavičiek sa stali nové, ktoré opäť budú počúvať študentské príbehy na školských chodbách. Taktiež ďakujeme sponzorom Drevoexpress Mgr. M. Ťapákovi, P-mal Color J. Pisarčíkovi, Colorstop p. M.Tarčákovi a Farby laky p. Jagelkovi , ktorí nám zasponzorovali potrebný materiál. Ďakujeme. Keď sa spojí šikovnosť a ľudská ochota výsledok stojí za to.

     • Františkova huta

     • Trieda 3.C sa rozhodla, že nebudú sedieť počas slnečného dňa v triede, ale keďže už majú odovzdané učebnice, tak sa vybrali na exkurziu do Františkovej huty. Františkova huta je technická pamiatka, ruina továrenskej haly železiarne z roku 1836. Nachádza sa na Orave, približne 2 kmod obce Podbiel.

     • Autodesku – „Certificate of project completion“

     • Žiaci členských škôl Autodesk Académia môžu získat mezinárodně platný certifikát Autodesku – „Certificate of project completion“, pokiaľ v rámci výuky zapracujú kvalitní projekt vo vybranom softwarovom prostredí.

      Certifikáty v školskom roku 2020/2021 na našej škole, v programoch AutoCAD 2D dokumentácia získalo 9 žiakov a Autodesk Revit  7 žiakov.

      Žiaci, ktorí si urobili voľno v práci si certifikáty vyzdvihli osobne.

     • „V zdravom tele – zdravý duch“

     • Dňa 23. 06. 2021 sme pre žiakov našej školy zorganizovali "Športový deň", počas ktorého súťažili vo viacerých zaujímavých disciplínach. Ich úlohou bolo zostaviť tímy a prejsť jednotlivými stanovišťami, kde získavali body. Mali možnosť zastrieľať si zo vzduchovky, luku, priučiť sa rybárstvu, zahrať si stolný tenis či volejbal. Rôzne typy aktivít mali podporiť súťaživosť, spoluprácu v skupine a vzájomnú dôveru. Na záver bolo vyhlásené poradie jednotlivých družstiev. Víťazi boli odmenení sladkosťami.

       

     • Oznam pre absolventov

     • Milí študenti,

      súkromná firma zaoberajúca sa výrobou oceľových konštrukcií ponúka prácu na živnosťalebo letnú brigádu v profesiách zámočník, zvárač, montér oceľových konštrukcií.

      Výroba v okrese Námestovo, montáž po celej SR.

       Tel: 0903248413 

     • MESIAC AKTÍVNEJ POMOCI

     • V rámci grantového programu ŽSK „Podaj mi ruku“ sme rozbehli projekt – Mesiac aktívnej pomoci.  Celý projekt pozostáva z niekoľkých fáz. Fungovanie našej školy bolo (stále je) ovplyvnené pandémiou, a preto sme niektoré aktivity presunuli na september a október v šk. roku 2021/2022.

      V máji sme uskutočnili dve fázy projektu. Fáza – pomoc človeku: zorganizovali sme prednášku odborníčky, zdravotnej sestry, ktorá  dennodenne prichádza do styku s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Pomáhať je jej poslaním.  Prednáška bola spojená s praktickým školením zameraným na poskytnutie prvej pomoci. Fáza –  separovanie: do tried sme zakúpili nové smetné koše na triedenie odpadu. Všetci žiaci dostali krátke školenie o triedení odpadu, takisto sme ku košom rozvešali vytvorené plagáty o tom, aké odpadky do ktorého koša patria.

      Práve teraz sme rozbehli tretiu fázu – pomoc prírode. Vyčistili sme nielen okolie našej školy, ale postupne čistíme aj naše obľúbené miesta. Žiaci majú možnosť zasielať fotky do súťaže o najkrajšiu fotografiu zachytávajúcu pomoc – víťaza určíme na základe hlasovania na našom FB profile.

      Fáza – Darovanie krvi:  bola presunutá na nasledujúci šk. rok s nádejou, že epidemiologická situácia bude priaznivá, a budeme môcť zorganizovať darovanie krvi priamo na škole. Následne vyhodnotíme celý projekt a odmeníme žiakov, ktorí sa zapoja do súťaže. 

     • Súťaž zručnosti

     • V školskom roku 2020/21  ako každoročne sa aj napriek pandémii uskutočnili školské kolá  súťaže zručnosti v 2 študijných  a 7 učebných odboroch.  Prví traja žiaci boli odmenení diplomom a vecnými cenami, ktoré zakúpilo CVČ pri SOŠ technickej.