• Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Od 20. 09. 2021 sa okres Námestovo prepína do oranžovej farby, preto je rodič alebo plnoletý žiak povinný predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      V prípade, že žiak neprinesie „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, považuje sa za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete podávať :

      • odoslať ho škole prostredníctvom EDUPAGE
      • poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom alebo inou elektronickou cestou,
      • priniesť vypísané tlačivo.